2.Samuel 7:1-35

Kral Davud’un savaşları

Giriş:A. Batıdaki (zapad) düşmanlar: Filistliler

2.Sam 8:1

Bir süre sonra Davut Filistliler'i yenip boyunduruğu altına aldı ve Meteg-Amma'yı Filistliler'in yönetiminden çıkardı.

2.Sam 5:17-20

Filistliler Davut'un İsrail Kralı olarak meshedildiğini* duyunca, bütün Filist ordusu onu aramak için yola çıktı. Bunu duyan Davut kaleye sığındı. Filistliler gelip Refaim Vadisi'ne yayılmışlardı. Davut RAB'be danıştı: "Filistliler'e saldırayım mı? Onları elime teslim edecek misin?" RAB Davut'a, "Saldır" dedi, "Onları kesinlikle eline teslim deceğim."

Bunun üzerine Davut Baal-Perasim'e gidip orada Filistliler'i bozguna uğrattı. Sonra, "Her şeyi yarıp geçen sular gibi, RAB düşmanlarımı önümden yarıp geçti" dedi. Bundan ötürü oraya Baal-Perasim adı verildi.

2.Sam 5:22-25

Filistliler bir kez daha gelip Refaim Vadisi'ne yayıldılar. Davut RAB'be danıştı. RAB şöyle karşılık verdi: "Buradan saldırma! Onları arkadan çevirip pelesenk ağaçlarının önünden saldır. Pelesenk ağaçlarının (BG: ‘çernitsa’) tepesinden yürüyüş sesi duyar duymaz, acele et. Çünkü ben Filist ordusunu bozguna uğratmak için önünsıra gitmişim demektir." Davut RAB'bin kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Filistliler'i Geva'dan Gezer'e kadar bozguna uğrattı.

Yasa 31:3

Tanrınız RAB önünüzden geçecek. Bu ulusları önünüzden yok edecek. Ülkelerini mülk edineceksiniz. RAB'bin sözüne göre Yeşu size önderlik edecek.


B. Doğudaki (iztok) düşmanlar: Moavlılar

2.Sam 8:2

Moavlılar'ı da büsbütün yendi. Onları yere yatırıp iple ölçtü. Ölçtüğü iki sırayı öldürdü, bir bütün sırayı sağ bıraktı. Moavlılar Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular.

C. Kuzeydeki (sever) düşmanlar: Suriye

2.Sam 8:3-4

Davut Fırat'a kadar krallığını yeniden kurmaya giden Sova Kralı Rehov oğlu Hadadezer'i de yendi. Bin yedi yüz atlısı ve yirmi bin yaya askerini ele geçirdi. Yüz savaş arabası için gereken atların dışındaki bütün atları da sakatladı.

Deu 17:16

Kral çok sayıda at edinmemeli, daha çok at satın almak için halkı Mısır'a göndermemeli. Çünkü RAB size, 'Bir daha o yoldan dönmeyeceksiniz dedi.

Sül 3:5

RAB'be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama.

D. Güneydeki (yug) düşmanlar: Edom

2.Sam 8:13-14

Davut Tuz Vadisi'nde on sekiz bin Edomlu öldürüp dönünce üne kavuştu. Edom'un her yanına askeri birlikler yerleştirdi. Edomlular'ın tümü Davut'un köleleri oldular. RAB Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı.

2.Sam 8:11

Kral Davut bu armağanları yendiği bütün uluslardan -Aram, Moav, Ammonlular, Filistliler ve Amalekliler'den- ele geçirdiği altın ve gümüşle birlikte RAB'be adadı. Bunun yanısıra Sova Kralı Rehov oğlu Hadadezer'den yağmalanan altınla gümüşü de RAB'be adadı.

E. Davut’un sadikanlığı

2.Samuel 9

1 Davut, "Saul'un ailesinden daha sağ kalan, Yonatan'ın hatırı için iyilik edebileceğim kimse var mı?" diye sordu. 2 Saul'un ailesinin Siva adında bir hizmetkârı vardı. Onu Davut'un yanına çağırdılar. Kral, "Siva sen misin?" diye sordu. Siva, "Evet, ben kulunum" diye yanıtladı.

3 Kral, "Saul'un ailesinden sağ kalan kimse yok mu?" diye sordu, "Tanrı'nın iyiliğini ona göstereyim." Siva, "Yonatan'ın iki ayağı sakat bir oğlu var" diye cevap verdi. 4 Kral, "Nerede o?" diye sordu. Siva, "Ammiel oğlu Makir'in evinde" diye karşılık verdi. 5 Böylece Kral Davut onu yanına getirtti.

6 Saul oğlu Yonatan oğlu Mefiboşet, Davut'un yanına gelince, onun önünde yere kapandı. Davut, "Mefiboşet!" diye konuştu. Mefiboşet, "Evet, ben kulunum" diye yanıtladı.

7 Davut ona, "Korkma!" dedi, "Çünkü baban Yonatan'ın hatırı için, sana kesinlikle iyilik edeceğim. Atan Saul'un bütün toprağını sana geri vereceğim. Ve sen her zaman soframda yemek yiyeceksin."

8 Mefiboşet yere kapanıp şöyle dedi: "Kulun ne ki, benim gibi ölmüş bir köpekle ilgileniyorsun?"

9 Kral Davut, Saul'un hizmetkârı Siva'yı çağırtıp, "Önceden efendin Saul ile ailesine ait her şeyi torunu Mefiboşet'e veriyorum" dedi, 10 "Sen, oğulların ve kölelerin onun için toprağı işleyip ürünü getireceksiniz. Öyle ki, efendinizin torununun yiyentisi olsun. Efendinin torunu Mefiboşet her zaman benim soframda yemek yiyecektir."

11 Siva, "Efendim kralın buyurduğu her şeyi yapacağım" dedi. Mefiboşet kralın çocuklarından biri gibi onun sofrasında yemek yedi ve Yeruşalimde oturdu.1. Buradan büyük bir ders çıkıyor: sen Allahın gözünde çok kıymetlisin, sen ona çok değerlisin

2. Mefi-Boşet’in hayatı ‘iyi haber’ için güzel bir örnektir:

(1) Hayatını nasıl başladı - bir prensin evladı

(2) sonra ne kötü duruma düştü

(3) Ama günün birinde onu saraya çağırıyorlar3. Hepimizin başına gelen de aynısı:

(1) aslında kralın, yani Allahın, evladı olarak, prensin evladı olarak yaratıldık

(2) ama kral bizi aradı:

(3) Bu uzakta olan kişiyi çağırmak için kral haberci gönderdi

(4) Kral bizi sevdi, başkasının hatırı için

1.Sam 20:42

Yonatan dedi: "Esenlikle yoluna git. İkimiz RAB'bin adıyla yemin ettik: RAB seninle benim aramda ve soylarımız arasında sonsuza kadar şahit olsun."

(5) Kral izin veriyor, hep onun sofrasına katılalım

Açıklama 3:20

Bak, ben kapıda duruyorum ve onu çalıyorum. Bir kişi sesimi işitip kapıyı açtı mı, içeri girecem ve onun yanına gelecem. O ve ben, ikimiz birlikte sofraya oturacaz.

7