İsrailin kralları - 13. vaaz
Ruhsal savaž

Giriş:

- görmek insanın en kıymetli bir duyusu - sakat kişilere acıyoruz, dilsizlere acıyoruz, ama en çok körlere acıyoruz - sanki en kıymetli güç onlardan çalındı gibi

A. Elişa'nın gözleri gizli olanı görüyor

2. Krallar 6:8-14

8 Suriye Kralı İsrail'le savaş yaptı. Görevlilerine danıştıktan sonra dedi: "Ordugahımı kuracak bir yer seçtim"

9 Allah adamı Elişa, İsrail Kralı'na şu haberi gönderdi: "Sakın oradan geçmeyin, çünkü Suriyeliler oraya doğru iniyorlar." İsrail Kralı adam gönderip oradaki durumu denetledi. Böylece Allah adamı İsrail Kralı'nı birkaç kez uyardı. Kral da önlem aldı.

11 Bu durum Suriye Kralı'nı çok öfkelendirdi. Görevlilerini çağırıp dedi: "Söyleyin bana, İçinizden hanginiz İsrail Kralı'ndan yana?" Görevlilerden biri, "Hiçbirimiz, efendimiz kral" diye karşılık verdi, "Fakat İsrail'de yaşayan Peygamber Elişa senin yatak odanda söylediklerini bile İsrail Kralı'na bildiriyor." Suriye Kralı şöyle buyurdu: "Gidip onun nerede olduğunu öğrenin. Adam gönderip onu yakalayacağım." Elişa'nın Dotan'da olduğu bildirilince, kral oraya atlılar, savaş arabaları ve büyük bir kuvvet gönderdi. Geceleyin varıp kenti kuşattılar.

1. ordugah nedir:

- bir ordunun kaldığı yer, orada savaş için hazırlanıyor - ordugahın yeri çok dikkatlı seçilmesi lazım, savaşı kazanmak ya da kaybetmek çok defa ona bağlıdır

2.uzaktan görmek

Suriyeliler ne kadar uğraştılarsa da, ordugah yerini gizli tutsunlar, Elişa onun yerini uzaktan anladı ve İsrail kralına bildirdi - böylelikle İsrail orduları savaştan uzak durdular, çünkü çok daha zayıf idiler ve savaşa girmek istemediler

3.Rabbin Ruhu uyarıyor

Rabbin Ruhu kimi imanlılara anlayış veriyor, gelecekteki korkunçlukları görsünler:

- üç yıldıznameci rüyada Rab tarafından uyarıldı (Matta 2:12)

- Rab, Yusuf'a gösterdi Mısır'a kaçsın (Matta 2:13)

- Agabus adındaki peygamber: önce kıtlık geleceğini söyledi ve topluluklar buna hazırlık yaptılar (Apo 11:27-30)

- sonra Pavlus'u uyardı, Yeruşalim'de tutuklanacak diye (Apo 21:10-11)

4. Suriye kralı lazımdı Elişa'nın tanrısından korksun

- Naaman onun en büyük generalı idi ve Elişa onu daha önce iyileştirmişti

B. Hizmetçinin gözleri açılıyor

2. Krallar 6:15-17

Allah adamının hizmetçisi erkenden kalktı. Dışarıya çıkınca gördü, askerler, atlılar ve savaş arabalar kasabayı sarmış. Dönüp Elişa'ya, "Eyvah, efendim, ne yapacağız?" diye sordu. Elişa şöyle cevap verdi: "Korkma, çünkü bizden yana olanlar onlarınkinden daha çok".

17 Sonra şöyle dua etti: "Ya RAB, lütfen onun gözlerini aç, görsün!" RAB hizmetçisinin gözlerini açtı. Hizmetçi gördü, nasıl Elişa'nın çevresindeki balkanlar beygirli askerlerle ve ateşten savaş arabalarıyla dolu idi.

1. İmanlı korkunç bir ruhsal savaşın içinde bulunuyor

- Elişa ve hizmetçisinin avlusuna bir iki asker gelmedi - kocaman bir ordu toplandı - o kadar büyük idi ki, İsrail kralı cesaret edemedi onlara saldırsın

- imanlının karşısına sade bir iki kötü ruh toplanmıyor, büyük bir kalabalık bakıyor bizi düşürsün, bizi yok etsin

- bu kalabalık kötü ruhlar İncil'de çekirgelere benzetiliyor:

Açıklama 9:1-6

Beşinci melek borazanını bağırtırdı. O zaman gökten yeryüzüne düşmüş bir yıldız gördüm. Ona dipsiz çukurun anahtarı verildi. 2 Ve dipsiz çukuru açtı. O zaman çukurdan duman yükseldi, sanki kocaman bir ocaktan çıkan duman gibi. Ve çukurdan çıkan dumandan güneş ve hava karardı. 3 Dumandan çekirgeler çıkıp yeryüzüne yayıldı. Onlara öyle kuvvet verildi, nasıl yeryüzündeki akreplerde de varsa. 4 Onlara denildi ki, ne yeryüzünün yeşil otlarına, ne birhangi yeşil bir şeye, ne de ağaçlara zarar vermesinler. Sade öyle insanlara zarar versinler, kimlerin alnında Allahın mühürü bulunmuyor. 5 Onlara verildi ki, o kişileri öldürmesinler ama onlara beş ay boyunca çeki çektirsinler. Onların verdiği çekisi benziyor akreplerin verdikleri çekisine, ne vakıt iğneleriyle insanlara sokuyorlar. 6 O günlerde insanlar ölümü arayacaklar, ama bulamayacaklar. Ölmeye hasret kalacaklar, ama ölüm onlardan kaçacak.

- Bu olay dünyanın son zamanları içinde konuşuyor - biz de o son zamanların içinde yaşıyoruz

- burada kötü ruhlar çekirgelere benzetiliyor: o küçük hayvalar tek başına çok zarar veremezler, ama kalabalık içinde korkunçturlar

- çekirgeler kocaman bulut gibi sürüler içinde gezerler. Her bulut 1600 kvadraten kilometer kadar büyüktür ve her kv. Km'ye 40-80 milyon hayvan düşüyor.

- ortalama olarak 60 milyon koyuyoruz - 60 kere 1600 = 96.000 milyon = 96 milyard çekirge, sadece bir sürünün içinde

- her çekirge günde 2 gram yaprak ve başka yeşillik yiyor ve üç ay yaşıyor - demek bir sürü 288 000 ton ekin yok edebilir

- Bulgaristan 4 milyon ton üretiyor - demek: tek bir sürü çekirge kısa zaman içinde Bulgaristan'ın rekoltesinin 7% yok eder.

- şimdi düşünelim: 96 milyard çekirge sadece bir bulutun içinde - bunlar dediğimiz gibi, kötü ruhları sembolize ediyor - şu anda 7 milyard insan yaşıyor yeryüzünde - 96:7 = aşağı yukarı 14 = her insana 14 tane kötü ruh düşüyor

- tabii ki, asıl sayısını hesaplayamayız, bu sadece bir örnektir

- ama bize gösteriyor, düşmanımızın ordusu ne kadar kalabalıktır, savaşımız ne kadar korkunçtur

- diyebiliriz, iyi ki, ruhsal dünyayı göremiyoruz - yoksa korkudan bayılacaktık

- ama bu sadece paranın bir yüzü - öbür tarafta bi,ze kuraj veren çok büyük bir hakikat var: düşman ne kadar kalabalık ve korkunç ise, bizim gücümüz daha büyük

2.Krallar 6:16

Elişa şöyle cevap verdi: "Korkma, çünkü bizden yana olanlar onlarınkinden daha çok".

- Ruhsal dünyada korkunçluk ne kadar büyük olursa olsun, içimizdeki Rabbin gücü her zaman üstün çıkacak

- içimizde “po pritsip”, yani teori olarak bu güç vardır - o gücü kullanmak bize düşüyor - lazım o ruhsal savaşa katılalım, lazım o gücünün verdiği silahları kaldıralım

- sanki geceleyin elli kişi seni sarıyor, ellerinde korkunç bıçaklar, satırlar var - büyük panikaya düşecen - sonra birden bire aklına geliyor ki, çantanda avtomat var

Sayılar 13:21-33

Böylece adamlar yola çıkıp ülkeyi Zin Çölü'nden Rehov'a dek araştırdılar. 25 Kırk gün dolaştıktan sonra adamlar döndüler. 26 Musa'yla Harun'un ve İsrail topluluğunun yanına geldiler. Onlara ve bütün topluluğa gördüklerini anlattılar.

27 Musa'ya, "Bizi gönderdiğin memleketine gittik" dediler, "Gerçekten süt ve bal akıyor orada! İşte oranın yemişleri! 28 Ancak orada yaşayan halk güçlü, kasabalar da duvarlı ve çok büyük. 33 Nefiller'i, Nefiller'in soyundan gelen Anaklılar'ı gördük. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik, onlara da öyle göründük." 31 Bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü" dediler.

30 Kalev, Musa'nın önünde halkı susturup, "Oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var" dedi.

- İsrail tarihinde: Rab onlara buyruk verdi, Filistin toprakları ele geçirsinler diye - 12 araştırmacı gönderiyorlar

- dönünce iki grup oluyor: 1.grup (10 kişi) sadece görünen şeylere bakıyorlar: düşman ne kadar korkunç diye

- 2. grup (2 kişi) görünmeyen tarafa bakıyorlar “buna yetecek gücümüz var” - o güç tabii ki, Rabbin mucize gücü idi - onu hesaba kattılar, yoksa onlar da korkup bayılacaklardı

1.Yuhanna 4:4

Evlatlar, siz Allahtansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizin içinizde Olan, dünyada olandan daha büyüktür.

- etrafımızda sahte peygamberlere inanan çok kişi görüyoruz - kimi kere imanlı onların kalabalığına bakıp ya imreniyor, ya da sıkıntıya düşüyor, “Biz ne kadar az kişiyiz” diye.

- o zaman kurajlan, kardeş. Burada görünmeyen, ruhsal bir dünya var - oradaki durumlar farklı: “Bizde olan, dünyada olandan daha büyüktür”

C. Suriyelilerin gözleri görmüyor

2. Krallar 6:18-24

Sonra Suriyeliler Elişa'nı üzerine yürüdüler. O zaman RAB'be şöyle yalvardı: "Ya RAB, lütfen bu halkı kör et." RAB Elişa'nın yalvarışını duydu ve onları kör etti. Bunun üzerine Elişa onlara dedi: "Yanlış yoldasınız. Aradığınız kasaba bu değil. Beni izleyin, sizi aradığınız adama götüreyim." Sonra onları Samiriye kasabasına götürdü.

20 Samiriye'ye girdiklerinde Elişa şöyle dua etti: "Ya RAB, bu adamların gözlerini aç, görsünler." RAB gözlerini açınca adamlar Samiriye kasabasının ortasında olduklarını anladılar. İsrail Kralı adamları görünce Elişa'ya dedi: "Onları öldüreyim mi? Öldüreyim mi, baba?" Elişa, "Hayır, öldürme" diye karşılık verdi, "Kendi kılıç ve yayınla tutsak aldığın insanları nasıl öldürürsün. Onların önüne yiyecek içecek bir şeyler koy, yiyip içtikten sonra izin ver, krallarına dönsünler." Bunun üzerine İsrail Kralı adamlara büyük bir banket yaptı, yedirip içirdikten sonra da onları krallarına gönderdi. Suriyeli akıncılar bir daha İsrail topraklarına ayak basmadılar.

- önce Elişa dua etti, Rab bir kişinin gözleri açsın diye, şimdi dua ediyor, Rab birçoklarının gözlerini kapatasın diye

- Rab yardım etti, ve kocaman bir ordunun içinde tek bir kişi fark etmedi ki, yanlış posokaya (istikamete) doğru yürüyorlar diye.

- Dotan kasabası, Samiriye'den 20 km uzak idi. Dört saat yürüdüler, ve kimse bir şey anlamadılar - fark etmediler ki, aradıkları kişi zaten aralarındadır

- Samiriye'ye varınca gene tam tersi dua etti, Rab onların gözlerini açsın diye - birdenbir bütün ordu anladı ki, bir tuzağa düştüler

- Elişa istemedi, düşmanları vursunlar - onun daha büyük amacı vardı: eve dönsünler ve Suriye kralına ve bütün generallerine şahitlik yapsınlar: “Elişa'nın tanrısı o kadar hızlı ki, hiç anlamadan bizi kapana soktu”.

- “Ama sonra bizi öldürmediler, bizimle birlikte sofraya oturup, bizi serbest braktılar”. - ne kadar büyük şahitlik - Suriyelilerin fırsatları olsaydı, kesinlikle öyle yapmayacaydılar - ama Rabbin Ruhu imanlıya zor veriyor, düşmanlarına bile sevgi ile davransın.

Son:

- bugün gördük, nasıl bizim ruhsal gözlerimiz önemlidir - ruhsal dünyada iş yapıp yapmamız onlara bağlıdır: görmedik mi, anlamadık mıi, hareket edemeyiz.

- her gün ookuduğumuz, işittiğimiz haberler aslında önemli haber değildir,. Ruhsal dünyada olan şeyler bütün dünya için daha önemli. Alışalım o dünyayı görmeye, o dünyada hareket etmeye.

- Avusturya'da Alois adında bir arkadaşım vardı, 65 yaşında idi - normal doğmuştu ama 50 yaşında kör olmuştu - ben onu işitince ona çok üzülmeye başladım - her hafta toplanırdık, ben ona İncilden okurdum, birlikte dua ederdik

- bir gün bana dedi ki: “Çok seviniyorum ki, kör oldum, gözlerim görmüyor” - ona çok şaştım, dedim: “Nasıl öyle bir şey diyebilirsin?” - o da cevap verdi: “Gözlerim kör olduktan sonra, Allahı daha iyi görmeye başladım”

- Pavlus'un sözleri bize bu konuda yol göstersin:

Efesliler 2:18-19

Dua ediyorum ki, yüreğinizin gözleri aydınlansın. Öyle ki, bilesiniz, nasıl bir umuda çağrıldınız, bilesiniz, Allahın alacağı miras ne kadar şanlı, ne kadar kıymetlidir, ve bilesiniz, bizim için, Allahın kudreti nasıl da her şeyden büyüktür.