4. vaaz: Efesliler 3:10

Gökteki kuvvetlere Allahın bilgisini ilan ediyoruz”