Dinler ve İsa

Giriş:

- insana dediler: dini hayvan. Evet bütün yaratıklardan bir tek o Allahı anlıyor, ona tapma ihtiyacını hissediyor

- bir tanrıya tapmak insanoğlunun en eski özelleklilerindendir: 20 sene önce Türkiye'de, Urfa kasabasına yakın arheologlar başladılar 'Göbeklitepe' adında bir yeri kazmaya. Ve ne buldular, bütün dünyayı şaşırttı: en eski binalar meydana çıkartırdılar.

- ama o bina neydi: değil saray, değil fabrika, ya da evler: dünyanın en eski binası bir tapınaktır. 12 sene önce orada insan bütün Anadolu'dan bir araya gelmişler, tanrılara tapmışlar.

- insanın içinde öyle bir refleks var, kendisinden daha büyük bir şeye tapsın.

- kimi hükümetler o refleksi bastırmaya, yok etmeye çalıştılar, mesela ateistler: ama hep meydana çıkıyor. O yüzden ruhlara inanmaya başlıyor, prirodaya tapıyor, yada birhangi ideologyaya kaıplıyor: natsyonalizm, ırkıçılık

- ve o refleks insana bazı hareketler yaptırıyor: ona din diyoruz. Onun şatincesi çok enteresan: religio. O sözün anlamı: 'yeniden bağlanmak'

- ama o söz aynı zaman bize büyük bir hakikat gösteriyor: madem yeniden bağlanmak lazım, her insan hissediyor ki bir kopukluk var. İnsanoğlu istiyor o kopukluğu düzeltirsin, yaratıcısına bağlansın.

- Vaiz 3:11 - “O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu.”

- Apo 17:27 “Maksat, Tanrıyı arasınlar, didine didine Onu bulsunlar. ”

- insan çoğu defa Allahı yanlış yerde arıyor, ve en çok dinde: din ne demek? İnsan kendi gücüyle, insan çabasıyla Allaha bağlanmak istiyor.

- TR'de kimliklerde (liçna kartalarda) din hanesi yazıyor. Orada yazıyor: müslüman, yahudi, Hristiyan - ve kişi sorulduğu zaman ona göre cevap veriyor. Ben... buyum.

- Bazıları sanıyor ki, Allah da öyle insanları son davalamada o soruyu soracak: “Sen dinin ne?” - ve sanıyorlar ki, o zaman doğru cevabı verdin mi, Allah seni kabul edecek.

- sanki karanlık sokakta bir kişi seni tutup kafana silah dayantıracak ve soracak: “Söyle bana, hangi takımı tutuyorsun: Beşiktaş mı, Galatasaray mı; Levski mi, Botev mi; Real mı, Barsa mı?

- İşte, o din düşüncesi. Maalesef birçokların dini bugün mahallede o nivoda: bir futbol klübü tutmak gibi. Ve bugün onu konuşmak istiyoruz:

- Biz bir din tutmuyoruz, bir kişiyi tutuyoruz. Benim dinim Hristiyanlık değil, benim dinim İsa'dır.

- Bugünlerde birçok kişi diyorlar ki, bütün dinler aynı, hepsi insanı bir yere getiriyorlar. Ben de cevap veriyorum “Doğru, hepsi insanı sonsuz ölüme getiriyorlar”. Bütün dinler yanlış, Hristiyanlık bile.

- Ve şimdi onları karşılaştırmak istiyoruz: bütün dinler bir tarafta, İsa öbür tarafta:

A. Gerçek Allah insanı kendine benzer olarak yarattı - ama dinler kendilerine insana benzeyen bir tanrıyı yaratırıyor

- Yaratılış 1:27 "Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.

- kendi suretinde, demek değil ki, Allah sureti var, yani görünen tarafı, ama onun görünmeyen özellikleri insanda bulunuyor:

- İncilde açıklanıyor: Allah Ruhtur, Allah aydınlıktır ve Allah sevgidir - ve aynı onun gibi sadece insanın bir ruhsal tarafı var, sadece insan doğru ve yanlışı anlayabilir, ve sadece insan sevebilir - benzerlik bu işte

- en başta bu vardı, ilk insanlar bunu anlardılar - ama sonra bir şey oldu. Birinci günahı araya girdi. Ve ben burada konuşmuyorum Adem ve Havva için, Okuyalım Romalılar mektubundan

- Rom 1:21-23

21 Allahı tanıdılar, ama gene de Onu ne bir Allah gibi saydılar, ne de Ona şükür ettiler. Kendi fikirlerini yürütürüp yanlışlığa düştüler. Ve akılsız yürekleri karardı. 22 'Akıllıyız' derken, akılsız oldular. 23 Ve ölümsüz Allahın şanını ölümlü bir insanın putu1 ile değiştirdiler. Ya da kuşların, dört ayaklı hayvanların, yerde sürünen yaratıkların putu ile değiştirdiler.

- fark ettiniz mi, en birinci günah neydi? Bir şey yapmamak ! Kim bizi kendine benzer yaratan Allaha şükür etmese, ona kim hamdetmese, onun yüreği kararıyor. O Karanlık içindedir. - ve onun arkasından bailıyor putperestlik.

