5. vaaz: Efesliler 6:12

Gökteki kuvvetlerle savaşıyoruz”


1. Gökte göremediğimiz bir savaş oluyor

"Yakup yoluna devam ederken, Tanrı'nın melekleriyle karşılaştı. Onları görünce, "Tanrı'nın ordugahı bu" diyerek oraya Mahanayim adını verdi."

13 Yeşu Eriha’nın yakınındaydı. Başını kaldırınca önünde, kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ona yaklaşarak, “Sen bizden misin, karşı taraftan mı?” diye sordu.

14 Adam, “Hiçbiri” dedi, “Ben RAB’bin ordusunun komutanıyım. Şimdi geldim.” O zaman Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. “Efendimin kuluna buyruğu nedir?” diye sordu.

15 RAB’bin ordusunun komutanı, “Çarığını çıkar” dedi, “Çünkü bastığın yer kutsaldır.” Yeşu söyleneni yaptı.


14 kral oraya atlılar, savaş arabaları ve büyük bir kuvvet gönderdi. Geceleyin varıp kenti kuşattılar.

15 Tanrı adamının hizmetçisi erkenden kalktı. Dışarıya çıkınca kentin askerler, atlılar ve savaş arabalarınca kuşatıldığını gördü. Dönüp Elişa'ya, "Eyvah, efendim, ne yapacağız?" diye sordu.

16 Elişa, "Korkma, çünkü bizden yana olanlar onlarınkinden daha çok" diye karşılık verdi.

17 Sonra şöyle dua etti: "Ya RAB, lütfen onun gözlerini aç, görsün!" RAB uşağın gözlerini açtı. Hizmetçi Elişa'nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü.2. Ruh dünyası, beden dünyasından üstündür, çok daha kuvvetlidir

3. İncilden örnekler

"Petrus da Onu bir kenara çekip azarlamaya başladı: "Efendimiz, Allah onu göstermesin! Öyle bir şey asla başına gelmesin!" 23 Ama İsa dönüp Petrus'a dedi: "Çekil önümden, Şeytan! Sen beni kösteklemeye bakıyorsun. Çünkü sen Allahça düşünmüyorsun, insanca düşünüyorsun."


24 Pavlus bu sözlerle kendini haklı çıkarırken, Festus yüksek sesle dedi:"Pavlus, sen çıldırmışsın! Çok okumuşluğun seni deli etti!"

25 Ama Pavlus dedi: "Hayır, kıymeyli Festus, ben çıldırmış değilim. Hakikat sözleri, akıla uygun sözleri konuşuyorum. 26 Çünkü kral da bu meseleleri biliyor. Ona da serbestçe konuşmak istiyorum. Çünkü eminim, bu meselelerin hiç biri onun dikkatından kaçmadı. Ve bunlar zaten saklı bir köşede olmadı.

27 Kral Agripa, sen peygamberlere iman ediyor musun? Biliyorum, iman ediyorsun." 28 Agripa da Pavlus'a şöyle cevap verdi: "Sen beni bu kadar azla mı Mesihçi yapmaya kalkıyorsun?"Matta 26:36-41

36 İsa onlarla birlikte Getsemani adında bir yere geldi. Öğrencilerine dedi:"Ben te oracığa kadar gidip dua edecem, siz gene, burada oturun."

37 Ama yanına Petrus'u ve Zebedi'nin iki oğlunu aldı. Sonra başladı, üzülmeye ve ağır bir sıkıntı hisetmeye. 38 Onlara dedi: "Canım o kadar sıkıntı içinde, sanki ölecem. Siz burada kalın ve benimle birlikte uyanık durun."

39 Biraz ileri gitti, yere kapandı ve şöyle dua etmeye başladı: "Babam, mümkünse, bu kadeh benden geçsin. Gene de, değil benim istediğim, ama senin istediğin olsun."

40 İsa öğrencilerine döndü, ama onları uykuda buldu. Ve Petrus'a dedi: "Demek, bir saat olsun, benimle birlikte uyanık duramadınız. 41 Uyanık durun ve dua edin, denemeye düşmeyesiniz. Ruh istekli, ama beden zayıfıtr."4. Ruhsal savaşta Şeytanın taktikası nasıl?

(1) Sahte propaganda, sahte filozofluk

(2) Sahte dinler

(3) Sahte peygamberler

(4) Kilisenin içinde düşüş

(5) Sahte öğretişler

(6) sahte imanlılar

"Toprak sahibinin hizmetçileri ona gelip demişler:'Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Nasıl oluyor da, onda şimdi kısır ekini var?' 28 Adam onlara demiş:'Bunu bir düşman yaptı.'"

5. Bu savaşta silahsız değiliz

"Her zaman her türlü yalvarmakla ve dilemekle Ruhta dua edin. Bunu yapmak için uyanık durun, bütün kutsallar için durmadakka yalvarın."