İsrailin kralları - 15. vaaz
Yehu - Rabbin intikamcısı

Giriş:

- ne zaman İlyas İzebel'den Horev'e kaçtı büyük depresyaya düştü ve ölmek istedi. O zaman Rab ona görünüp üç vazife vermişti:


1.Krallar 19:15

RAB, "Geldiğin yoldan geri dön, Şam yakınındaki kırlara git" dedi, "Oraya vardığında, Hazael'i Aram Kralı olarak, Nimşi oğlu Yehu'yu İsrail Kralı olarak, Avel-Meholalı Şafat'ın oğlu Elişa'yı da kendi yerine peygamber olarak meshedeceksin*.

- Kutsal Kitapta sade okuyoruz, nasıl İlyas gidip Elişa'yı meshetti, ama Suriye kralı Hazael ve İsrail kralı Yehu için bir şey okumuyoruz

- bunu Elişa yaptı - İlyas'ın zamanından çak 20 sene sonra - Rab bu kadar zaman dayandı

- bu 20 sene içinde, acaba, İzevel kaç kişi daha öldürdü, ne kadar daha fazla baskı yaptı, ne kadar daha fazla kişi saptırdı, putperest olmaya zorladı

- Rab neden hemen harekete geçmedi, neden hemen İlyas'ın zamanında bu işe son vermedi?

- biz kimi kere Eski Antlaşmayı okuyoruz bugünkü gözlükleriyle: “Neden bu kadar kan döküldü? Neden putperestliğe bu kadar sert davranıyor?”

- bazı sektalar çıktıydı. Diyorlar: “Eski Antlaşmanın tanrısı başka, Yeni Antlaşmanın tanrısı başka”

- bu tabii ki doğru değildir: Mesih gelen kadar onun soyu, onu halkı lazımdı belli olsun - o yüzden o halkın ve soyun korunması lazımdı

- sonra: insanlar ancak Rabbin sözü kesin onlara konuştuktan sonra halk olarak başkasının canını almaya hakkı vardı: kim kendi kafasından intikam aldıysa, ya da ölüm yaptıysa, Rab onları da cezaladı

- örnek: Yakup'un 2.ve 3. oğlu: Şimon ve Levi: bir adam kızkardeşini Dina'yı rezil etti - intikam için bütün kasabayı öldürdüler

- “İntikam benimdir, ben karşılık verecem” (Rom 12:19) - imanlılara yapılan şeyleri görünce kendimize soruyoruz: Rabbimiz nerede idi?

- emperator Nero: 67 senesinde Roma kasabasında yangın: halk onu suçlamaya başlıyor - dikkati başka yere öekmek için imanlıları suçluyor - arenalarda yırtıcı hayvanların önüne atılıyor - kendi bahçelerinde direklerin üzerine bağlayıp geceleyin yakardı aydınlık olsun diye

- 23. Ağustos 1572 - Paristeki Bartolomey katliamı - Fransız kralı 9,Karl kıznın düğünü için bütün Fransa'dan protestan soyluları çağırmıştı - anası onu o gece puşuturuyor - kabasnın kapılarını kapatıp bütün protestantları bir gecede öldürdüler - en azında 10.000 kişi

- 2006 İran'da: Gorban Torani bir Türkmen imanlı: akşam çıkıyor kırda dua etsin - fanatik müslümanlar onu yakalayıp bıçaklıyorlar - sabaha doğru cesedini evinin kapısına atıyor, kızanları onu bulup anaına haber veriyorlar - ana 7 ay gebe, bunu görünce fenalaşıyor

- Somalia'da: orada anarhia var, hükümet yok - çok az imanlılar var, fanatik müslümanlar onları yok etmeye çalışıyorlar: 70 kişi bir kontayner iöine kapadılar, yemeksiz, susuz braktılar: ara sıra kapıları açık sordular:”Kelime i Şehadet” getiriyor musunuz? - kimse Rabden vazgeçmedi. En sonunda hepsi sıcaktan öldüler

- bunları görünce kendi kendimizi soruyoruz: Rab nasıl bunu göz yumuyor:

Açıklama 6:9-11

9 Ne vakıt beşinci mühürü açtı, kurbanyerini gördüm. Onun altında o kişilerin canları bulunurdu, hani Allahın haberinden için ve şahitlik ettikleri için öldürüldüler. 10 Ve yüksek sesle şöyle bağırdılar:

"Ey kutsal ve doğru efendi, ne zamana kadar davalamayacan ve yeryüzünde oturanlardan kanlarımızın intikamını almayacan?"

11 Her birine beyaz bir kaftan verildi. Ve onlara denildi ki, kısa bir vakıt daha dayansınlar. Tezlerde onların hizmetçi arkadaşları ve kardeşlerinden de onlar gibi öldürülenler olacak. İşte, onların sayısı tamam olana kadar, dayansınlarmış.

- bugün yeni bir kişi ile tanışacaz: Yehu - Rabbin öç alıcısı - kanlı bir kişi hayatında yaptığ tek şey insanları öldürmek idi.

A. Yehu meshediliyor

2.Krallar 9:1-37

1 Peygamber Elişa, peygamberler topluluğundan bir adam çağırıp, "Kemerini kuşan, bu yağ kabını alıp Ramot-Gilat'a git" dedi, 2 "Oraya varınca Nimşi oğlu, Yehoşafat oğlu Yehu'yu ara. Onu kardeşlerinin arasından alıp başka bir odaya götür 3 Zeytinyağını başına dök ve ona RAB şöyle diyor de: 'Seni İsrail Kralı olarak meshettim*. Sonra kapıyı aç ve koş, oyalanma!" 4 Böylece peygamberin uşağı Ramot-Gilat'a gitti.

5 Oraya vardığında ordu komutanlarının bir arada oturduklarını gördü. "Komutanım, sana bir haberim var" dedi. Yehu, "Hangimize söylüyorsun?" diye sordu. Uşak, "Sana, efendim" diye cevap verdi. 6 Yehu kalkıp eve girdi. Uşak yağı Yehu'nun başına döküp ona şöyle dedi: "İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, 'Seni halkım İsrail'in kralı olarak meshettim. 7 Efendin Ahav'ın ailesini öldüreceksin. Bana hizmet eden peygamberlerin ve bütün kullarımın dökülen kanının öcünü İzebel'den alacağım. 8 Ahav'ın bütün soyu ortadan kalkacak. İsrail'de genç yaşlı Ahav'ın soyundan gelen bütün erkeklerin kökünü kurutacağım. 9 Nevat oğlu Yarovam'la Ahiya oğlu Baaşa'nın ailelerine ne yaptımsa, Ahav'ın ailesine de aynısını yapacağım. 10 Yizreel topraklarında İzebel'in ölüsünü köpekler yiyecek ve onu gömen olmayacak." Hizmetçi bunları söyledikten sonra kapıyı açıp kaçtı.

1. bu öğrencinin işi acele idi

- lazım hiç sağa sola sapmasın, oyalansmasın, başka işe bakmasın

a. birisi onun aklını çelebilirdi - Allahın sözü ve insan logikası arasında fark var: “Sen deli misin, yeni kral meshedecen! Bilmiyon mu, ne kadar korkunç bu? Kral Yoram bunu işitirse yandın”

b. kendi görevini unutabilirdi -

c. işinde geç kalabilirdi - Yehu asker idiç bu hizmetçi oyalansaydı, ko yarına ko yarına deseydi, bir gün Yehu ölebilirdi meshedilmeden önce

d. birisi ona zaval verebilirdi - Rabbin işini yaptık mı, Rab bizi koruyor, ama o görevden uzaklaştık mı, koruma yok

2. bugün İsa'nın öğrencisi de aynı durumdadır:

a. senin aklını çelebilirler - kaç defa içinde Rabbin sesini işittin - ama sonra biri gelip senin aklını çeldi