- o aslında nedir: insan kendi kafasına göre bir tanrı, bir Allah uyduruyor. Değil, ben değişeyim, Allaha benzer olayım, hayır o bana benzer olsun.

- Onun için büyük kahramanları, firavunları, emperatorları ölümünden sonra tanrılaştırdılar.

- Bugün insan onu nasıl yapıyor? Allah hakkında hoşuna giden fikirler uyduruyor. Ve bunun en güzel örneği, Allahın kutsal olmasıdır. Kesinlikle günaha göz yummayacak. Kompromis yapmayacak.

- Polis seni yolda çevirdi mi, saklıdan ona 20 leva tıkarsın, o da kabul ediyor. Aynı biçimde insanlar Allaha rüşvet teklif ediyorlar. “Pşşşt, bana bak! Biliyorum ben yalancıyım, ama al şimdi bu kurbancağızı, al bu sevapcağızımı anlaşacaz!”

- Humanistler: “Allah kimseyi cendeme atmayacak”, Feministler: “Allah bir kadındır”, Öko fanatikler: “Dünya bizim anamız, bizim Allahımız”, ve en yaygın Allah rahman ve rahimdir!” Affedecek, e sanıyorsun

- insan kendi kendine bir tanrı yaratıyor

B. Dinde insanlar uğraşıyor Allaha ulaşsınlar, ama Mesih'te Allah bize ulaştı

- En eski zamandan beri, insanlar uğraştılar Allaha yakın olsunlar. Bazıları onu bukvalno yapmaya kalktılar

- Yaratılış 11:4 “Sonra, "Kendimize bir kent kuralım" dediler, "Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım.

Babil kulesi eski dinlerin başlangıcır: BİZ yapalım, BİZ erişelim.

- Babil Kulesi bir Zigurat, basamaklı piramida... onlar bütün dünyada bulundu: Asya'da, Amerika'da - bugünlere kadar insanlar bakıyorlar, kiliselerde yüksek kuleler, camilerde yüksek minareler yapsınlar: kendi gücümüzle Allahın yanına gelmeye çalışıyoruz

- Markos 10:17 “"İyi muallim! Ne lazım yapayım da, sonsuz yaşamı kazanayım?”... Ben ne lazım yapayım., kendi gücümle nasıl Allahın katına çıkacam? Ve İsa ona gösteriyor ki, bu mümkün değil

- "Bir tek eksikliğin var: git, bütün herşeyini sat ve fukaralara ver. O vakıt gökte zengin olacan. Sonra gel, arkamdan yürü ve haçı yüklen." - o zaman o genç anladı ki, yapamaıyorum

- bütün dinler bu: sen yap, sen buyruğu tut, sen kendini sık, sen uğraş... o zaman Allah seni kabul edecek

- İsa Mesih başka, gerçek Allah insanlara geldi: Ve Söz beden oldu, aramızda oturdu. Biz de Onun şanlılığını gördük. Babadan tek doğanın şanlılığı, merhamet ve hakikatla dolu olan bir şanlılığı gördük. Yuh 1:14

- Matta 1:23 “Onun adını da 'İmanuel' koyacaksın." (onun Türkçesi: 'Allah bizimle').”

- güzel bir poster gördüm: ünlü kişilerin portresi vardı: Firavunlar, Napoleon, Karl Marx vs.... altında yazardı: “Çok insan uğraştılar Tanrı olsunlar... ama tek bir Tanrı istedi insan olsun.

- İsa Mesih başka... değil sen Kendi gücünle Allah ulaşacan, ama o zaten sana geldş, senin kalbinin kağısını çalıyor. Yeter ki, onu kabuşl et.

C. Dinde insanlar kendi Allahlarını taşıyorlar, ama gerçek Allah bizi taşıyor.

- dinler hepsi gerçek olmayan bir tanrıyı gösteriyor, o da zayıf ve güçsüzdür. O yüzden kişiler lazım onu taşısınlar.

- Mezmur 115:3-8

Bizim Tanrımız göklerdedir, Ne isterse yapar.

Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış, İnsan elinin eseridir. Ağızları var, konuşmazlar, Gözleri var, görmezler, Kulakları var, duymazlar, Burunları var, koku almazlar, Elleri var, hissetmezler, Ayakları var, yürümezler, Boğazlarından ses çıkmaz. Onları yapan, onlara güvenen herkes Onlar gibi olacak!

- Yeşaya 46:7 Onu omuzlayıp taşır, yerine koyar. Öylece durur put, yerinden kımıldamaz.

- Yakup kaynatası Lavan'ın yanından ayrılırken, karısı Rahel babasının putlarını çaldı ve heybesinde sakladı. Sonra Lavan kudurup onların peşine düşüyor:

Gen 31:30-33 Tamam, Babanın evini çok özlediğin için bizden ayrıldın. Ama ilahlarımı niçin çaldın?"

