İbraniler Mektubu - 31.vaaz / 13:15-25
Son nasihatlar - 3

15 Öylelikle her daim Allaha övmek kurbanları getirelim­; Onun adına şükür etmekle dudaklarımız yemiş getirsin.

16 İyilik yapmayı ve mallarınızı paylaşmayı unutmayın. Çünkü Allah öyle kurbanlardan hoşlanıyor.

17 Size güdücülük yapan kardeşleri sesleyin, onlara boyun eğin. Çünkü sizin canlarınıza bakan ve bir gün onlardan için hesap verecek olan onlardır. O işi sevinçle yapsınlar, değil kahırlanarak; o sizin için faydasızdır.

18 Bizim için dua edin. Eminiz, duygumuz temizdir ve her meselede temiz yaşamaya uğraşıyoruz. 19 En çok dua edin, bir an önce size gene kavuşayım.

20 Evet, barış veren Allah, koyunların büyük Çobanı, hani Rabbimiz İsa'yı, sonsuz anlaşmanın kanı ile ölülerden geri getirdi. 21 O sizi tastamam yapsın ki, her bir iyi işle onun istediğini yapasınız. O, sizde İsa Mesihle kendisinin hoşuna giden işi yapsın. Sonsuzlara kadar Ona şanlar olsun. Amin.

---------------------------------------------------

A. İmanlının kurbanları (a.15-16)

1. “Değil mi, bizde kurban yok!”

2. en baştaki kurban

Romalılar 12:1

“Onun için, kardeşler, acıyan Allahın adına size yalvarırım: bedenlerinizi diri, kutsal ve makbul bir kurban olarak Allaha teslim edin. Bu, akıla uygun bir hizmetiniz oluyor.”

a. Neyi kurban edecez: bedenlerimizi

Romalılar 6:13

“Bedeninizin parçalarını da günaha vermeyin, haksızlığa instrument olsunlar. Hayır, ölülerden yaşama geçmiş olanlar gibi, kendinizi Allaha verin. Bedeninizin parçalarını da Allaha verin, doğruluğa instrument olsunlar.”

b. nasıl kurban edecez? diri, kutsal ve makbul

(1) ‘diri kurban’

1.Krallar 8:63

“Süleyman, esenlik kurbanı olarak RAB'be yirmi iki bin sığır, yüz yirmi bin davar kurban etti. Böylece kral ve bütün İsrail halkı, RAB'bin Tapınağı'nı adama işini tamamlamış oldu.”

(2) ‘kutsal kurban’

(3) ‘Allaha makbul’ bir kurban

(4) ‘akıla uygun bir hizmetiniz’

3. kurbana karşı kurban

2.Kor. 11:23-29

23 Onlar Mesihin hizmetçileri mi (aklını kaçırmış biri gibi konuşuyorum)? Ben onlardan daha fazla hizmetçiyim:

- ben daha fazla işliyorum, - daha fazla mapuslara düştüm,

- gayet fazla dövüldüm, - sık sık ölüm derecesine geldim,

24 - Yahudilerden üç defa otuz dokuzar kamçı yedim,

25 - üç defa beni sopalarla dövdüler,

- bir defa taşlandım, - üç defa gemiyle giderken, gemi battı,

- bir gece bir gündüz açık denizlerde geçirdim,

26 - sık sık yolculuk yapıyorum, - ırmaklarda korkunçluk,

- haydutlardan korkunçluk, - kendi milletimden korkunçluk,

öbür milletlerden korkunçluk,

- kasabalarda korkunçluk, ıssız yerlerde korkunçluk, denizlerde korkunçluk,

27 - işlemekle ve uğraşmakla, - çok gece uykusuz geçirmekle,

- açlık ve susuzlukla, - sık sık aç kalmakla, - soğukluk ve çıplaklıkta.

28 Bu dışarıdaki şeylerden başka her gün beni ezen bir yük var: bütün topluluklar için kaygı çekiyorum. 29 Var mı bir kişi zayıf olsun da, ben de zayıf olmayayım? Var mı bir kişi günaha düşürülsün de, yüreğim onun için yanmasın?

4. övmek kurbanları

Koloseliler 4:6

“Konuşmalarınız her zaman merhamet dolu olsun, sanki tuzla dat verilmiş gibi. Öyle ki bilesiniz, her kişiye nasıl lazım cevap veresiniz.”

5. iyilik yapmak bir kurbandır

Galatyalılar 6:7-10

“Aldanmayın, Allahla maytap olmaz. Çünkü insan ne ekerse, onu biçecek. 8 Kim kendi beden tabiyetine ekerse, o tabiyetten perişanlık biçecek. Ama kim Ruh'a ekerse, Ruh'tan sonsuz yaşam biçecek. 9 İyilik yapmaktan bıkmayalım. Çünkü yorulmazsak, vaktında biçecez. 10 Evet, böylelikle fırsatımız varken her insana iyilik yapalım, ama en birinci imanlılar hanesinden olanlara.”B. Güdücüleri seslemek (a.17-18)

C. Allah imanlıyı tamamlıyor (a.19-21)

“O sizi tastamam yapsın ki, her bir iyi işle onun istediğini yapasınız” (ayet 21)

Efesliler 3:16

“Onun Ruhuyla içten kudretle kuvvetlenesiniz. 17 O zaman iman yoluyla Mesih yüreklerinizde oturacak. Ve dua ediyorum ki, sevgide kök salasınız ve temel tutasınız.”

1. İmanlı önce bir bebektir

2. İmanlı önce yeni dikilmiş bir fidandır

3. imanlı önce gerçekten hizmet etmek nedir bilmiyor