Koloseliler 1:9-13

9 Ne vakıt sizden için duyduk, o günden beri hiç durmadan sizin için dua ediyoruz.

Giriş:

- imanlılarımız çok seviyorlar, başkası onlara dua etsin. Özellikle daha 'ruhsal', ya da 'ruhta güçlü' bir kişinin duasına bayılıyorlar.

- Ya koskocaman bir apostol senin için dua ederse? Eminim, onun duasına çok fazla dikkat edecen. O yüzden biz de bu ayetlere çok dikkat edellim: acaba Pavlus hangi konular için dua edecek?

- en başta Pavlus'un örmeğine bakalım: başka imanlılar için dua ediyor. Sen onu yapıyor musun? Ben sana burada birkaç ayet verebilirdim, netede yazıyor, birbiriniz için dua edin. Ama bu konuda sana ayet mi lazım? Kardeş sevgisi diye bir şey yok mu? Bu içeriden gelmiyor mu?

- şimdi merak ediyorum: acaba nasıl onlar için dua edecek? Sağlık için mi, Allah bütün hastalıkları uğratırsın diye mi?

- öyle mi yalvarıyoruz?

A) bütün bilgilik ve ruh anlayışıyla dolasınız ve Onun istediği nedir bilesiniz.

1) Bilgilik

Yakup 1:5

Birinizin anlayışı eksik mi, Allahtan onu dilesin. O, zaten hiç azarlamadan herkese bola gani veriyor. Ve o vakıt o kişiye anlayış verilecek.“

- gündelik hayat için akıl lazım: kişiler hep yalvarıyorlar birhangi materyalno fayda için, ama en birinci sen akıl için yalvar

Sül.Mes. 8:1-11,18-19

1 - Bilgelik çağırıyor, Akıl sesini yükseltiyor.

2 - Yol kenarındaki tepelerin başında, Yolların birleştiği yerde duruyor o.

3 - Kentin girişinde, kapıların yanında, Sesini yükseltiyor:

4 - "Ey insanlar, size sesleniyorum, Çağrım insan soyunadır!

5 - Ey bön kişiler, ihtiyatlı olmayı öğrenin; Sağduyulu olmayı öğrenin, ey akılsızlar!

6 - Söylediğim yetkin sözleri dinleyin, Ağzımı doğruları söylemek için açarım.

7 - Ağzım gerçeği duyurur, Çünkü dudaklarım kötülükten iğrenir.

8 - Ağzımdan çıkan her söz doğrudur, Yoktur eğri ya da sapık olanı.

9 - Apaçıktır hepsi anlayana, Bilgiye erişen, doğruluğunu bilir onların.

10 - Gümüş yerine terbiyeyi, Saf altın yerine bilgiyi edinin.

11 - Çünkü bilgelik mücevherden değerlidir, Dilediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.

18 - Zenginlik ve onur, Kalıcı değerler ve bolluk bendedir.

19 - Meyvem altından, saf altından, Ürünüm seçme gümüşten daha iyidir.

- Pavlus dua ediyor ki, Kolosedeki imanlılar en birinci akıllansınlar, ve böylece gereksiz sıkıntılara girmesinler

2) Ruh anlayışı

- var kişi çok okumuş, çok akıllı, ama ruhsal konulara gelince anlayışı yok. Bilmiyorlar doğru ve yanlış öğretişi ayırmayı. Bilmiyorlar önemli ve önemsiz konuları ayırmayı.

3) Allahın isteğini anlamak

- önce imanlı kesin bir karar veriyor: ben Allahın istediğine göre yaşayacam

Öyle ki, ne kadar vakıt kalmışsa bu bedende yaşamaya, onu artık insanca istekler için kullanmasın, ama onu Allahın isteğine uygun olarak kullansın.” (1.Petrus 4:2)

- “canım çekiyor” - bir imanlı olarak canın ne çekerse, ona bakamazsın, o biçimde yaşayamazsın

- sen Rabbin isteğini biliyor musun? Bu iki türlüdür:

1) var onu isteği her bir insan için, o hep aynı

2) ama aynı zamanda var onun isteği sade senin için: o seni kullanmak istiyor öyle bir iş için, sade sen onu yapabilirsin.

Elişa zamanında genç bir kız varı, onun adı bile geçmiyor. 2.Krallar 5:1-4

1 Aram Kralı'nın ordu komutanı Naaman efendisinin gözünde saygın, değerli bir adamdı. Çünkü RAB onun aracılığıyla Aramlılar'ı zafere ulaştırmıştı. Naaman yiğit bir askerdi, ama bir deri hastalığına yakalanmıştı.

2 Aramlılar düzenledikleri akınlar sırasında İsrail'den küçük bir kızı tutsak almışlardı. Bu kız Naaman'ın karısının hizmetine verilmişti.

3 Bir gün hanımına, "Keşke efendim Samiriye'deki peygamberin yanına gitse! Peygamber onu deri hastalığından kurtarırdı" dedi. 4 Naaman gidip İsrailli kızın söylediklerini efendisi krala anlattı.

- sen bir düşün 9-10 yaşında bir kızsın, yabancı askerler senin ananı babanı öldürüyorlar ve seni başka devleti sürüklüyorlar. Yapayalnız kaldın. Ne kadar acı bir şey.

- ama orada yazıyor: RAB Aramlılara zafer verdi, yani kendi halkına karşı !!!

- ve o kız şimdi Naaman'ın evinde hizmetçi. Ve Rab onu kullandı Naaman'ı Elişa'nın yanına getirsin ve o kocaman mucize yapsın diye. Bugüne kadar anlatılıyor. … Rabbin planı , onun isteği buydu o kız içim

- Aynı onun gibi Rabbin özel bir planı var senin hayatın için. Var bir iş, bir gmrev, ancak SEN onu yapabilirsin. Ve Pavlus dua ediyor, imanlılar onu anlasınlar, fark etsinlerç

B) 10 Öyle ki, Rabbe layık olarak yaşayasınız.

1) "Onu her meselede memnun edesiniz" - KARAKTER

- bu konuda bazen sıkıntıya düşüyorum: imanlı diye geçen kişileri görüyorum, 10, 15, 20 sene imanlı, ama karakterden yana sanki dün vaftiz olmuşlar

- elbette günahsız olarak yaşayamayız: ama gene de eski bir manlıdan başka hareketler, başka düşünceler de bekliyoruz - ama aynı mahalle kafası imanlılarda da varsa,

- bir kız sevgilisine memnun etmeyi çalışmaz mı? O ona zor mu geiyor? Ama İncilde yazıyor ki, biz imanlılar Mesihin geliniyiz.

- Düşün: bir kız diyor “Falanca çocuğu çok seviyorum”. Ama görüyorsun, onun için yarım saat erken kalkmaya üşeniyor. “Git çoraplarını kendin yıka” diyor. “Kusura bakma, seninle kıra çıkamam gezinmeye. Başka arkadaşlar çağırıyor” diyor.

- bütün bunları görünce ne diyecen... “O kız belki konuşuyor, çocuğu severmiş. Ama hayatta bir şey görünmüyor. Onun sevgisi sahte.”

2) "her iyi işte yemiş getiresiniz" - HİZMET

- Bir elektrik fişi çekiyorsun makinadan ve ne oluyor: her şey olduğu gibi kalıyor: komputerde printer: nereye kadar yazdıysa... çamaşır makinası: programın neresine kadar geldiyse.

- Bugün Rab senin kablonu çekerse, bugün senin son günün olsa. miras olarak ne brakıyorsun?

- Ama ben konuşmuyorum: evler altınlar ve arabalar. Ruhsal mirasın ne olacak? Rabbin önüne çıktığın zaman hesaplaşmaya, o benzetmedeki hizmetçi gibi: “Kyar olarak ne gösterebilirsin?

- Ve oradaki matematika, oradaki sıra bambaşka: değil ne kadar topladın, ne kadar mal biriktirdin. O senin zenginliğin değil. Senin mirasın şu: KAÇ KİŞİYE HİZMET ETTİN?

- Titus 3:14

Bizim kardeşler de iyi işler yapmayı öğrensinler. Böylelikle acele ihtiyaçları karşılayacaklar ve faydasız kalmayacaklar.”

- Efes 2:10

Çünkü biz kendimiz Allahın işiyiz. İyi işler için Mesih İsa'da yaratıldık. Allah o iyi işleri önceden hazırladı, hep onlarla uğraşalım diye.”

3) "Allah bilgisinde büyüyesiniz" - BERABERLİK

- var İncil bilgisi, var Allah bilgisi. Var informatsya biriktirmek, var gene Allahı bir kişi gibi tanımak.

- Var birçok fenler, bir futbol oyuncunun hakkında, ya da bir şarkıcı hakkında bütün herşeyi biliyorlar: ne zaman doğdu, anasının adı, boyu ne kadar, ne zaman başladı oynamaya, hangi rengi seviyor v.s. - ama o kişiyi tanımıyorlar. Bir kere onunla karşılaştıkları yok.

- aynı biçimde var kişiler Allah hakkında çok bilgiye sahip, çok ayetler tsitira yapabilirler... ama Rabbin kendisini tanımıyorlar.

- tanımak nasıl oluyor? Nasıl bir kişi ile tanışıyorsun? Vakıt geçirmekle, onunla konuşmakla. Aynı biçimde ancak Rable vakıt geçirdin mi, onu tanıyabilirsin.