Yakup, "Korktum" diye karşılık verdi, "Kızlarını zorla elimden alırsın diye düşündüm. İlahlarını kimde bulursan, o öldürülecektir. Yakınlarımızın önünde kendin ara, eşyalarımın arasında sana ait ne bulursan al." Yakup ilahları Rahel'in çaldığını bilmiyordu. Lavan Yakup'un, Lea'nın ve iki cariyenin çadırına baktıysa da ilahları bulamadı.

- işte din bu, insan lazım kendi Allahını taşısın ve onun zayıflıklarını tamamlasın. Allah insana bir yüktür.

- o yüzden müslümanlar her ufak bir şeyde öfke ve nefretle dolup, Allah düşmanlarını öldürüyorlar, kendi dinlerini savunmaya balıyorlar.

- neden: çünkü gerçekten Allah olduğuna inanmıyorlar. O kendi kendini savunamaz mı. Ne zaman Filistliler Antlaşma sandığını ele geçirdiler, o sandığı kendi put evlerine koydular. Sabahleyi, o Dagon adındaki putun heykeli yere düşüp paramparşa olmuştu.

- Senin Allahında o kadar güç yok mu ki, ikide bir sen onu savunmaya, korumaya kalkıyorsun?

- Hayır: gerçek Allah insanları taşıyor: (Yasa 1:30-31)

Önünüzden giden Tanrınız RAB sizin için savaşacak. Gözünüzün önünde Mısır'da ve çölde sizler için yaptıklarının aynısını yapacak. Tanrınız RAB'bin buraya varıncaya dek, çocuğunu taşıyan bir adam gibi sizi nasıl yol boyunca taşıdığını gördünüz.

- evet, değil dinlerde olduğu gibi, o bize taşıyacağımız bir yük olsun... bizim Rabiimiz bizi taşıyor.

D. Dinlerde insan Allah kurban getiriyor... ama gerçek Allah bize bir kurban verdi

- religiya neydi: yeniden bağlanmak, çünkü aramızda bir kopukluk var ve her kurban bize o kopuluu hatırlatırıyor.

- insan yüreğinde çok derin o kopuklluğu hissediyor ve Allahın önünde suçlu olduğunu seziyor. Anlıyor kş, kendi kanı yerine lazım suçsuz bir hayvanın kanı aksın.

- Bazıları onu inkar ediyorlar: Hayır! Kurban sadece bir sevaptır. bizim yaptığımız bir iyilik, hani fukaraları beslemek...

- o zamans oruyorum: madem sevap önemli, o zaman kansız bir kurban olamaz mı? Mesela: makaraon dağıtırmak olmuyor mu? Ya da peynir, kaşkaval? Ya da dersen, illa ki hayvan lazım olsun... o zaman balıktan kurban olmuyor mu?

- Onu bir hocaya sordum: Hayır dedi, mutlaka kan lazım aksın! Neden? Kabul etmek istemesek de, kurban bir yer değiştirmedir: suçsuz olan, saf olan, lazım suçlu olanın yerine geçsin.

- Dinlerde hep böyle,Allah insanlardan kurban istiyor. Ama İsa Mesihte bambaşka: deği Allah senden kurban istesin, ama o sana bir kurban verdi.

- 1.Yuhanna 4:10

Sevgi budur: değil biz Allahı sevmiş olalım. Hayır, O bizi sevdi ve kendi Oğlunu gönderdi, bizim günahlarımızı bağışlatıran bir kurban olsun.”

- Bütün dinlerde Allah insanlara diyor: “YAP, YAP!”.... sade İsa Mesihte Allah insanlara diyor: YAPTIM!

E. Dinlerde insanlar kendi halinden emin olamazlar, ama İsa Mesi'te kurtulduğumuzu kesin biliyoruz.

- Yuhanna 5:24

Size çok doğru bir şey söyleyeyim: kim benim sözümü işitirse ve beni göndermiş Olana iman ederse, onun sonsuz yaşamı var. O davalanmaya girmez, ama ölümden yaşama geçmiş oluyor.

İşte, Mesih İsa'da olanlar için artık hiç bir suçluluk yoktur. (Rom 8:1)

- 2.Tim 4:8

Artık bundan sonra doğruluğun tacı benim için hazırdır. Doğru hakim olan Rab o tacı bana son günde verecek. Ve değil sade bana versin, ama her kim Onun gelişini severse, ona da verecek.”

- İşte, dinle uğraşan kişi onu anlayamaz, neden? Eğer sonsuz yaşamın senin işlerine kalırsa, o zaman hiç bilemezsin, yeterli yaptım yapmadım mı??

- ama gerçek Allah insanlara kurtuluşu veriyor bir bahşiş olarak. Onu kim alırsa, kurtulacak.

Son:

- Evet, bizim imanımızın tsentırı İsa'nın kendisidir. Buddhasız bir Budizm olabilir, Muhammedsiz bir mslümanlık olabilir... ama İsasız bir Hristiyanlık olmaz.

- Bu kontrast çok büyüktür: İsa Mesih yeryüzünde iken en fazla dindar kişiler ona düşman kesildi, hatta onu öldüren onlardı.