Mesihle birlikte haça gerildim

Galatyalılar 2:20

Giriş:

- Hristiyanlığın ilk yüzyıllarda onun sembolları vardı: kimi kere bir geminin demiri idi, kimi kere iyi çoban ama en çok... balık

- ancak daha sonra Hristiyanların sembolu haç oldu - ve zamanla o haçın anlamını saptırmaya başladılar

- 312 senesinde emperator Konstanin sözde İsayı görmüş ve askerlerine buyurdu, kalkanlarının üzerine haçı boyasınlar. Asıl haçta suçsuz bir kişi suçlular için acı çekti. Şimdi gene başkalarını yenmek için bir muska olmuştu.

- geçenlerde bir resim gördüm: Kolumbia'dan önemli bir mafyacı, narkobaron: boynuna 35 cm uzun altından haç asmış, üstü çıplak geziyor.

- evet, haç takmak moda oldu. Türkiyede bile. Ama bugün başka bir şey görecez: o haçta lazım başka bir kişi olsun: SEN

A. Mesihle birlikte haça gerildim

Hoşea 6:1-3

1 "Gelin, RAB'be dönelim. Bizi O parçaladı, O iyileştirecek. Bizi O yaraladı Yaramızı O saracak.

2 İki gün sonra bizi diriltecek, Üçüncü gün ayağa kaldıracak, Huzurunda yaşayalım diye.

3 RAB'bi tanıyalım, RAB'bi tanımaya gayret edelim. O tan gibi şaşmadan doğacak, Yağmur gibi, toprağı sulayan Son yağmur gibi bize gelecektir."

- Rabbe dönmek = tövbe etmek,

- burada çok büyük ve ilginç bir peygamberlik sözü buluyoruz: Hoşea İsa'dan 700 sene önce yaşadı ve gelecek Mesih hakkında konuştu:

(1) onun ölümünü gösteriyor: “Rab parçaladı”

(2) onun dirileceğini gösteriyor: “iki gün sonra dirilecek, üçüncü gün ayağa kalkacak”

(3) ve Pentikost gününde Kutsal Ruhun verilmesini gösteriyor: “toprağı sulayan Son yağmur gibi”

- ama aynı zaman gösteriyor, Mesih'in halkının başına ne gelecekse, ona iman kişilerin de başına gelecek.

- O bizi yaraladı - “üçüncü gün bizi ayağa kaldıracak, onun huzurunda yaşayalım diye”

- “o tan gibi doğacak” - bütün 4 İncilde okuyoruz, nasıl İsa üçüncü günde sabaha doğru dirildi.

- her sene Yahudilerin bir bayramı vardı: ilk yemişler bayramı. Fısıh Bayramı'ndan 2 gün sonra kutlanılırdı. O gün başgörevli hava daha karanlık iken Yeruşalim'den Kidron deresine giderdi. Orada beklerdi balkanın üstünden en birinci ışık çıksın, o zaman ekinlerden en birinci çıkan başak keserdi. Ondan sonra onu Allahevinin içine götürürdü.

- 30 senesinde, tam ne vakıt o başgörevli onu yapardı: tam o anda İsa mezardan çıktı. Onun için 1.Kor.15:20 diyor

Ama Mesih sahiden de ölülerden dirilmiştir ve uykuya dalmış olanların ilk yemişi olmuştur.”

Galatyalılar 2:20

“Mesihle beraber haça gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Ve şimdi bedende yaşadığım hayatı, Allahın Oğluna iman etmekle yaşıyorum. O beni sevip kendini benim için teslim etti.”

- İsa hiçbir zaman demedi: “Ben senin için ölecem - iş hazır” - ama diyor: “Evet, ben senin için ölecem, sen de buraya bin, benimle birlikte öl, eski tabiatını haça ger.”

- onun ölümü bizim ölümümüz demektir: madem o lazımdı ölsün, biz de lazım ölelim.

- ama aynı biçimde onun yaşamı bizim yaşamımız oluyor.

- 7 hafta sonra yağmur gelince ekinler çok çabuk büyüyorlar - o zaman Pentikost Bayramı kutlanıyor

Yeşaya 44:3

"'Susamış toprağı sulayacam, Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. Çocuklarının üzerine Ruhum'u dökecem, Soyunu kutsayacağım.

- yağmurların yağması Kutsal Ruhun gelmesi için bir semboldur.demek Hoşea 3 şey için peygamberlik oluyor: ama aynı zaman gösteriyorLuka 23:

bir kişi, bir grup insanlar sembolizira yapıyor.

(1) Bar-Abbas

- İsa kendini kurtarabilirdi, Hirodes ondan tek bir mucize görmek istedi - ama İsa yapmadı.

