İmanlı ve mallar

Giriş:

A. Bu konuda kesin bir kanun yok

1. Mesih bize dini kanunlardan serbest etti

Kol 2:20-22

Madem Mesihle beraber bu dünyanın temel kuvvetlerinin karşısında öldünüz, neden daha dünyada imiş gibi yapıyorsunuz? Neden şöyle buyruklara itibar ediyorsunuz: 21 'Elleme, dadına bakma, dokunma!' 22 (bütün bu buyruklar öyle şeylerle uğraşıyorlar ki, hani kullandığın vakıt yok oluyorlar). Bunlar insan buyruklarına, insan öğretişlerine dayanıyorlar.

2. Kanun yerine artık merhamet geçti

3. artık Allahın kanunu yüreğimizde

4. zenginlik / fukaralık zaten insanın kafasındadır

B. Senin mallarının asıl sahibi kimdir?

1. Toprağın ve her şeyin asıl sahibi Rabbin kendisidir

2. Biz yabancı mala bakan birer görevliyiz (kahya)

1.Kor 4:1-2

İnsanlar bizi artık Mesihin hizmetçileri saysınlar, Allahın saklı bilgilerine bakan görevliler saysınlar. 2 Ayrıca, bir görevliden isteniliyor, güvenilen biri olsun.

3. Mallar bizim için bir denemedir

Luka 16:10-12

Çok az bir şeyde sadikan olan, büyük meselelerde de sadikan olacak. Ama çok az bir şeyde dürüst olmayan, büyük meselelerde de dürüst olmayacak. 11 Siz de eger haksız zenginliklerde sadikan olamazsanız, o vakıt asıl zenginlikleri size kim emanet edecek? 12 Ve eger başkasının malı ile sadikan olmadıysanız, o vakıt size kendi malınız olan şeyleri kim verecek?

C. Bu dünyanın malları kalıcı değil

1. herşey yanacak

2.Petrus 3:10-11

Rabbin günü bir hırsız gibi gelecek. O günde gökler büyük gürültü ile yok olacak. Her şey, kıyımcıklarına kadar, kızgın ateşin içinde eriyecek. Dünya ve onun üzerinde yapılan işler de büsbütün yanacaklar. 11 İşte, madem bütün bu şeyler bu biçimde yok olacak, siz ne gibi kişiler lazım olasınız?

2. onun için mal alırken onu zaten ‘yok’ sayıyoruz

3. Eyub’un örneği

D. Aslında kime hizmet ediyorum?

1. iki efendiye kulluk edemeyiz

Matta 6:24

Kimse iki efendiye kulluk edemez. Çünkü birisinden azlaşmayacak ve öbürünü sevecek. Ya da birisine tutunacak ve öbürünü hor görecek. Evet, hem Allaha, hem de paraya kulluk edemezsiniz.

2. açgözlülük putperestliktir

Bedenin aydınlığı, onun gözündedir. Madem öyle, gözünüz temiz oldu mu, bütün beden de aydınlık olacak. Ama gözün kötü oldu mu, bütün bedenin karanlık olacak. Ve sendeki aydınlık karanlık oldu mu, o vakıt o karanlık ne kadar da korkunç!

E. Paramı hangi sıraya göre harcayayım?

1. en başta: “Kendi hanemin ihtiyaçlarımı karşıladım mı?”

2. sonra: “Bunu alırken borca mı giriyorum?”

Rom 13:8

Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye borcunuz olmasın.

3. sonra: “Kardeşimin ihtiyacı var mı?”

Yakup 2:15-16

Diyelim, bir kardeş ya da kızkardeşin yok ne giyisin, ve gündelik ekmeği de yok. Sonra sizden biri ona desin, "Selametle git! İnşallah ısınıp doyarsın", ama bedene ne lazımsa ona vermesin - bu iş neye yarar?

Gal 2:10

Evet, böylelikle fırsatımız varken her insana iyilik yapalım, ama en birinci imanlılar hanesinden olanlara.

4. ve en önemlisi: “Rabbin işi için para veriyor muyum?”

Son: