Gideonun'un sonu: iman ve karakter
Hakimler 8:1-35

Giriş:

Isa 9:4-6

“Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin; Tıpkı Midyanlılar'ı yenilgiye uğrattığın günkü gibi.

Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.”

(1) Musa: balkanda Rabbi görüyor, onunla konuşuyor, on emiri alıyor – sonra, aşağıda halk altın danayı yaptı, putperestliğe daldı

(2) İsa’nın öğrencileri balkanda İsa’nın görünüşü değişiyor, onun şanlılığını görüyorlar – aşağı inerken, bir kötü ruhu çıkaramıyorlar

Bugün de Gideon’un karakterine bakacaz – o kadar büyük bir adamın hayatında çok zayıflıklar var.

A. (a.1-3) Gidyon Tatlıdil

Hakimler 8:1-3

“Efrayimoğulları Gidyon'a sert çıkışıp dediler: "Midyanlılar'la savaşmaya gittiğinde bizi çağırmadın; bize neden böyle davrandın?"

Gidyon şöyle cevap verdi: "Sizin yaptığınızın yanında benim yaptığım ne ki? Efrayim'in bağında rekolteden geri kalan babrikler, Aviezer'in bütün rekoltesinden daha iyi değil mi? Tanrı Midyan önderlerini, Orev'i ve Zeev'i sizin elinize teslim etti. Sizin yaptıklarınızın yanında ben ne yapabildim ki?" Gidyon'un bu sözleri onların öfkesini yatıştırdı.”

1. Ne oldu da, Efrayim cinsi Gidyon’a kızıyor?

Hakimler 7:25

Midyanlı iki önderi, Orev ile Zeev'i tutsak aldılar. Zeev'i bir üzüm sıkma çukurunda öldürerek Midyanlılar'ı kovalamaya devam ettiler.

2. Gidyon nasıl karşılık veriyor?

Sül. Özd. 15:1

“Yumuşak cevap gazabı yatıştırır, fakat yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.”

3. Neden öyle yaptı?

(1) bu tema önemsizdi

(2) Gidyon’un dakkada daha önemli bir işi vardı

4. ‘yumuşak cevap’ bizim için büyük bir derstir

Yakup 3:5

“Aynı onun gibi, dil küçücük bir beden parçasıdır ve gene de büyük şeylerle övünüyor. Bakın, ufacık bir şey nasıl kocaman bir yangın başlattırıyor.”

B. (a.4-21) Gidyon Öçalan

Hakimler 8:7

Gidyon, "Öyle olsun!" diye karşılık verdi, "RAB Zevah ile Salmunna'yı elime teslim edince, bedenlerinizi çöl dikenleriyle, çalılarla yaracağım."

8:9

Gidyon onlara dedi: "Esenlik içinde döndüğüm zaman bu kuleyi yıkacağım"

Hakimler 8:14-16

Yolda Sukkot'tan genç bir adamı yakalayıp sorguya çekti. Adam Sukkot önderleriyle ileri gelenlerinin adlarını, toplam yetmiş yedi kişinin adını yazıp Gidyon'a verdi. 15 Gidyon Sukkot'a gidip halka şöyle dedi: "'Zevah ile Salmunna'yı tutsak aldın mı ki bitkin adamlarına ekmek verelim diyerek beni aşağıladınız. İşte Zevah ile Salmunna!" 16 Sonra kentin ileri gelenlerini topladı; Sukkot halkını çöl dikenleriyle, çalılarla döverek cezalandırdı.

Hakimler 8:17

“Ardından Penuel Kulesi'ni yıkıp kent halkını kılıçtan geçirdi.”

1.Samuel 25:32-33

“Davut şöyle cevap verdi: "Bugün seni karşıma çıkaran İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun! Anlayışını kutlarım! Bugün kan dökmemi ve kendi elimle intikam almamı engellediğin için seni kutlarım.”

Romalılar 12:19-21

19 Ey sevgililer! Kendiniz için intikam almayın, ama Allaha meydan brakın, O intikam alsın. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Rab diyor, 'İntikam benimdir. Karşılık ben verecem."