- İsa zaten hiç şov için mucize yapmadı. Hiç insanları çağırmadı mucizeleri görsünler diye.

- politikacılar seviyorlar, topu hep başkasına atsınlar. Populer olmayan işleri başkasına yaptırıyor, elleri temiz kalsın diye.

13 Ondan sonra Pilatus Allahevinin güdücüleri ve halkın akıldanecileri ve bütün ehaleyi bir araya çağırdı. 14 Onlara dedi:

"Siz bana bu adamı getirdiniz, yok efendim, halkı saptırırmış. Ama sizin önünüzde Onu sorguya çektim. Ve işte, sizin suçlamalarınıza göre bu adamda hiç bir kabahat bulamadım. 15 Hirodes de bir şey bulamadı, çünkü Onu bize geri yolladı. İşte, adamcağız bir şey yapmadı ki, ölümü hak etsin. 16 Onun için Onu biraz terbiye edip serbest brakacam."

17 Şimdi Hirodes lazımdı, her sene bayramda onlara bir mapusçuyu serbest braksın. 18 Ama onlar hep bir ağızdan,

"Yok et bu adamı - bize Bar-Abbas'ı serbest brak"

diye bağırdılar. 19 (O adam kasabada bir karışıklık başlatırıp insan öldürmüştü ve onun için mapusa atıldı).

- Bar-Abbas: anlamı 'Babanın Oğlu', o terorist idi. Din adına kendi halkına karşı şiddet yapardılar, nefret çoğalsın diye

- Pilatus halkın öfkesini yatıştırmak istedi: Kimi istiyorsunuz? Kendi halkına iyilik yapan, hörlerin gözlerini açan, 12 yaşında kızı ölümden diriltiren, bize sevgi ve merhameti öğreten İsa mı, yoksa kendi halkına nefret eve ölüm getiren bir kişi mi?

- Bar-Abbas bizim için bir semboldur. İsa bukvalno onun yerini aldı. Onun yerinde öldü. Biz Allaha karşı terorist idik

- Ve Babanın Oğlu olan İsa gerçekten bizim yerimize geçti, öyle ki biz de 'Bar-Abbas' olalım: Babanın oğlu, Babanın evlatları

- İsa'yı neyle haksız yerde suçladılar, biz gerçekten onu yaptık. Hepimiz Barabas idik. Suçsuz bir kişi öldü, öyle ki, asıl anlamda Barabbaslar olabilelim.

(2) Kirineli Simun

Luka 23:6

“Ve Onu götürürken, Kireneli Simun adında bir adam köyden geldi. Onu tuttular, haçı onun üzerine koydular, zorladılar onu, İsa'nın arkasından gidip onu taşısın.”

- dikkat ettiyseniz. diyor: “Lazımdı İsanın arkasından gitsin, onun haçını taşısın” - İsa zaten onu her öğrencden bekliyor: “Haçını kaldır ve arkamdan gel!”

- gene aynı hakikat: İsa sede demedi:”Ben senin günahların için ölecem” - aöa diyor: “Ben ölecem. Sen de bin buraya benimle birlikte öl!”

- Her birimiz o Kirineli Simundur. İsa seni de çağırdı, onun haçını taşıyasın. Eskiden ne idin? İçkici mi, gezginci mi, dedikoducu mu, dövüşçü mü, ağlayışçı mı, egoist mi? Düşün!

- Senin hayatının, senin karakterinin özü neydi? İnsanlar sana bakıp ne derdiler?... Ve işte, o kişi artık yoktur ortada. O İsa ile birlikte haçta öldü.

(3) ikinci haydut

Luka 23:39-43

39 Ölüm cezasını çeken o iki kötü adamlardan birisi İsa'ya sövmeye başladı.

"Hani, sen Mesih değil misin? Kendini kurtar, bizi de kurtar!"

dedi. 40 Ama öbürü onu azarladı. Dedi ki, "Sen Allahtan hiç korkmuyor musun? Baksana, sen de aynı ölüm cezasını çekiyorsun. 41 Sahi, biz haklı olarak çekiyoruz. Sade yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Ama bu adam hiç kötülük yapmadı ki."

42 Ve dedi: "Ey İsa, ne vakıt bir kral olarak gelirsen, beni hatırla." 43 İsa ona dedi: "Sana çok doğru bir şey söyleyeyim, bugün benimle birlikte cennette olacan."

- burada iki haydutu görüyoruz. Birincisi İsaya diyor: “Bize bu beladan kurtar. Bizi bu haçtan indir. Değil sen mucize yapabilirsin. Değil mi, sen Mesihsin!”

