1. vaaz: Efesliler 1:3-14

Göklerde bulunan ruh bereketleri”Yasa 28:2-12

2 Tanrınız RAB'bin sözünü dinlerseniz, şu bereketler üzerinize gelecek ve sizinle olacak:

3 "Kentte de tarlada da kutsanacaksınız.

4 "Rahminizin meyvesi kutsanacak. Toprağınızın ürünü, hayvanlarınızın dölü -sığırlarınızın buzağıları, sürülerinizin kuzuları- bereketli olacak.

5 "Sepetiniz ve hamur tekneniz bereketli olacak.

6 "İçeri girdiğinizde de dışarı çıktığınızda da kutsanacaksınız.

7 "RAB size saldıran düşmanlarınızı önünüzde bozguna uğratacak. Onlar size bir yoldan saldıracak, ama önünüzden yedi yoldan kaçacaklar.

8 "RAB'bin buyruğuyla ambarlarınız dolu olacak. El attığınız her işte RAB sizi kutsayacak. Tanrınız RAB size vereceği ülkede sizi kutsayacak.

9 "Tanrınız RAB'bin buyruklarına uyar, O'nun yollarında yürürseniz, RAB size içtiği ant uyarınca sizi kendisi için kutsal bir halk olarak koruyacaktır.

10 Yeryüzündeki bütün uluslar RAB'be ait olduğunuzu görecek, sizden korkacaklar.

11 RAB atalarınıza ant içerek size söz verdiği ülkede bolluk içinde yaşamanızı sağlayacak: Rahminizin meyvesi kutsanacak; hayvanlarınızın yavruları, toprağınızın ürünü verimli olacak.

12 RAB ülkenize yağmuru zamanında yağdırmak ve bütün emeğinizi verimli kılmak için göklerdeki zengin hazinesini açacak. Birçok ulusa ödünç vereceksiniz; siz ödünç almayacaksınız.Allahın bereketi nedir?

3 Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun. O bizi Mesihte bereketlemiştir, göklerde bulunan her bir ruh bereketiyle:


(1) 4 Bizi dünya kurulmazdan önce Mesihte seçti. Öyle ki, Onun gözünde kutsal ve kusursuz olalım.


(2) 5 Önceden sevgiyle kesin karar verdi ki, bizi evlatlık olarak kendine kabul etsin. Bu, İsa Mesih ile oldu. Evet, Onun isteğinin tatlı niyeti buydu.


(3) 6 Öyle ki, merhametinin şanı övülsün. O merhameti de sevgili Oğlu'nda bize cömertçe verdi.


(4) 7 Onda, hani Onun kanıyla kurtuluş buluyoruz, günahlarımıza af buluyoruz. Evet, onun merhameti o kadar zengin ki...!


(5) 8 Merhametini üzerimize bol bol döktü. Yüksek bilgisi ve anlayışıyla 9 bize saklı planını açıkladı. Bu da, Onun hoş maksadına uygundu, ve o maksadı Mesih'te ortaya koydu: 10 istedi, bütün zamanların dolmasını tertiplesin ve onun için hem göklerde hem yeryüzünde her şeyi Mesihte toplaştırsın.


(6) 11 Mesihte bir miras kazandık. Buna Allah bizim için önceden kesin karar verdi. Çünkü O, her şeye kendi isteğine göre karar veriyor ve her şeyi de ona göre düzüyor. 12 Öyle ki, biz Mesihe önceden umut edenler, Onun şanına övgü getirelim.


(7) 13 Önce hakikat olan haberi, hani sizi kurtaran 'iyi haber'i duydunuz. Hem de ona iman ettiniz. Böylelikle Mesihte söz verilen Kutsal Ruh'la mühürlendiniz. 14 O Kutsal Ruh bize verildi, mirasımızın bir kaporası gibi. Hani, belli olsun ki, Allah kendi malını satın alacak. Öylelikle Onun şanına övgü getirilsin.


1) Allah bizi seçti (ayet 4)

2) Allah bizim kaderimizi seçti (“önceden karar verdi” - ayet 5)

3) merhametini bol verdi (ayet 6)

4) kurtuluş verdi (ayet 7)

5) saklı planını açıkladı (ayet 8-10)

Düşmanlarımdan daha akıllı oldum, senin buyrukların sayesinde;

çünkü onlar her daim aklımdadır.

Bütün ustalarımdan daha çok biliyorum,

çünkü senin öğrettiklerin üzerinde düşündüm.

6) bize bir miras verdi (ayet 11-12)


7) bizi Kutsal Ruhla mühürledi (ayet 13-14)