Şimşon: intikam
Hakimler 15:1-20

Giriş:

A. birinci raunt: çakallar (15:1-5)

Hak 15:1-3

1 Bir süre sonra, ekinleri biçme zamanında Şimşon bir keçi yavrusu alıp karısını ziyarete gitti. "Karımın odasına girmek istiyorum" dedi. Ama kızın babası Şimşon'a izin vermedi girsin. 2 "Ondan gerçekten nefret ettiğini sanıyordum" dedi, "Onuniçi onu senin arkadaşına verdim. Küçük kızkardeşi ondan daha güzel değil mi? Ablasının yerine onu al."

3 Şimşon, "Bu kez Filistliler'e kötülük etsem de buna hakkım var" dedi.

1. Şimşon’un öfkesi

1- bilmece konusunda onu aldattırdılar

2- onun haberi olmadan karısını başkasına verdiler

3- karısı için başlık parası ödemişti, onu sanki ondan çaldılar

2. Rab onu kullanıyor

3. Şimşon’u geri tutan son engel kırılıyor:

4. Şimşon’un metodu: yakmak

Hakimler 15:4

Şimşon kırlığa çıkıp üç yüz çakal yakaladı. Sonra çakalları çifter çifter kuyruk kuyruğa bağladı. Kuyruklarının arasına da birer çıra sıkıştırdı. 5 Çıraları tutuşturup çakalları Filistliler'in ekinlerinin arasına salıverdi. Böylece demetleri, ekinleri, bağları, zeytinlikleri yaktı.

Yuhanna 4:35-36

“Siz demiyor musunuz, 'Daha dört ay ve harman vaktı olacak'? Bakın, ben de size diyorum ki, gözlerinizi kaldırın ve tarlaları görün. Onlar zaten harman olacak kadar beyaz olmuşlar. Ve kim onları biçerse, karşılığını alıyor, sonsuz yaşam için yemiş topluyor.”B. ikinci raunt: güreşmek (15:6-8)

Hakimler 15:6-8

Filistliler, "Bunu kim yaptı?" dediler, "Yapsa yapsa, Timnalı'nın damadı Şimşon yapmıştır. Çünkü Timnalı karısını elinden alıp onun arkadaşına verdi." Sonra gidip kadınla babasını yaktılar. 7 Şimşon onlara dedi: "Madem böyle yaptınız, sizden öcümü almadan duramam" 8 Onlara acımasızca saldırarak çoğunu öldürdü, sonra Etam Kayalığı'na çekilip bir mağaraya sığındı.

1. Top Filistlilerde:

2. ve gene Şimşon’da

3. En sonunda kaçtı, bir mağaraya saklandı

C. üçüncü raunt: eşek çenesi (15:9-17)

Hakimler 15:8-17

Onlara acımasızca saldırarak çoğunu öldürdü, sonra Etam Kayalığı'na çekilip bir mağaraya sığındı. 9 Filistliler de gidip Yahuda'da ordugah kurdular, Lehi yöresine yayıldılar. 10 Yahudalılar, "Neden bizimle savaşmaya geldiniz?" diye sorunca, Filistliler, "Şimşon'u yakalamaya geldik, bize yaptığının aynısını ona yapmak için buradayız" diye karşılık verdiler.

11 Yahudalılar'dan üç bin kişi, Etam Kayalığı'ndaki mağaraya giderek Şimşon'a dediler: "Filistliler'in bize egemen olduklarını bilmiyor musun? Nedir bu bize yaptığın?". Şimşon şöyle cevap verdi: "Onlar bana ne yaptılarsa ben de onlara öyle yaptım".

12 "Seni yakalayıp Filistliler'e teslim etmek için geldik" dediler. Şimşon, "Beni öldürmeyeceğinize ant için" dedi.

13 Onlar da dediler: "Olur, ama seni sıkıca bağlayıp onlara teslim edeceğiz. Söz veriyoruz, seni öldürmeyeceğiz." Sonra onu iki yeni kalın iple bağlayıp mağaradan çıkardılar.

14 Şimşon Lehi'ye yaklaşınca, Filistliler bağırarak ona yöneldiler. RAB'bin Ruhu büyük bir güçle Şimşon'un üzerine indi. Şimşon'un kollarını saran urganlar, yanan keten gibi dağıldı, elindeki bağlar çözüldü. 15 Şimşon yeni ölmüş bir eşeğin çene kemiğini eline alıp bununla bin kişiyi öldürdü.

16 Sonra şöyle dedi:

"Bir eşeğin çene kemiğiyle,

İki eşek yığını yaptım,

Eşeğin çene kemiğiyle

bin kişiyi öldürdüm."

17 Bunları söyledikten sonra çene kemiğini elinden attı. Oraya Ramat-Lehi adı verildi.

1. Filistliler sadece Şimşon’un peşindeler

2. Teslim edilirken, ne oluyor:

Hakimler 3:31

Ehut'tan sonra Anat oğlu Şamgar başa geçti. Şamgar Filistliler'den altı yüz kişiyi üvendireyle öldürerek İsrailliler'i kurtardı.”

3. sonra Şimşon kendi kendine mani okuyor

Yaratılış 4:23-24

Lemek karılarına şöyle dedi: "Ey Âda ve Silla, beni dinleyin, Ey Lemek'in karıları, sözlerime kulak verin. Beni yaraladığı için Bir adam öldürdüm, Beni hırpaladığı için Bir genci öldürdüm. Kayin'in yedi kere öcü alınacaksa, Lemek'in yetmiş yedi kere öcü alınmalı."

1.Kor 4:7

Seni kim 'daha başka' yaptı? Ya da senin birhangi şeyin var mı ki, sen onu başkasından almış olmayasın? Ve madem başkasından aldın, nasıl oluyor da, başkasından almamış gibi övünüyorsun?

4. En sonunda Şimşon kemiği fırlatırıyor

D. Dördüncü raunt: Rabbe karşı (15:18-20)

Hakimler 15:18-20

Şimşon ölesiye susamıştı. RAB'be şöyle yakardı: "Kulunun eliyle büyük bir kurtuluş sağladın. Ama şimdi susuzluktan ölüp sünnetsizlerin eline mi düşeceğim?" 19 Bunun üzerine Tanrı Lehi'deki çukuru yardı. Çukurdan su fışkırdı. Şimşon suyu içince canlanıp güçlendi. Suyun çıktığı yere Eyn-Hakkore adını verdi. Pınar bugün de Lehi'de duruyor.

20 Şimşon Filistliler'in egemenliği sırasında İsrailliler'e yirmi yıl önderlik yaptı.


(1) Haccer: Yar 16:7 ve gene 21:19 - o pınarın adı oldu: Beer Lahay Roy (= beni gören diri olanın pınarı)

(2) Musa: Çıkıs 17:6 ve gene 20:11 - o pınarın adı oldu: Mara (=acı)

(3) İlyas: 1.Krallar 17:6 – Kerit vadisi

Şimşon da buna bir ad veriyor: Eyn-Hakkore (= “Çağıranın çeşmesi”)Yuhanna 7:37-38

37 Ve bayramın son gününde, ki en büyük gün odur, İsa kalkıp yüksek sesle şöyle konuştu: "Bir kişi susadı mı, bana gelsin ve içsin. 38 Kim bana iman ederse, onun içinden diri su ırmakları akacak."

Son:

Yeşaya 10:3-15

Yargı günü Uzaklardan başınıza felaket geldiğinde ne yapacaksınız? Yardım için kime koşacaksınız, Servetinizi nereye saklayacaksınız?

4 Tutsaklar arasında bir köşeye sinmek Ya da savaşta ölmekten başka çareniz kalmayacak. Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi, Eli hâlâ kalkmış durumda.

5 "Vay haline Asur, öfkemin değneği! Elindeki sopa benim gazabımdır.

6 Asur'u tanrısız ulusa karşı salacağım; Soyup yağma etmesi, Sokaktaki çamur gibi onları çiğnemesi, Öfkelendiğim halkın üzerine yürümesi için Buyruk vereceğim."

7 Ama Asur Kralı bundan da kötüsünü düşünüyor. Birçok ulusun kökünü kazıyıp yok etmeyi tasarlıyor.

8 "Komutanlarımın hepsi birer kral değil mi?" diyor,

12 Rab Siyon Dağı'na ve Yeruşalim'e karşı tasarladıklarını yapıp bitirdikten sonra şöyle diyecek: "Asur Kralı'nı kibirli yüreği, Övüngen bakışları yüzünden cezalandıracağım.

13 Çünkü, 'Her şeyi bileğimin gücüyle, Bilgeliğimle yaptım diyor

15 Balta kendisini kullanana karşı övünür mü? Testere kendisini kullanana karşı büyüklenir mi? Sanki değnek kendisini kaldıranı sallayabilir, Sopa sahibini kaldırabilirmiş gibi...