- o adam istedi İsa kendisine bir iyilik yapsın bu yeryüzünde, bu hayat için. “Beni mapustan çıkar, problemlerimi çöz!”

- çoook insanlar var ki diyorlar: “İsa, ben sana iman edecem, yeter ki, bu dünyada, bu şimdiki hayat için, bana bir iyilik yap!” İsaya şart koşuyorlar ve İsa onların dertceğizini görmedi mi, ona iman etmek istemeyecekler.

- ikinci haydut başka: o anladı ki, çektiği cezasını hak etti. Ne vakıt Eyub kitabını, ya da Yeryemyanın Ağıtları kitabını okursak anlıyoruz ki, yok hakkımız ağlaşalım. Başıma ne kadar büyük dert gelse de, ancak hak ettiğimiz şeyleri çekiyoruz.

- Tek bir insan var, hakkı var ağlaşmaya O İsa'dır... ve o hiç ağlaşmadı. Bir kuzu gibi götürüldü.

- o haydut bu ruhsal dersi anladı. Biz ne kadar sık ağlaşıyoruz. Ağlaşacak birisi olsaydı, o haydut olacaydı. Ama o anladı: ”Ancak hak ettiğimi çekiyorum”

- iikinci haydut muhtaçlığını kabul etti, bana bir kurtarıcı lazım diye anladı, şartsız kayıtsız teslim oldu ona:

- “Ben yaptım, ben ettim” - ve tek bir isteği vardı: “Cennette beni an”... fark ettiniz mi, bu yeryüzünde, bu hayat için hiç bir şey istemedi... tek isteği sonsuzlukla ilgili idi

- evet, o ikinci haydut her gerçek imanlı için bir semboldur. Allahın gözünde tamah etmek, yani bir şeyde gözümüz kalırsa, biz Allah katında hırsız ve haydutuz.. hiç fark yok.B. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor.

- sanmayalım, bu otomatik oluyor. Sanki bir komputer yeni program instalira yaptın ve artık saat gibi işliyor

- hayır: burada uğaşmak var, teslim olmak var, değişmek var

- 'içimizdeki Mesih' lazım büyüsün, belli bir dereceye gelsin

Gal 4:19

“Ey evlatlarım! Mesih sizin içinizde belli bir biçim alana kadar, gene sizinle doğum ağrıları çekiyorum.”

Kol 3:10

“Yeni insanı giyiyin!”

- her sabah karar veriyon, hangi çoraplar, hangi çıpın, hangi Pantolon

- aynı biçimde karar veriyorsun: bugün imanlı gibi yaşayacam diye

Fil 2:5

“Mesihin düşüncesi sizde de olsun”

- sen yaşarken düşünüyor musun? Bir komşu ile konuşurken düşünüyor musun? Birhangi mal alırken düşünüyor musun? Çocuğuna düğün yaparken düşünüyor musun?

Rom 12:2

“düşünceniz yenilensin, ve böylelikle bambaşka kişiler olun.”

- ancak öyle diyebiliriz: ”Mesih bende yaşıyor”

C. Ve şimdi bedende yaşadığım hayatı, Allahın Oğluna iman etmekle yaşıyorum

2.Kor. 5:15

Ve O, herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar da artık kendilerine yaşamasınlar, ama onlar için ölmüş ve dirilmiş olan Kişiye yaşasınlar.Mahalle insanı için hayatının en büyük prensibi nedir: mahallenin beklentileri.

Normal bir insanın biografyası hep aynı: doğdu - büyüdü - çok genç yaşta evlendi - düğün yaptı - çocuk sahibi oldu - işleyip para kazandı - 35 yaşında dede/nene oldu - erkek çocuklarına ev yaptı - kız çocuklarına düğün yaptı - aacık torunlarıyla ıynadı ... ve öldü ... Allah rahmet eylesin.

- Ve Mesihçilerin hayatları da çoğu zaman öyle geçiyor - hiç fark yok. Ama Pavlus diyor: "hayatımı Allahın Oğlu'na İMAN ETMEKLE YAŞIYORUM. Artık başka bir prensip daldı: İMAN

- Mesihçinin hayatında başka bir güç var - ama sen o gücü kullanacan mı? Değil Benny Hinn'in öğretişi gibi hani iman gücünü kullanasın bu dünya hayatında daha rahat yaşayasın.

- Hayır: senin biografyan farklı olacak mı? Sen iman adımlarıbı atacan mı? Sen bana gösterebilir misin hayatında tek bir iman adımını? Tek bir iş, tek bir karar: Te bunu yaptım Mesihle beraber dirildim diye?

5