İbraniler Mektubu - 15.vaaz / 8:1-13
Yeni Başgörevlimiz İsa

1 Şimdiye kadar konuştuğumuz meselelerin en önemli dersi şudur: Göklerdeki Büyük Kralın sağında oturan bir başgörevlimiz var. 2 Kutsal yerde, hani asıl Allahevinde görevlidir. O Allahevini insanlar kurmadı, onu Allahın kendisi kurdu.

3 Her başgörevliye görev veriliyor, hem Allaha bahşişler hem de günahlar için kurbanlar getirsin. Onun için, başgörevlinin elinde lazım kurban edeceği bir şey olsun. 4 Ama İsa yeryüzünde olsaydı, zaten Allah görevlisi olamayacaydı. Çünkü Musa'nın kanununa göre kurban getirenler hâlâ duruyor. 5 Onlar öyle bir yerde hizmet ediyorlar, o gökteki şeylerin sade bir örneği ve gölgesidir. Aynı nasıl Allah Musa'ya buyurdu, ne vakıt Allahevini kaldırmak üzere idi:

"Balkanın üzerinde sana bir plan gösterildi. Dikkat et, herşeyi ona göre yapasın!"

6 Ama şimdi İsa daha iyi bir görev aldı, hem de daha iyi bir anlaşmanın aracısı oldu. O anlaşma da, verilen daha büyük sözlere dayanıyor.

7 Çünkü birinci anlaşma eksiksiz olsaydı, o vakıt ikinci bir anlaşmaya meydan kalmayacaydı. 8 Zaten Allah onlara maana bulup dedi:

"Rab diyor:

Bakın, öyle günler gelecek ki,

ben İsrail eviyle ve Yahuda eviyle yeni bir anlaşma yapacam.

9 Değil onların dedeleri ile yaptığım anlaşma gibi,

Ne vakıt onları elden tutup Mısır topraklarından dışarı çıkardım.

Çünkü benim anlaşmamda devam etmediler,

Ben de onlara artık dikkat etmedim.

10 O günlerden sonra, İsrail eviyle şöyle bir anlaşma yapacam:

Kanunlarımı onların düşüncelerinin içine koyacam,

onların yüreklerinin içine yazacam.

Ben onların Allahı olacam,

Onlar da benim halkım olacaklar.

11 Artık kimse komşusuna ya da kardeşine 'Rabbi tanı!' diye akıl vermeyecek,

çünkü hepsi beni tanıyacaklar,

onların en küçüğünden en büyüğüne kadar.

12 Onların yanlışlıklarına merhamet edecem,

onların günahlarını bir daha anmayacam."

13 Allah 'yeni anlaşma' derken, birinci anlaşmayı bitik sayıyor. Ve bir şeyin işi bitti mi, demek o artık eskilendi ve yok olmanın üzerindedir.


A. İsa hangi Allahevinde hizmet ediyor? (8:1-2, 5)

1. 'Allahevi'nin maksadı nedir?

Çıkış 25:8

"Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar."

1.Krallar 8:27

"Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki!

1.Krallar 8:30

"Buraya yönelerek dua eden kulunun ve halkın İsrail'in yalvarışını işit. Göklerden, oturduğun yerden kulak ver; duyunca bağışla."

Yuhanna 4:21, 23

"İsa ona dedi: Kadın, bana inan, öyle bir vakıt gelecek ki, Baba'ya ne bu balkanda ne de Yeruşalim'de tapacanız. - Ama öyle bir vakıt gelecek ki, ve aslında başladı bile, asıl tapanlar Baba'ya Ruh'ta ve hakikatta tapacaklar."

2. Asıl Allahevi ve onun kopyası

İbraniler 8:5

“Onlar öyle bir yerde hizmet ediyorlar, o gökteki şeylerin sade bir örneği ve gölgesidir. Aynı nasıl Allah Musa'ya buyurdu, ne vakıt Allahevini kaldırmak üzere idi: "Balkanın üzerinde sana bir plan gösterildi. Dikkat et, herşeyi ona göre yapasın!"

3. İsa kendisi dedi: "Asıl Allahevi benim"

4. Ve aynı zamanda İsa Allahevinde hizmet ediyor

5. İsa, Allah görevlisi olarak oturuyor

B. İsa hangi kurbanlar getiriyor? (8:3-4)

1. gene terslik: İsa hem kurban - hem de kurbanı kesen görevli

İbraniler 9:14

"Mesih kendi kendini sonsuz Ruh ile lekesiz olarak Allaha kurban getirdi."

Yuhanna 10:18

"Kimse canımı benden alamaz. Ben onu kendimden veririm. Benim var hakkım onu vereyim ve var hakkım onu geri alayım."

2. İsa'nı kurbanı bambaşka

Mika 6:6-8

“ RAB'bin önüne ne ile çıkayım, Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım? O'nun önüne yakmalık sunuyla mı, Bir yaşında danayla mı çıkayım? 7 Binlerce koç sunsam, zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, RAB hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu, işlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?”

3. İsa'nın kurbanı gökte

C. İsa neye dayanarak görev yapıyor? (8:6-13)

1. Allahın başgörevlisi olmak için bir kanun lazımdı.

2. Bu yeni anlaşma nasıl

(1) "Kanunlarımı onların yüreklerinin içine yazacam" = Kişilerin içinde istek olacak, Allahın sözlerine uysunlar

(2) "Ben onların Allahı olacam" = kişiler beni tsentıra koyacaklar

(3) "Hepsi beni tanıyacaklar"

Eyub 42:5

"Senin hakkında bildiklerim hepsi kulaktan duymaydı, ama şimdi gözlerimle gördüm seni."