- Ama sadece vakıt geçirmek yeterli değil. Mesela büyük bir fabrikada her gün kişilerle vakıt geçiriyorsun, ama bu demek değil ki, onları tanıyorsun. Ama ne vakıt bir kriza oluyor, bir karar vermek durumuna geliyorsun, o zaman o kişinin karakterini tanıyorsun.

- Eyub da o kadar çekilerden sonra Rable karşıladı ve o zaman diyor: Eyub 42:5 “senin hakkında bildiklerim hepsi kulaktan duymaydı, ama şimdi gözlerimle gördüm seni”.

- Eyub Allah hakkında bir şeyler bilmekten, onu tanımaya geçti. Ve Pavlus da aynısı dua ediyor Kolosedeki kardeşler için. Ve sanıyorum, iyi olacak biz de onun için dua edelim.

- 1.Korintliler 15:33-34

Hiç aldanmayın: "Kötü arkadaşlar, güzel terbiyeyi bozuyorlar." Doğruluğa uyanın ve günah işlemeyin. Çünkü bazıların Allahtan haberi yok. (Ağarlanasınız diye bunu söyledim.)

- Bakın Korintte büyük işler yapmaya kalktılar, dillerde konuşmak temasında yarış yaptılar. Hristiyanlık dersen, var idi... ama Rabbi tanımak konusunda yoktular

C) 11 "Bunun için, Rabbin şanlı kudretine göre, bütün güçle kuvvetlenesiniz. Öyle ki, her şeye sevinçle, dayanmakla ve sabırla katlanasınız."

- kuvvet için dua ediyor. İmanlıya ne için kuvvet lazım? O kuvvetle ne yapacak?

- Efes 6:10

10 En sonunda, Rab'de kuvvetli olun, Onun güçlü kudretini alın. 11 Allahın bütün silahlarını kuşanın ki, Şeytanın oyunlarına karşı sağlam durasınız. 12 Çünkü bizim muharebemiz et ve kana karşı değildir. Ama bu karanlığın ruh hükümetlerine, ruh güçlerine ve bu dünyanın ruh kuvvetlerine karşıdır. Göklerdeki kötü ruhlara karşıdır. 13 Onun için, Allahın bütün silahlarını kaldırın.

- iki defa konuşuyor silahlar için: yeterli değil silahın olsun, eğer onu taşımazsan, sadece onu dolapta kilitli tutasan ne fayda. Birçok imanlı o kadar börsük, o kadar gevşek brakıyorlar kendilerini, sanki bekliyorlar, bir kişi gelsin onları çeksin.

- İsa'nın birinci olarak çağırdığı öğrencisi Simun adında biriydi. İsa Onun adını değiştirdi. O en başta çok şevikçi ve oynak idi. Çabuk bir temaya kapılırdı, sonra tam tersine döndü:

- İsa'nın onun ayaklarını yıkamaya kalktı “asla yıkayamazsın” dedi. Ve bir sekunda sonra “O zaman sade ayaklarım değil, bütün bedenimi”. Önce İsaya dedi “ölüme kadar senden vazgeçmeyecem”, sonra onu inkar etti... yani hiç stabilnost yoktu.

- ama ne zaman Rab ona Kutsal Ruhunu verdi, bambaşka bir Petrus'u görüyoruz: binlerce kişinin önünde ayağa kalkıp vaaz ediyor, ve sonra çak parlamentonun önünde diyor “Ben size de değil, daha fazla Rabbe itaat edecem”

- ne oldu: o kuvvetlendi, sapasağlam oldu. Petrus oldu, o da KAYA demektir. Sen de kaya mısın, yoksa su mu. Başkalarının karşısında sağlam mı duruyon, çoksa su gibi oynak mısın?

- Evet, bize kuvvet lazım: ama ne için: Pavlus onu da yazıyor

Öyle ki, her şeye sevinçle, dayanmakla ve sabırla katlanasınız.”

D) 12 "Ve Baba'ya şükür edesiniz"

kutsallara aydınlık içinde bir miras verdi diye. Bize de o mirastan bir pay verdi. 13 Çünkü O bizi karanlık devletinden sevgili Oğlunun krallığına geçirdi.14 Onda kurtuluşumuz var, günahlarımıza af var.

bu mektupta 4 defa daha şükür etmek konusunda konuşuyor:

Kol 2:7 "imanınızda kuvvetlenin. Şükür edip o imanla dopdolu olun."

Kol 3:15 "Ve Mesihin barışı yüreklerinizi aydasın. Bu maksat için tek bir bedenin içine çağrıldınız. Hem de şükür edin."

Kol 3:17 "her şeyi Rab İsa Mesihin adında yapın. Onun adıyla Baba Allaha şükürler edin."

Kol 4:2 "Kendinizi duaya verin. Durmadakka şükür etmekle onda devam edin."