2.Samuel 7:1-29

Rabbin evi ve Davud’un evi

A. Rabbin evi hakkında Rabbin sözü

2.Samuel 7

1 Kral sarayına yerleşmişti. RAB de onu çevresindeki bütün düşmanlarından koruyarak rahata kavuşturdu. 2 O sırada kral, Peygamber Natan'a, "Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Ama Allahın Sandığı bir çadırda duruyor!" dedi. 3 Natan, "Git, planladığın her şeyi yap, çünkü RAB seninledir" diye karşılık verdi.

4 O gece RAB Natan'a şöyle konuştu: 5 "Git, kulum Davut'a şöyle de: 'RAB diyor ki, oturmam için bana sen mi tapınak yapacaksın? 6 İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bir evde oturmadım. Bir çadırda orada burada konaklayarak dolaşıyordum. 7 İsrailliler'le birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde, halkım İsrail'i gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine, neden bana sedir ağacından bir ev yapmadınız diye hiç sordum mu?

8 "Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin: 'Her Şeye Egemen RAB diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. 9 Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım.

10 Halkım İsrail için bir vatan sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi vatanlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de hakimlerin gününden bu yana yaptıkları gibi, halkım İsrail'e bir daha baskı yapmasınlar. Seni bütün düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. "'RAB senin için bir ev yapacak:

12 Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. 13 Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. 14 Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Kötülük yapınca, onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. 15 Ama senin önünden kaldırdığım Saul'dan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim.

16 Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir."

17 Böylece Natan bütün bu sözleri ve görümleri Davut'a aktardı.

1. (a.1) Davut Rabbe bir şeyi geri ödemek istiyor

a. Davud’un yanlış düşüncesi

(1) “Allaha bir şey borçlu kalmayayım”

- Pavlus diyor

1.Kor 4:7

Senin birhangi şeyin var mı ki, sen onu başkasından almış olmayasın? Ve madem başkasından aldın, nasıl oluyor da, başkasından almamış gibi övünüyorsun?

(2) “Ben bir iyilik yapayım” - demek ben iyilik yapacak dereceye geldim

Rom 7:8

“Çünkü biliyorum, bende, hani benim tabiyetimde, hiç iyi bir şey bulunmuyor. İyi olanı istemek var bende, ama onu yerine getirmek yok.”(3) “Ben şimdi Allah için bir şey yapmazsam, o bana verdiği bereketini geri alacak”

Rom 11:29

Çünkü Allah bir kere bahşiş verdi mi ve kimseyi çağırdı mı, ondan hiç pişman olmayacak.

Rom 5:10

“Çünkü neden: biz ne vakıt henüz Allaha düşman idik, Onun Oğlunun ölmesi ile Onunla barıştık. Artık barıştıktan sonra, Onun yaşaması ile kurtulacaz. Bu daha da kesindir.”

b) peygamber Natan’ın insanca düşüncesi

(a.3) “Yüreğinde ne varsa onu yap, Allah seninledir”c) Rab Davut’u düzeltiriyor

(a.4) “oturmam için bana sen mi tapınak yapacaksın? - sanki Davud'a gülerek konuşuyor

Mezmur 51:6

Fakat sen, kalbimin derinliklerindeki hakikatı seversin, karanlıklar içinde, bana anlıyış verirsin.

(1) “Madem bizde iyilik yok, ben de bir şey yapmayacam. Neden uğraşayım, madem zaten herşey boşuna!”

(2) Ben gene de iyilik yapacam - ama içimdeki anlayış doğru olsun: “Mesihin sevgisi bizi zorluyor” - nasıl Rab İsaya geldim, bakışım değişti, artık insanları seviyorum - te onun için iyilik yapacam.

d) bana ev lazım değil

1.Krallar 8:27

"Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki!

2. Rab Davut’a üç büyük söz veriyor

a. İsrail halkına rahatlık verecem (a.10)

b. ben sana bir ev yapacam

c. senin soyundan bir kişi kral olacak - krallığın sonsuz olacak

Yuhanna 2:19

"Bu Allahevini yıkın, ben de onu üç günde kaldıracam.”

- demek asıl Allahevi onun kendisidir - Davutoğlu İsa

Süleymanın zamanında bu nasıl gerçekleşti:

1= bir kişi onun planını çizdi: Rab kişiye akıl veriyor - o da aklını kullanıyor

2= Surlu kral Hiram tahta verdi - Süleyman onu ekin ve zeytinyapı ile ödedi - halkın vergilerinden

3= 30000 kişi ağaçları kesmek için; 70 000 kişi hamallık için, 80 000 kişi kayaları kesmek için - rab sağlık verdi - ama insan emek veriyor

Rab bugün de o tapınağı yapmaya kalktı ve seni kullanmak istiyor

c. senin soyundan gelen biri bana ev yapacak

B. Davud’un duası

1. Her şey Rabbin iyiliğine bağlı

18 Bunun üzerine Kral Davut gelip RAB'bin önünde oturdu ve şöyle dedi: "Ey Egemen RAB, ben kimim, ailem nedir ki, beni bu duruma getirdin?

19 Ey Egemen RAB, sanki bu yetmezmiş gibi, kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin. Ey Egemen RAB, insanlarla hep böyle mi ilgilenirsin?

2. Rab zaten herşeyi biliyor

20 Ben sana başka ne diyebilirim ki! Çünkü, ey Egemen RAB, kulunu tanıyorsun.

3. her şey Rabbin isteğine göre yapılsın

21 Sözünün hatırı için ve isteğin uyarınca bu büyüklüğü gösterdin ve kuluna bildirdin.

4. Her şey Rabbin şanı iişçin yapılsın

22 "Yücesin, ey Egemen RAB! Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk.

5. Her şey Rabbin seçmesine bağlı

23 Halkın İsrail'e benzer tek bir ulus yok dünyada. Kendi halkın olsun diye onları kurtarmaya gittin. Çünkü onlar için de, ülken için de büyük ve görkemli işler yapmakla ün saldın. Mısır'dan kendin için kurtardığın halkın önünden ulusları ve tanrılarını kovdun.

24 Halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın olarak benimsedin ve sen de, ya RAB, onların Tanrısı oldun.

6. Herşey Rabbin sözüne göre yapılsın

25 "Şimdi, ya RAB Tanrı, kuluna ve onun soyuna ilişkin verdiğin sözü sonsuza dek tut, sözünü yerine getir.

26 Öyle ki, insanlar, 'Her Şeye Egemen RAB İsrail'in Tanrısı'dır! diyerek adını sonsuza dek yüceltsinler ve kulun Davut'un soyu da önünde sürsün.

27 "Ey Her Şeye Egemen RAB, İsrail'in Tanrısı! 'Senin için bir soy çıkaracağım diye kuluna açıkladın. Bundan dolayı kulun sana bu duayı etme yürekliliğini buldu.

28 Ey Egemen RAB, sen Tanrı'sın! Sözlerin gerçektir ve kuluna bu iyi sözü verdin.

7. Her şey Rabbin sözüne bağlı

29 Şimdi önünde sonsuza dek sürmesi için kulunun soyunu kutsamanı diliyorum. Çünkü, ey Egemen RAB, sen böyle söz verdin ve kulunun soyu kutsamanla sonsuza dek kutlu kılınacak."