Kutsal Ruh: ikinci vaaz

Giriş:

- çoğu imanlılar bunu anlamıyor - köpüğü asıl işi sanıyorlar; yani bekliyorlar,hayatlarında öyle heyecanlı, ‘köğüklü’ hareketler olsun, o zaman sanıyorlar, Kutsal Ruh onlarda işliyor

- biz gene bakalım, KR bizde asıl iş bitirsin

5. Dünya Kutsal Ruh'u kabul edemez

15:17 - . Dünya Onu kabul edemez. Çünkü Onu ne görüyor ne de tanıyor.

a. 1.Kor 2:12-15

12 Biz gene dünyanın ruhunu almadık, ama Allahtan gelen Ruhu aldık, Allahın bize serbestçe verdiği şeyleri anlayalım diye. 13 İşte, biz bunları anlatırıyoruz. Ama değil insan bilgiliğinin öğretirdiği sözlerle, Kutsal Ruhun öğretirdiği sözlerle. Ruhun şeylerini ruhça anlatırıyoruz. 14 Ama beden düşüncesi ile yaşayan bir insan Allahın Ruhundan gelen şeyleri kabul etmez. Bu şeyler ona saçmalık geliyor. Ve onları zaten anlayamaz, çünkü bu şeyler ruhça anlaşılıyor. 15 Ama ruhça yaşayan bir insan herşeyi anlayabilir. Onu gene, hiç kimse anlayamaz.

b. imanlı bu dünyada yabancı, çünkü başka düşünüyor

(1) intikam almıyor, af ediyor

bir gerçek örnek:

(2) imanlı mallarla sevinmiyor - materyalno şeylerden zevk almıyor

(3) büyüklük aramıyor, hizmet ediyor

- senin düşüncelerin nasıl, dünyadan farklı mı, aynı mı?

6. Kutsal Ruh, imanlının içinde

14:17 - Ama siz Onu tanıyorsunuz, çünkü O yanınızda kalıyor ve içinizde olacak.

a. Eski Ahitte Rab bu günlerin geleceğini söyledi

- Yere 31:31-34

31 "İsrail ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor" diyor RAB,

32 "Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek.

Onların kocası olmama karşın, Bozdular o antlaşmamı" diyor RAB.

33 "Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur" diyor RAB,

"Yasamı içlerine yerleştirecem, yüreklerine yazacağım.

Onların Tanrısı ben olacağım, onlar da benim halkım olacak.

34 Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini, 'RAB'bi tanıyın' diye eğitmeyecek.

Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni" diyor RAB.

"Çünkü suçlarını bağışlayacam, günahlarını artık anmayacağım."

b. iki farklı mesele: vicdan ve Kutsal Ruh

- vicdan bir baraj gibi: kocaman bir seli öniüyor; o kalktı mı, kötülüğün sınırı yok (anarşi); insanların bir arada oturabilmesi için, Allah her insana vicdan verdi)

- vicdan halktan halka, insandan insana değişiyor (Hindistan'da dul kadınları yakma adeti)

- vicdan insanı son günde suçlu çıkaracak (Rom 1:14-15), o bizi haklı çıkaramayacak

bu aslında kanunu olmayan kişiler, kendi kendilerine bir kanun oluyorlar. 15 Çünkü gösteriyorlar ki, Allah kanunun işleri onların yüreklerinde yazılıdır. Onların duyguları da buna göre şahitlik yapıyor. Kendi düşünceleri onları kimi kere suçlarlar, kimi kere haklı çıkarırlar.

- vicdan her insanda bir parça var, ama kutsal ruh sade İsa'ya iman edenlere verilir

Hezekiel 36:24-27

24 "'Sizi uluslar arasından alacam, bütün ülkelerden toplayıp ülkenize geri getireceğim.

25 Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım.

26 Size yeni bir yürek verecem, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracam, size etten bir yürek vereceğim.

27 Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.

- taştan yürekler için, Musa'nın taş buyrukları, ama şimdi etten yürekler için, KRun buyrukları

- bu 'yürek operatsyası' ne zaman yapılıyor?

- dışarıdan işlemek, içeriden işlemek

c. Kutsal Ruh imanlıda serbestlik getiriyor - 2.Kor 3:17

Rab Ruhtur, ve Rabbin Ruhu nerede ise, orada serbestlik vardır.

- değil: boş vermek, saygısızlık, günaha fırsat - ama: kanundan serbest kalmak

- Musa'nın kanunu: 620 buyruk - Musa: 10 emir - İsa: 2 emir

- dua ederken nasıl durmak lazım? günde kaç defa dua etmek lazım?....

- bütün yemekler temiz Markos 7:19

7. Kutsal Ruh'la İsa imanlıda oturuyor

14:20 - O günde anlayacanız ki, ben Babam'dayım, siz bendesiniz ve ben sizdeyim.

- Kol 1:27 - Bu saklı bilgi de şudur: Mesih içinizdedir, ve şanlı olacağınıza umut veriyor.

a. İsa, kendini kopya etmek istiyor

- İsa yeryüzünde yaşarken, sade birkaç bin öğrenci yetiştirdi, ama KRla bugün mliyonlarca öğrenci yetiştiriyor

- iyi bir virus gibi: virus kişinin içine giriyor, orada kletkaları değiştirip kendini kopya ediyor - İsa aynısını iyilik için yapıyor, sağlık getiren bir virus

b. İsa, kendi hayatını bizde tekrarlamak istiyor

Gal 2:20 - Mesihle beraber haça gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor

- İsa'nın ölmesini ve dirilmesini kendi hayatımızda tekrarlıyoruz.

- filmde gördük. Getsemani bahçesinde ne kadar büyük sıkıntı yaşandı

- "senin istediğin olsun" o dereceye geldin mi? KR bizi o dereceye getiriyor ve hayat boyunca devam ettiriyor

c. İsa, bizde iyi bir şey yetiştirmek istiyor

- Yuh 15:5 - " Asma ben'im, çubuklar gene sizsiniz. Kim bende kalırsa, ve ben kimde kalırsam, o kişi çok yemiş verecek. Çünkü benden ayrı olarak bir şey yapamazsınız."

8. Kutsal Ruh'la, Baba Allah da imanlıda oturuyor

14:23 - Bir kişi beni severse, benim sözümü tutacak, Babam da onu sevecek. Ve biz o kişiye gelip onda ev kuracaz

a. Allahın oturduğu yer = tapınak, Allahevi

- değil bukvalno - ama insanların zayıf düşünceleri için

- 18 "Tanrı gerçekten yeryüzünde, insanlar arasında yaşar mı? Sen göklere, göklerin enginliğine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki! 20 Gözlerin gece gündüz, 'Adımı oraya yerleştireceğim!' dediğin bu tapınağın üzerinde olsun. Kulunun buraya yönelerek ettiği duayı işit. 21 Buraya yönelerek dua eden kulunun ve halkın İsrail'in yakarışını işit. Göklerden, oturduğun yerden kulak ver; duyunca bağışla.

- not: kıble düşüncesi, Yahudilerden çalma

- tapınakta yapılan dualar işitilirdi - aynı onun gibi KRla dua eden imanlının duaları

- tapınak aracı = imanlı aracı

- 1.Kor 3:16-17 - Siz biliyorsunuz, Allahın evi sizsiniz ve Kutsal Ruh aranızda oturuyor. (topluluk için)

- 1.Kor 6:19-20 (18) - Yoksa bilmiyor musunuz ki, bedeniniz Kutsal Ruhun evidir. O Kutsal Ruhu Allahtan aldınız, ve O şimdi içinizde oturuyor. Siz artık kendinizin efendisi değilsiniz. 20 Siz bir fiyatla satın alındınız. Onun için bedenlerinizle Allaha şan getirin.

(a) bu evin tek bir amacı var: Allaha tapmak - ona kurban getirmek

- sade orada kurban kesilebilirdi = sade Kutsal Ruha sahip olanlar asıl kurbanları getirebilir

- kişi istediği kadar kurban kessin, Allaha makbul olamaz

- bizim kurbanlarımız: 1. kendin (Rom 12:1) 2. Allaha övgü (İbr 13:15) 3. para yardımı (Fil 4:18)

(b) bu ev kişilere Allahı gösteriyor - İsa "Bu ev bütün milletler için bir dua evi olacak!" - imansızlar bu binaya gelmeyecekler, ama sana gelecekler

(c) bu ev lazım temiz olsun - kral Hizkiya - babası Ahaz 16 sene krallık sürdü, tapınağı kapadı, eşyaları kırdı, pislik toplandı

2.Tarihler 29

4 Sonra kâhinlerle Levililer'i çağırıp tapınağın doğusundaki alanda topladı.

5 Onlara, "Ey Levililer, beni dinleyin!" dedi, "Şimdi kendinizi kutsayın; atalarınızın Tanrısı RAB'bin Tapınağı'nı da kutsayın. İğrenç olan her şeyi Kutsal Yer'den çıkarın.

6 Atalarımız Tanrı'ya bağlı kalmadılar. Tanrımız RAB'bin gözünde kötü olanı yaparak O'nu bıraktılar. Yüzlerini RAB'bin konutundan ayırıp ona sırt çevirdiler.

7 Tapınağın eyvanının kapılarını kapattılar, kandilleri sönmeye bıraktılar. Kutsal Yer'de İsrail'in Tanrısı'na buhur yakmadılar, yakmalık sunu da sunmadılar.

16 RAB'bin Tapınağı'nı arındırmak için içeri giren kâhinler tapınakta buldukları bütün kirli sayılan şeyleri tapınağın avlusuna çıkardılar. Levililer bunları dışarı çıkarıp Kidron Vadisi'ne götürdüler.

17 Birinci ayın ilk günü kutsamaya başladılar; ayın sekizinci günü tapınağın eyvanına vardılar. Tapınağı kutsamayı sekiz gün daha sürdürerek, birinci ayın on altıncı günü işi bitirdiler.

= 14 kişi - 15 gün işlediler