DÜNYANIN SONU

A. Neden dünyanın sonu olsun?

- dünya ebediyen kalırsa olmaz mı? Hinduistler zaten bunu diyorlar.

1. aslında Allah dünyayı sonsuzluk için yarattı

- değil sade bir vakıt için

2. insan günaha düşmekle değil sade kendini kirletti, bütün dünyaya lanet getirdi

“Dünyada yaşayanlar onu kirletti. Çünkü Tanrı'nın yasalarını çiğnediler, kurallarını ayaklar altına aldılar, ebedi antlaşmayı bozdular.”

- onun için lazım dünyanın sonu olsun

3. ama bu son aynı zaman yeni bir dünyanın başlangıcıdır

“Bu dünyada olan herşey anlamsızlığa mapus edildi. O da kendi isteğine göre değil, ama onu mapus eden Allahın isteğine göre oldu; hem de şöyle bir umutla: Bu dünyada olan herşey çürümek köleliğinden kurtulacak, ve Allah evlatlarının şanlı serbestliğine kavuşacak.”


B. Dünyanın sonunun nişanları

(Mat. 24:3-14)

1. sahte peygamberler ve Mesihler

"Bakın kimse sizi saptırmasın. Çünkü çok kişi benim adımla gelip, 'Mesih benim' diyecekler ve birçoklarını saptıracaklar.

2. Savaşlar

“Muharebelerden için haberler ve laflar duyacanız. Gene de hiç korkmayın. Çünkü bunlar lazım olsun, ama bunlar henüz son demek değil. Millet millete karşı kalkacak, krallık krallığa karşı kalkacak.“

3. Kimi yerlerde kıtlıklar ve zelzeleler olacak.

4. Bütün bunlar sade doğum sancılarının başıdır.

- doğum sancıları asıl doğumdan çok önce başlıyorlar, gittikçe daha sık ve daha kuvvetli olurlar

- onların sıklaşmasına baktık mı, doğumun yaklaştığını anlayabiliriz

5. incil bütün dünyaya yayılacak (Matta 24:14)

6. gökte nişanlar

“Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra...güneş kararacak ay da ışığını vermeyecek, yıldızlar gökten düşecek ve gökteki kuvvetler sarsılacak.”


C. İsa tekrar gelecek

1. her bir göz onu görecek

“Bakın, bulutlarla geliyor! Her göz Onu görecek. Onun bedenini kimler deldi, onlar bile Onu görecekler. Ve O sebep olacak, dünyanın bütün milletleri ağlayıp çitmelenecekler.”

2. bütün kosmos ve insanlar yok olacak

“Ve büyük beyaz bir kral iskemlesi gördüm. Onun üzerinde Oturanı da gördüm. Yeryüzü ve gök Onun önünden kaçtılar. Ama onlara hiç bir yer bulunmadı.”

“Rabbin günü bir hırsız gibi gelecek. O günde gökler büyük gürültü ile yok olacak. Her şey, kıyımcıklarına kadar, kızgın ateşin içinde eriyecek. Dünya ve onun üzerinde yapılan işler de büsbütün yanacaklar.”

“Onun ağzından keskin bir kılıç uzanıyor, öyle ki, onunla milletleri vursun. Onları demir çomakla güdecek. Ve Allahın üzüm çiğnemek yerinde üzümleri eziyor. Her şeyi güden Allah, kızgın öfkesini oraya dökmüştür. Rubasında ve kalçasında şöyle bir ad yazılıdır: 'Kralların kralı ve Rablerin Rabbi'. Ve güneşte duran bir melek gördüm. Yüksek sesle gökün ortasında uçan bütün kuşlara şöyle bağırdı: "Gelin, Allahın büyük sofrasına toplanın!

Kralların etini yiyesiniz, binbaşlarının etini ve kuvvetli adamların etini yiyesiniz, beygirlerin ve onların üstünde oturanların etini yiyesiniz. Ve ister serbest kişi, ister köle olsun, ister küçük, ister büyük olsun - hepsinin etlerini yiyin”.”

D. İnsanlar dirilecek

1. iki diriliş olacak

- birincisi, sade imanlılar için

- ikincisi herkes için

a. birinci diriliş – sonsuz yaşama dirilmek

“Öbür ölüler o bin sene dolmadan dirilmediler. İşte, birinci diriliş budur. Kimin payı varsa bu birinci dirilişte, o mutlu ve kutsaldır. O kişilerin üzerine ikinci ölümün hakkı yoktur.”

b. ikinci diriliş – sonsuz ölüme dirilmek

“Deniz kendisinde bulunan ölüleri geri çevirdi. Ölüm ve ölüler devleti de onların içinde bulunan ölüleri geri çevirdiler.”

2. herkesin yeni bedeni olacak

“Bir an içinde, bir göz kıpmasında, son boru çalınınca, (çünkü boru sahiden de çalınacak, ölüler de çürümez olarak dirilecek), işte o zaman değiştirilecez. Çünkü bu çürüyen beden lazım, çürümezliği giyisin. Ne vakıt çürüyen bu beden çürümezliği giyidiyse, ne vakıt bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyidiyse, o vakıt yazılmış olan şu söz yerine gelecek: "Ölüm yutuldu, yenmenin içinde kayboldu. Ey ölüm, nerede kaldı senin yengin? Ey ölüm, nerede kaldı senin tikenin?"

E. Kilise alınacak

“Çünkü Rabbin kendisi gökten şöyle inecek: buyruğunu bağırmakla, başmeleğin sesi ile ve Allahın borazanı ile. Ve en önce Mesihte ölmüş olanlar dirilecek. 17 Ondan sonra biz yaşayanlar, hani hayatta kalmış olanlar, bulutlar içinde alınıp götürülecez, Rabbi havada karşılamak için. Böylelikle her daim Rabbin yanında olacaz.”

F. Herkes davalancak

1. İkinci dirilişte olanlar

“Ve ölüleri gördüm, büyükleri de küçükleri de. Kral iskemlesinin önünde dururdular. Ve kitaplar açıldı. Ve gene başka bir kitap, hani yaşam kitabı da açıldı. Ölüler de o kitaplarda ne yazılıydı, ona göre davalandılar. Evet, kendi yaptıklarına göre davalandılar. Deniz kendisinde bulunan ölüleri geri çevirdi. Ölüm ve ölüler devleti de onların içinde bulunan ölüleri geri çevirdiler. Ve hepsi kendi yaptıklarına göre davalandılar. Ölüm ve ölüler devleti ateş gölüne atıldılar. İşte, ikinci ölüm budur, bu ateş gölüdür. Ve bir kişinin adı o yaşam kitabında yazılı olarak bulunmadıysa, o kişi ateş gölüne atıldı.”

2. kitaplar ve yaşam kitabı

a. kitaplar

- Kitaplar herkes içindir: herkesin yapıkları ve bütün düşünceleri bile Allah tarafından yazılıyor, hiç bir şey kaybolmuyor

- gizli şeylerin hepsi lazım meydana çıksın

- ama hiç kimse o kitaplarda yazılı olan şeylere bakarak kurtulmayacak. Onlar sadece cezalandırmak içindir.

b. yaşam kitabı

- sanki o daha küçük = daha az kişi kurtulacak

- o kitapta sade insanların adları yazılıyor, değil onların işleri

- o kitap İsa Mesihin elindedir, o kişilerin adlarını yazıyor

3. rezultat: sonsuz ölüm ve sonsuz yaşam

- değil: cennet ve cehennem

- eger bu iki durumu birer yer olarak düşünürsek, onların asıl ciddiliğini anlamayacaz