- Rab seni çağırıyor bir iş yapasın, ama sık sık insanlar seni vazgeçirtiriyor

- en zayıf imanlılar toplantıya bile gelemiyorlar: misafir geliyor - ona dşyemezsin: “Şimdi vaktım yok”

- evde yemek yok, araba yakmadı

b. imanlı da kendi görevini unutabilir: Rab seni de bir görev vermek için kurtardı - diplomat olasın

1.Petrus 3:9

Kötülüğe karşı kötülük etmeyin. Kötü laflara karşı kötü laflarda bulunumayın. Tam tersi: bereket dileyin. Çünkü biliyorsunuz, bunun için çağrıldınız. Öyle ki, siz de bereketi miras alasınız.

Herkes bereket almak istiyor - ama kaç imanlı unutuyor ki, biz çağrıldık başkalarına bereket olalım

c. dikkat etmezsek, geç kalabiliriz, fırsatı karçırırız

Yuhanna 9:4

Ben lazım beni göndermiş Olanın işlerini bitireyim, henüz gündüz iken. Gece yakınlıyor, ve o vakıt kimse işleyemeyecek.

- bir kişiyi gördük mü, yüreğini Rabbe açıyor, o fırsatı kaçırmayalım, mülüslüğümüzü yenip onun evine gidelim

d. Yehu'ya giden bu genç peygamber öğrencisi Rab tarafından korundu: kimse onun gizli planına engel olmadı

- çünkü Rabbin dediğini toçno olarak yerine getirdi

- İlyas'tan önce, kral Yarovam'ın zamanında, adı geçmeyin bir perygamber var, Yahuda bölgesinden geldi

- Rab ona da demişti: git oyalanma, muhabbet yapma, bir yerde durup yemek yeme - ama o aldandı - ve Rabbin korunması altında kalmadı: bir aslan onu öldürdü

11 Yehu komutan arkadaşlarının yanına döndü. İçlerinden biri, "Her şey yolunda mı? O delinin seninle ne işi vardı?" diye sordu. Yehu, "Onu tanıyorsunuz, neler saçmaladığını bilirsiniz" diye karşılık verdi. 12 "Hayır, bilmiyoruz, ne söyledi? Anlat bize!" dediler. Yehu şöyle yanıtladı: "Bana RAB şöyle diyor dedi: 'Seni İsrail Kralı olarak meshettim." 13 Bunun üzerine hepsi hemen cüppelerini çıkarıp merdivenin başında duran Yehu'nun ayaklarına serdi. Boru çalarak, "Yehu kraldır!" diye bağırdılar.


B. Yehu kral Yoram'ı öldürüyor

14 Yehu kral Yoram'a karşı bir düzen kurdu. O sıralarda Yoram ile İsrail halkı Suriye Kralı Hazael'e karşı Ramot-Gilat kasabasını savunuyordu. 15 Ancak Suriyeliler savaş içinde Kral Yoram'ı yaralamıştı. Yoram da yaraların iyileşmesi için Yizreel kasabasına dönmüştü. 16 Yehu savaş arabasına binip Yizreel'e gitti. Çünkü Yoram orada hasta yatıyordu. Yahuda Kralı Ahazya da Yoram'ı görmek için oraya gitmişti.

17 Yizreel'de kulede nöbet tutan bekçi, Yehu'nun ordusuyla yaklaştığını görünce, "Bir kalabalık görüyorum!" diye bağırdı. Kral Yoram dedi: "Bir atlı gönder, onu karşılasın, barış için gelip gelmediğini sorsun" dedi. 18 Atlı Yehu'yu karşılamaya gitti ve ona, "Kralımız, 'Barış için mi geldin? diye soruyor" dedi. Yehu, "Barıştan sana ne! Sen beni izle" diye karşılık verdi. Bekçi gördüklerini krala bildirdi: "Haberci onlara vardı, ama geri dönmedi."

