Kutsal Ruh: üçüncü vaaz

Giriş:

Bugün satelitler (Spıtnikler) o kadar gelişmiş ki, 3000 km yüksekten bir futbol topu gösteriyorlar

Amerikada çok ünlü bir futbolcu (O.J. Simpson) karısını öldürmüştü – davada dedi ki: “O saatte evde değildim” – ama Rusların bir sateliti onun evinin üstünden geçti, orasının fotografını çekti - onun arabası evin önünde gösterdi – o da 2000 km uzaktan

- insan yukarı baktı mı, satelit onun kim olduğunu anlıyor

- hatta satelitler yerin altında olanları bile gösteriyor:

Nigeriya'nın sever tarafı çok kuru = Sahara çölü - 'Kolumbia' adındaki sputnik radyo signallarla 26 tane yeraltı göl buldu, toprağın altında büyük ırmaklar var. Nasıl bir iş? Yukarıda kupkuru, ölüm - ama aslında potansyal var

- işte, senin hayatında aynı fırsat var: Kutsal Ruh sana vergiler, darbalar verdi - ama onlar saklı, lazım yukarı çıksın

9. Kutsal Ruh, apostollara herşeyi hatırlattıracak

14:26 - Yardımcı size herşeyi öğretirecek ve ben her ne söylediysem, o şeyleri sizin aklınıza getirecek.

a. bu ayet, Yeni Ahit'in yazılmasına temeldir

- apostolların yazıları = Eski Ahit kadar Allahın kitabı

- bizim için normal, ama Yahudiler için korkunç bir şey

- 2.Petrus 3:15-16

Zaten sevgili kardeşimiz Pavlus da, ona verilen bilgiliğe göre, size tıpkısını yazmıştır. 16 Hem de bütün mektuplarında da bu şeylerden için konuşuyor. Sahi, onlarda var bazı meseleler, zor anlaşılıyor. Okumamış ve sağlam olmayan kişiler de bunları tersine çeviriyorlar. Ama zaten Kutsal Kitabın bütün sözlerine de öyle yapıyorlar. Böyle yapmakla kendi kendilerini maf ediyorlar.

- 2.Petrus 1:20

20 Başta şunu bilin: hiç kimse Kutsal Kitapta hiç bir peygamberliği kendi kafasına göre açıklayamaz. 21 Çünkü peygamberlik hiç bir zaman insanın istemesiyle ortaya gelmedi. Ama Kutsal Ruh kişileri önterdi de öyle Allah'tan konuştular.

- değil transa girip, otomatik konuşsunlar - ama aklı yerinde idi, kendi düşüncesiyle sözleri dizdi

- 1.Kor 14:32 Peygamberlerin ruhları peygamberleri sesliyorlar.

10. Baba Allah, Kutsal Ruhu İsa'nın adında gönderiyor

14:26 - Baba Onu benim adımda gönderecek.

a. 'benim adımda' ne demek oluyor?

= ben rica ettiğim için, ya da benim işimi bitirsin diye

- KR İsa'nın yeryüzündeki işini bitirecek

- İsa: tek bir devlette işledi KR: Pentikost gününde: 16 devletten adamlar vardı

- İsa: bir dil konuştu KR: bütün dillerde İsa’nın haberini yaydı

- İsa: 3 sene işledi KR: dünyanın sonuna kadar işleyecek

b. onun için: "benden daha büyük işler yapacaksınınz" (Yuh 14:12)

- çünkü ben Baba'ya gidiyorum = o zaman KR gönderecem

- sen belki ölüleri diriltmeyecen, ama: şahitlik yaptın mı, komşuların Rabbe gelecek ve asıl sonsuz yaşama kavuşacak (mesela: İsa Lazar’ı diriltirdi, ama o sonra gene öldü)

- belki fırtınayı dindirmeyecen; ama: şahitlik yaptın mı, komşuların Rabbe gelecek ve hayatlarındaki fırtınası dinecek (Celile gölünde gene fırtına oldu, daha da oluyor)

11. Kutsal Ruh, Barış veriyor

14:27-28 Size barış brakıyorum, size benim barışımı veriyorum. Dünyanın verdiği barışı size vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın, ne de korkmasın. 28 Size ne söylediğimi duydunuz: 'Ben gidip size geri dönüyorum'. Eger beni sevmiş olaydınız, 'Baba'ya gidiyorum' dediğime sevineceydiniz. Çünkü Babam benden büyüktür.

a. bu sözler, İsa'nın elveda sözleridir

- barış = selam, selamet; dünyanın barışı gibi değil

- "Selamunaleykum" bu boş bir söz

- ama: ben size barış diliyorum değil, size barış veriyorum

- Sayılar 6:21-25

RAB Musa'ya şöyle dedi: "Harun'la oğullarına de ki: 'İsrail halkını şöyle kutsayacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki: RAB sizi kutsasın Ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin Ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin.'

b. bu sözler, İsa'nın mirasıdır

- İbrahim, İshak'a büyük sürüler, hizmetçiler v.s. braktı

- Musa, Yeşu'ya hazır bir halk ve ordu braktı

- Davud, Süleyman'a büyük bir devlet braktı

- İsa, öğrencilerine sade onun barışını brakıyor = içerden güven, rahatlık, sakinlik

c. dünyanın barışı ve İsa'nın barışı farklı

- dünyanın barışı için lazım etrafta problem olmasın

- dünyada gerçek barış yok:

Yeşaya 57:20-21

Ama kötüler çalkalanan deniz gibidir, o deniz ki, rahat duramaz, suları çamur ve pislik savurur. Kötülere esenlik yoktur'" diyor Tanrım.

- neden barış yok: çünkü Allaha karşı düşmandır, kavgalı halindedir (Rom 8:6-7)

Bedenin düşüncesi ölüm demektir, ama Ruhun düşüncesi yaşam ve barış demektir. Çünkü bedenin düşüncesi Allaha karşı düşmanlıktır. Allahın kanununa boyun eğmez, boyun eğemez bile.

- İsa'nın barışı farklı: belki etrafta daha fazla problem var, ama imanlıda ondan daha büyük kuvvet var

Yuhanna 16:30 - Bu şeyleri size söyledim, bende barışınız olsun diye. Bu dünyada sıkıntılarınız var, ama kurajlı olun: ben dünyayı yendim."

- Apo 16 - Pavlus ve Silas mahpusta ilahi söylüyorlar

- Luka 8:23 - İsa fırtınanın ortasında kayıkta uyuyor

- onun için cenazede ilahi söylüyoruz, o zaman bize diyorlar 'Siz delisiniz'

d. toplantının içinde bile sık sık sahte barışlar var

- Yeremya 6:13-15

13 "Küçük büyük herkes kazanç peşinde, Peygamberler, kâhinler, hepsi halkı aldatıyor.

14 Esenlik yokken, 'Esenlik, esenlik' diyerek halkımın yarasını sözde iyileştirdiler.

15 Yaptıkları iğrençliklerden utandılar mı? Hayır, ne utanması? Kızarıp bozarmanın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Bu yüzden onlar da düşenlerin arasında yer alacak, Onları cezalandırdığımda sendeleyip düşecekler" diyor RAB.

- Hezekiel 13:6-14

6 Onların görümleri uydurmadır. Yaptıkları yalan peygamberliklere RAB'bin sözüdür diyorlar. Oysa onları ben göndermedim. Yine de söylediklerinin yerine geleceğini umuyorlar.

7 Ben söylemediğim halde, RAB'bin sözüdür diyorsunuz. Oysa gördüğünüz görümler uydurma, yaptığınız falcılık yalan değil mi?

8 "'Bu yüzden Rab Yahve şöyle diyor: Söylediğiniz boş sözler, gördüğünüz yalan görümlerden ötürü size karşıyım. Böyle diyor Rab Yahve.

9 Elim uydurma görüm gören, yalan yere falcılık eden peygamberlere karşı olacak. Onlar halkımın topluluğunda bulunmayacak, İsrail halkının kütüğüne yazılmayacak, İsrail ülkesine girmeyecekler. O zaman benim Rab Yahve olduğumu anlayacaksınız.

10 "'Esenlik yokken esenlik diyerek halkımı aldatıyorlar. Biri dayanıksız bir duvar yapınca, yalancı peygamberler üzerine sıva vuruyorlar.

11 Duvarı sıvayanlara de ki: Duvar yıkılacak; sağanak yağmur yağacak, ardından dolu yağdıracağım. Şiddetli bir rüzgar çıkıp duvara karşı esecek.

12 Duvar çökünce size, nerede duvara vurduğunuz sıva demeyecekler mi?

13 "'Onun için Rab Yahve şöyle diyor: Öfkemden duvarı yerle bir etmek için şiddetli bir rüzgar göndereceğim; kızgınlığımdan sağanak yağmur ve dolu yağdıracağım.

14 Sıva vurduğunuz duvarı yıkıp yerle bir edeceğim. Temeli açılıp ortaya çıkacak. Yıkılacak ve altında yok olacaksınız. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.

- bugünkü vaizlerin çoğu zayıf duvar yapıyor, üzerine sıva (kum kireç) vuruyorlar

- ama RAB onu yıkacak, temeli nedir meydana çıkacak

- İsa'nın müjdesi gökte rahatlık - yerde rahatlık DEĞİL

e. sende o barış, o huzur, o selamet var mı?

- kimisi: ev yaratıyor - ama: İnsanoğlunun başını koyacak yeri yok

- kimisi: hane içinde - ama: ana, baba... benden saha fazla seven...

- kimisi: mahallede, toplumda - ama: biz bu yeryüzünde yabancıyız

12. Kutsal Ruhun gelmesi, İsa'nın gitmesine bağlı

16:7 Çünkü ben gitmedim mi, Yardımcı size gelmeyecek.

a. İsa KRu gönderdi, Babasına ulaştı diye göstermek için

- KR güvercine benzetiliyor:

- İsa'nın ölümü tek başına yeterli olmayacaktı - İsa'nın dirilişi tek başına bir ispat olmayacaktı - ama KR gelmesi dünyayı değiştirdi

- Petrus Pentikost gününde - Apo 2:33

O İsa, Allahın sağ eline kadar yükseltirildi ve Baba'dan söz verilen Kutsal Ruh'u aldı. Onun için O, gördüğünüz ve işittiğiniz bu şeyi döktü.

- Yuhanna 7:38-39

"Bir kişi susadı mı, bana gelsin ve içsin. Kim bana iman ederse, onun içinden diri su ırmakları akacak. Tıpkı Kutsal Kitabın yazdığı gibi." Bunu da Ruh'tan için söyledi. Ona iman edenler de o Ruhu almak üzere idi. Ve Kutsal Ruh henüz ortada yoktu, çünkü İsa henüz şanlanmamıştı.

- önce: sıdırjanie, sonra. haberin yayılması

- bu ayete bakalım: diri su ırmakları

- bu Allahın sözüdür, bu senin için, istersen o öyle olacak - sen bu çöle hayat verecen