ESTER Kitabı

Giriş:

Yahudilerin durumu:

- Yasa 28:15,41

15 "Ama Tanrınız RAB'bin sözünü dinlemez, bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız, şu lanetler üzerinize gelecek ve size ulaşacak:

41 Oğullarınız, kızlarınız olacak, ama sizinle kalmayacaklar, sürgüne gönderilecekler.

- önce çok büyük acı ve keder- sonra yerleştiler, alıştılar, zengin oldular

- ama: tapınak yıkıldı, kurbanlar durdu

- RAB kendi halkını terk etti mi? Onlarla birleikte çalışmayacak mı?

cevap: gerçek Tanrı insanların eliyle yapılan evlerde yaşamaz

Daniel, Hezekiel peygamberlik yapardı

Ester ve Mordehay kralın sarayında Rabbin planını yerine getirirdiler

ESTER kitabının amacı: Purim Bayramının sebebini anlatmak

- Mart ayının başında: sinagoglara gidiliyor, hediyeler, yardımlar dağıtılıyor ve yemekler gönderiliyor

- ders: RAB kendi halkını kurtarıyor (Yehoşua)

A. Ester’in tarihi

1. bütün kitap beş kişi trafında dönütor:

(1) kral Ahoşveroş

- asıl adı: Hşa-yar-şan – babası: Daryuş, ikinci büyük kral

(2) karısı: kraliçe Vaşti

(3) Yahudi bir genç kadın: Ester (asıl Yahudi adı: Hadassa)

(4) vezir: Mordekay

- Ester onun amvasının kızı idi, onu öksüz olarak büyütürdü)

- Bünyamin cinsinden, kral Saul’un soyundan

(5) vezir: Haman

- Agaglı, ‘Agag’ = Amalek halkının kralı

- Amalek halkı = İsrail’in baş düşmanı

- Mısırdan çıkarken saldırdılar

- Musa savaş yaptı, Saul Rabbi seslemedi, halkı bütün yok etmedi

- 600 sene sonra, onların torunları gene arşı karşıya geliyor

2. Kral Ahoşveroş’un banketi

- tarih: İsa’dan 483 sene önce

- bütün krallığından büyük adamları ve generallerini çağırıyor

- herhalde: Greklere karşı savaşmak, Avrupa’ya girmek için

- kışın idi, stolitsa: Sus, Susa (bugün İran’da, İrak sınırında)

- kışı geçirmek, hem de moral vermek için: kocaman banket

- yarım sene, 180 gün sürdü – arkadan 7 gün bütün halk için

pahalı giyisiler, altınlar süsler

- İranlılar bugüne kadar gösterişi seviyor:

30 sene önce son Şah Riza Pahlevi: haftalarca sürdü, tavus kuşu (Paun) dilinden çorba

altın tozu ile serpilmiş pilavlar

- bu, sade erkekler için banket idi, kadınlar haremde ayrı kutlardılar

- banketin sonu: kral Ahoşveroş kraliçe Vaşti’yi, onun güzelliğini göstermek istiyor

- Vaşti gelmek istemiyor

- kimisi: korktu, çıplak göstermesin

- ama tekste: dikkafalılık, kadınları isyana puşuturmak

- kralın cezası: bir daha onun yanına gelemeyecek, yeni kraliçe bulunacak

3. yeni kraliçe bulunuyo

4. Mordekay, kralın hayatını kurtarıyor

5. Haman’ın planı

1 Evet, Allah iyidir İsrail’e karşı,

Yüreği temiz olanlara karşı.

2 Az daha, ayağım köstekleneceydi,

az kaldı, kayacaydım

3 Çünkü kötülerin mutluluğunu görüp

fodulları kıskandım.

4 Onlar hiç bir şeyden geri kalmazlar,

yağ bağlamıştır bedenleri.

5 Paylaşmazlar, insanların üzüntülerini,

bilmezler, başkalarının acılarını.

6 Bu nedenle, gurur onların boyunlarının süsüdür,

ve zorbacılık, onları örten giyisi.

7 İçlerinden kötülük fışkırır,

kalplerinden kıskançlık taşar.

8 Sırıtırlar, kötülüğü göklere çıkarırlar,

büyük sözler ederler.

9 Göklere kadar ağızlarını açarlar

ve dilleri yeryüzünü süpürür.

10 Bunun için halkım onlardan yana oluyor:

açık ağzla yutuyorlar onların sözlerini.

11 Derler ki: “Allah nasıl bilecek?

Ne bilecek Yücelerin Yücesi?”

12 Ve işte şu kötüler:

rahat içinde her daim, servet biriktiriyorlar!

13 Sahiden de, boş yere kalbimi temiz tutmuşum,

ve suçsuz olduğumu göstermek için ellerimi yıkamışım.

14 Her gün tokat yemiştim,

her sabah cezalandırıl­mıştım.

15 Deseydim ki: “Ben de onlar gibi konuşacam,”

o zaman senin oğullarının soyuna

alçaklık etmiş olurdum.

16 Bunu anlamaya çalıştım;

ve benim için çok zor oldu.

17 Ama Allahın kutsal evine girdiğim gün,

onların sonu ne olacak diye anladım.

18 Sen sahiden, kaygın bir yere koyuyorsun onları,

belaya doğru kakıyorsun onları.

19 Nasıl da birden yıkılıyorlar!

Panika içinde yok olup, kayboluyorlar.

20 Uyanınca bir rüya için nasıl yapılırsa,

öylece, ey Rabbim, kalktığında,

boş hayaller gibi, dağıtırıyorsun onları.

21 Kalbimi üzüntü doldur­muşken,

ve içimden kıvranırken,

22 ben akılsızlık yaptım, anlamazdım;

senin gözünde bir hayvan gibi idim.

23 Fakat her daim seninle beraberim:

sağ elimden tuttun beni.

24 Nasihatlarınla bana yol gösterecen,

sonra yücelik içine beni alacan.

25 Senden başka kimim var gökte?

Sen var mısın, hiç bir şey istemem yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükendi bitti;

Fakat kalbimin desteği, bana düşen pay,

her daim Allahtır.


(1) halkının adını söylemiyor (Bir halk var)

(2) gerçeği ve yalanı karıştırıyor: Yahudilerin farklı adetleri vardı, ama krala itaat ederdiler

6. Yahudilerin cevabı

En başta sizden şunu rica ediyorum: bütün insanlar için istekler, dualar, yalvarışlar ve şükürler edilsin. 2 Krallar için ve bütün devlet adamları için de öyle yapın. Öyle ki, hayatımızı tam bir Allah korkusu ve saygınlıkla, sakinlik ve barışıklık içinde geçirelim.

(1) Sanma ki, kral sana dokunmayacak

(2) Eger sen harekete geçmezsen, Rab başkasını bulacak, sen de mavolacan

(1) Sade kendimize bakmak = en büyük günah = bencillik

- kardeşim zor durumda, yeter ki, bana bir şey olmasın

1 Vay haline yardım bulmak için Mısır'a inenlerin!

Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına,

Kalabalık atlılara güveniyorlar,

Ama İsrail'in Kutsalı'na güvenmiyor,

RAB'be yönelmiyorlar.

2 Oysa bilge olan RAB'dir.

Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz.

Kötülük yapan soya,

Suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.

3 Mısırlılar Tanrı değil, insandır,

Atları da ruh değil, et ve kemiktir.

RAB'bin eli kalkınca yardım eden tökezler,

Yardım gören düşer, hep birlikte yok olurlar. \b

(2) Rab bir iş planladı, o işi için işçi arıyor

"Her kim Mesihin adını söylerse haksızlıktan uzaklaşsın."

20 Büyük bir evde sade altından ve gümüşten kaplar bulunmuyor; ama tahtadan ve topraktan kaplar da bulunuyor. Kimisi itibarlı bir iş için, kimisi gene itibarsız bir iş içindir. 21 Demek, kişi kendini bunlardan arındırdı mı, itibarlı bir kap olacak. Kutsal ve efendisine iş bitiren, her iyi iş için hazırlanmış olacak.7. Haman’ın düşmesi

8. Yahudilerin kurtuluşu

B. Dersler:

1. kadınlar için: Vaşti ve Ester

- değil hakkımızı arayalım ama Rabbe güvenelim

- hakkın arayan düştü, Rabbi güvenen yükseldi

2. İnsanların günahları bile Allahın planlarını durduramıyor

3. Rab zayıf ve güçsüz kişileri seçiypr, kendi planını yerine getirmek için