20 Onun için, "Düşmanın acıkmışsa, ona yemek ver, eger susamışsa, ona su ver. Öyle yaptın mı, onun kafasına yanan korlar yığmış olacan. 21 Kötülük sizi yenmesin, ama siz kötülüğü iyilikle yenin!

Karı koca arasında, İmanlıların arasında - Rabbe yer brak: sen intikam alırsan, o gene toplanacak, ama Rabbin cezası kalıcıdır.

C. (a. 10-21) Gidyon Kinci

Hakimler 8:18-21

Sonra Zevah ile Salmunna'ya, "Tavor'da öldürdükleriniz nasıl adamlardı?" diye sordu. "Tıpkı senin gibiydiler, hepsi kral oğullarına benziyordu" yanıtını verdiler.

19 Gidyon, "Onlar kardeşlerimdi, öz annemin oğullarıydı" dedi, "Yaşayan RAB'bin adıyla ant içerim ki, onları sağ bıraksaydınız sizi öldürmezdim."

20 Sonra büyük oğlu Yeter'e, "Haydi, öldür onları" dedi. Ne var ki, henüz genç olan Yeter korktu, kılıcını çekmedi.

21 Bunun üzerine Zevah ile Salmunna Gidyon'a, "Sen öldür bizi" dediler, "Erkeğin işini ancak erkek yapar." Böylece Gidyon varıp Zevah ile Salmunna'yı öldürdüGidyon en sonunda iki düşman generalleri yakalıyor, onları öldürmeye karar veriyor. Ama neden: değil Allahın ve onun halkının düimanları oldukları için: “Benim kardeşlerimi öldürdünüz diye”

D. Gidyon Altunyan

Hak 8:21-26

“Develerinin boyunlarındaki hilal biçimi süsleri de aldı.”

22 İsrailliler Gidyon'a, "Sen, oğlun ve torunun bize önderlik edin" dediler. "Çünkü bizi Midyanlılar'ın elinden sen kurtardın."

23 Ama Gidyon, "Ben size önderlik etmem, oğlum da etmez" diye karşılık verdi, "Size RAB önderlik edecek."

24 Sonra, "Yalnız sizden bir dileğim var" diye sözünü sürdürdü, "Ele geçirdiğiniz ganimetin içindeki küpeleri bana verin." -İsmaililer altın küpeler takarlardı.- 25 İsrailliler, "Seve seve veririz" diyerek yere bir üstlük serdiler. Herkes ele geçirdiği küpeleri üstlüğün üzerine attı. 26 Hilaller, kolyeler, Midyan krallarının giydiği mor giysiler ve develerin boyunlarından alınan zincirler dışında, Gidyon'un aldığı altın küpelerin ağırlığı bin yedi yüz şekel tuttu.

1. bir tarafça iyi yaptı: olabilirdi kendini kral yapsın

1.Samuel 8:7

“RAB, Samuel'e şu karşılığı verdi: "Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin; kralları olarak beni reddettiler.”

2. Gidyon, kralın görevini ve yükünü taşımak istemiyor, ama onun faydasını tatmak istiyor

Açıklama 3:18

“Madem öyle, ben sana yol göstereyim: Benden altın satın al, hani ateşten geçmiş bir altın, öyle ki, asıl zengin olasın.

E. Gidyon kendini şanlayan

Altınlarla ne yaptı: değil süs, değil tarla, mal alsın – ama bir efod yaptı

Hakimler 8:27

Gidyon bu altından bir efod yaparak onu kendi kenti olan Ofra'ya yerleştirdi. Bütün İsrailliler bu put yüzünden RAB'be vefasızlık ettiler. Böylece efod Gidyon ile ailesi için bir tuzak oldu. 33 Gidyon ölünce İsrailliler yine RAB'be vefasızlık ettiler. Baallar'a taptılar.

31 Ayrıca Şekem'de bir cariyesi vardı. Bundan da bir oğlu oldu, adını Avimelek koydu.

Son: