Efesliler 6:10-18

RUHUN SİLAHLARI

10 En sonunda, Rab'de kuvvetli olun, Onun güçlü kudretini alın. 11 Allahın bütün silahlarını kuşanın ki, Şeytanın oyunlarına karşı sağlam durasınız.

12 Çünkü bizim muharebemiz et ve kana karşı değildir. Ama bu karanlığın ruh hükümetlerine, ruh güçlerine ve bu dünyanın ruh kuvvetlerine karşıdır. Göklerdeki kötü ruhlara karşıdır. 13

Onun için, Allahın bütün silahlarını kaldırın. Öyle ki, kötü günde karşı koyabilesiniz, ve her şeyi yaptıktan sonra sağlam durasınız:

14 - Onun için belinizi hakikatla kuşatın.
- Göğüslük olarak doğruluğu takın.
15 - Ayaklarınıza da hazırlığı giyiyin: barış haberini yaymaya hazır olasınız.
16 - Bunların hepsinden başka, iman kalkanını elinize alın. Onunla kötü olanın bütün ateşli oklarını söndürebilirsiniz.
17 - Kurtuluş kasketini de takın.
- Ve Ruhun kılıcını, hani Allahın sözünü, alın.

18 Her zaman her türlü yalvarmakla ve dilemekle Ruhta dua edin. Bunu yapmak için uyanık durun, bütün kutsallar için durmadakka yalvarın."


Giriş:

A. Savaş içindeyiz

1. Savaşın sebebi: Allahın krallığı

a. bu planeta Şeytanın elinde

- Luka 4:5-7

Sonra İblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda O'na dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. O'na, «Tüm egemenlik ve görkemleriyle bunları sana vereceğim» dedi. «Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan, hepsi senin olacak.»

- Şeytan burada yalan söylemedi, gerçekten de onun idi

- çünkü insanlar türlü çeşit inançlarda ona tapıyorlar

- çok az kişi doğrudan Şeytan’a tapıyorlar (Satanistler), ama kim gerçek tanrıya tapmazsa, istemeyerek de Şeytana tapmış oluyor

- en başta Şeytanın işi kolaydı: sadece Adem ve Havva'yı eline geçirsin, sonra herşey onun olacak, çünkü Rab herşeyi onların altına koydu.

- gerçek efendisi odur, ama insanları serbest braktı, kendi efendilerini seçsinler

b. savaşın başlangıcı:

1Yu 3:8

Günah işleyen, İblis'tendir. Çünkü İblis, başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın Oğlu, İblis'in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.

(1) İsa'nın kendisine karşı:

- kadın gebe, doğum ağrııları içinde,

- ejder onun önünde bekliyor, bebeği doğar doğmaz yutsun

- ama bebek göke alınıyor, Allahın yanına = Şeytan artık ona dokunamıyor

(2) kadına karşı

- bu demek: istiyor, bütün Allah halkını birden yok etsin

- ama çölde onun saklanacak yeri var, oraya kaçıyor

- Şeytan ağzından su püskürtüyor, ama toprak o suyu yutuyor


(3) Kadının evlatlarına karşı

- bu demek: imanlıları tek tek yutmaya bakıyor

Esin 12:17

Bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalan ve Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip İsa'ya olan tanıklıklarını sürdürenlerle savaşmaya gitti.

2. Şeytanın oyunlarına karşı sağlam durasınız

a. kimi defa bir ASLAN gibi duruyor:

Uyanık durun, uykuya dalmayın, çünkü düşmanınız Şeytan bir aslan gibi bağırıp geziniyor ve bakıyor kimi yutsun. Ona karşı durun, imanda sağlam durun. Bilin ki, bütün dünyadaki kardeşler aynı çekilerden geçiyorlar.

Ve aslında, her kim Mesih İsa'da Allaha uygun olarak yaşamak isterse kovalanacak.

b. kimi defa bir YILAN gibi duruyor

Siz suçlar ve günahlarınız içinde ölü idiniz. 2 Bir zamanlar bunların yolunda yürürdünüz. Bu dünyanın gidişine uyardınız. Havadaki kuvvetlerin kralına uyardınız. Aynı o ruha, hani şimdi seslemeyenlerin içinde işliyor.

c. kimi defa bir IŞIK MELEĞİ gibi duruyor

2.Kor. 11:13-15

Onlar sahte apostollar ve yalancı işçilerdir. Onlar kendilerini Mesihin apostolları yapıyorlar. 14 O gene şaşılacak bir şey değil ki. Ne de olsa Şeytanın kendisi bile kendini aydınlık meleği yapıyor. 15 Madem öyle, onun hizmetçileri kendilerini doğruluğun hizmetçileri yaptılar mı, bu da şaşılacak bir şey değil. Onların sonu yaptıklarına göre olacak.

(1) Gnostik öğretişi = beden önemli değil, diriliş zaten olmuştur (2.Tim 2:18)

(2) Yahudileştirenler = lazım Musanın zakonunu tutalım

Gal 5:2-4

İşte ben, Pavlus, size şunu söyleyeyim: sünnet oldunuz mu, Mesih size hiç fayda olmayacak. 3 Ve sünnet olan her adamdan için bir de şunu kesin söyleyeyim: o mecburdur bütün Allah kanunu tutsun. 4 Siz ki, Allah kanunu ile doğru sayılmağa bakıyorsunuz: siz Mesihten koptunuz, siz merhametten düştünüz.

2.Kor. 4:3-4

Ama bizim 'iyi haberimiz' örtülü ise de, ancak maf olanlar için örtülüdür. 4 Onun gibilerinde bu şimdiki zamanın tanrısı imansızların zihinlerini kör etmiştir. Öyle ki, 'iyi haberin' ışığı onları aydınlatırmasın. Bu 'iyi haber' Mesihin şanlılığını gösteriyor; Mesih de, Allahın görüntüsüdür.

- ama İsa şahitlerin önünde haça gerildi ve öldü

- o şahitler gördüklerini kitaba yazdılar

- kimi İsa’ya iman etmeyen Romalı ve Yahudi tarihçiler bile bunu yazdı

- 600 sene sonra, Muhammed gelip “Hayır, öyle olmadı” diyor

- asıl bunlar sekta

d. kimi defa bir KARIŞTIRICI gibi duruyor

= kardeşlerin arasını bozmaya çalışıyor

2.Kor. 2:6-7

Böyle birine çoğunluğun verdiği o ceza yeter. Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz. 11 Öyle ki, şeytan'ın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz.

3. ruhsal savaş için kuvvet nereden geliyor? - Allah kendisi veriyor:

- Rab'de kuvvetli olun, Onun güçlü kudretini alın

4. Şeytanın ordusu

  1. ruh hükümetleri

- İsa’ya karşı duran düşünce ve öğretiş sistemleri:

- mesela: ateism, komunizm, papalık sistemi, Hinduizm, Budizm, Müslümanlık, sektalar

  1. ruh güçleri

- bölge güdücüleri, bir yerin ya da bir halkın üzerinde işleyen kötü ruhlar:

- mesela: Daniel 10:13

Pers krallığının önderi yirmi bir gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikael bana yardıma geldi, çünkü orada, Pers krallarının yanında alıkonulmuştum.

  1. bu dünyanın ruh kuvvetleri

- halk, boy, cins, aile ruhları – daha küçük bir grup insan üzerine işleyen ruhlar

  1. göklerdeki kötü ruhlar

- tek kötü ruhlar, mesela kişilere saldıran kötü ruhlar

B. Bu muharebenin içinde silahlarımız var:

1. Kayış = hakikat

(ayet 14) “Onun için belinizi hakikatla kuşatın”

a. hakikat nedir? Pilatus'un sorusu

- acaba duyduğum şeyler doğru mu, değil mi diye araştırmak için 2000 km yolculuk etti (1.Krallar 10:1-10)

- Mat 12:42

Güney Kraliçesi, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe, Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır.

- ama İsa'nın zamanında yaşayanlar merak bile etmediler


2. Göğüslük = doğruluk

- Göğüslük olarak doğruluğu takın.

a. Göğüslük insanın yüreğini koruyor, en önemli organ

b. hakikat ve doğruluk arasında fark var mı:


3. Çizmeler = hazırlık

(ayet 15) Ayaklarınıza da hazırlığı giyiyin: barış haberini yaymaya hazır olasınız.

- Esin 11:7

Tanıklık görevleri sona erince dipsiz derinliklerden çıkan canavar onlarla savaşacak, onları yenip öldürecek

- Rab kendi evlatlarına iş verdi, onun müjdesini yaysınlar. Bu işte bulunurken onları koruyacak.


4. Kalkan = iman

(ayet 16) Bunların hepsinden başka, iman kalkanını elinize alın. Onunla kötü olanın bütün ateşli oklarını söndürebilirsiniz.

- fikirler: “Hepsi boşuna, bu iman doğru değil”

- istekler: “Git sarfoş ol”

- baskı: “Kişiler bizi korkutmaya kalkıyor”

2. Tim 1:12

Çünkü biliyorum, kime iman ettim. Eminim ki, Onda var fırsat, emanetimi o son güne kadar kollasın.


5. Kasket = kurtuluş

(ayet 17) Kurtuluş kasketini de takın.

- mesela: öfkelenin, ama günah işlemeyin (Efe 4:26),

- güneş batmasın = akşama kadar

RAB Kayin'e, "Niçin öfkelendin?" diye sordu, "Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan, seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan, günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor. Sen ona egemen olmalısın."

6. Kılıç = Allahın sözü

- Ve Ruhun kılıcını, hani Allahın sözünü, alın.

- İsa'nın kendisi bile Şeytana karşı bunu kullandı ("çünkü yazılmıştır..." Matta 4)

- sen onun yerinde olsaydın öyle cevap verebilir miydin? Sen İncili iyi bilir misin, kendini onunla savunasın?


7. En hızlı silah: DUA

Her zaman her türlü yalvarmakla ve dilemekle Ruhta dua edin. Bunu yapmak için uyanık durun, bütün kutsallar için durmadakka yalvarın.

SON: