3. vaaz: Efesliler 2:6

Mesih’le birlikte göklerdeyiz”


1) Bizi korumak için

2) Bize güç vermek için

3) Bize sonsuz yaşam vermek için

4) Bize şan ve saygınlık vermek için

5) Bizim düşüncelerimizi değiştirmek için

4