19 Bu sefer ikinci bir atlı gönderildi. Atlı onlara varıp, "Kralımız, 'Barış için mi geldin? diye soruyor" dedi. Yehu, "Barıştan sana ne! Sen beni izle" diye karşılık verdi. 20 Bekçi durumu krala bildirdi: "Haberci onlara vardı, ama geri dönmedi. Komutanları savaş arabasını Yehu gibi delicesine sürüyor."

21 Kral Yoram, "Arabamı hazırlayın!" diye buyruk verdi. Arabası hazırlandı. İsrail Kralı Yoram ile Yahuda Kralı Ahazya arabalarına binip Yehu'yu karşılamaya gittiler. Yizreelli Navot'un topraklarında onunla karşılaştılar.

22 Yoram Yehu'yu görünce, "Barış için mi geldin?" diye sordu. Yehu, "Annen İzebel'in yaptığı bunca putperestlik ve büyücülük sürüp giderken barıştan söz edilir mi?" diye karşılık verdi. 23 Yoram, "Hainlik bu!" diye bağırdı ve arabasının dizginlerini çevirip kaçtı. 24 Yehu var gücüyle yayını çekip Yoram'ı sırtından vurdu. Ok Yoram'ın kalbini delip geçti. Yoram arabasının içine yığılıp kaldı. 25 Yehu yardımcısına dedi: "Onun cesedini al, Yizreelli Navot'un toprağına at. Hatırla RAB Ahav'a ne demişti: 'Dün Navot'la oğullarının kanını gördüm. Seni de bu topraklarda cezalandıracağım”. Şimdi RAB'bin sözüne göre, Yoram'ın cesedini al, Navot'un toprağına at!"

- Rabbin cezası 20 sene gecikti - 20 sene Rab hazır idi, kişileri beklesin, değişsinler

- eminim, Rab hazır idi, Yoram'a af etsin - o otomatik babasının cezasını çekmedi - ama o da babasının yolunda devam ett - ve anası İzebel'in işlerine son vermedi: Samiriye'de Baal putuna yapılan tapınak daha dururdu

- Kutsal Kitap'ta korkunç bir sıra var:

Çıkış 20:5

Putların önünde eğilmeyeceksin, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.

- bu bize büyük haksızlık gibi geliyor: 3, ve 4. kuşağa kadar: demek- benim dedemin dedesi yaptı - ve ben onun yüzünden çekecem - dben adımın adını bile bilmiyorum, ve ondan için sorumlu olacam

- ama Rab haksız değil, aynı zamanda şöyle konuşuyor:

Hezekiel 18:20

Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz, baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır.

- herkesin hesabı ayrı: ama putlara tapmak seni de, evlatlarını da bir lanet altına sokuyor - ve onun etkisinden kurtulmak çok zor olacak

- her kuşak kendisi için hesap verecek - ama aynı zamanda her kuşak aynı kötülüğü işlerse

- Rab sözünü yerine getirdi: Navot'un üzüm bağı olayında çok kızdıydı - ve aynı yerde kral bedeni atılıyor

C. Yehu İzebel'i öldürüyor

30 Sonra Yehu Yizreel'e gitti. İzebel bunu duyunca, kendini düzdü, gözlerini boyadı, saçlarını tarayıp pencereden dışarıyı gözlemeye başladı. 31 Yehu kasabanın kapısından içeri girince, İzebel dedi "Ey efendisini öldüren Zimri, barış için mi geldin?" diye seslendi. 32 Yehu pencereye doğru bakıp, "Kim benden yana?" diye bağırdı. İki üç görevli yukarıdan ona baktı. 33 Yehu, "Atın onu aşağı!" dedi. Görevliler İzebel'i aşağıya attılar. Kanı duvarların üzerine sıçradı ve beygirler onun bedenini çiğnedi. 34 Yehu içeri girip yedi, içti. Sonra, "O lanet olası kadını alıp gömün, ne de olsa bir kral kızıdır" dedi.

35 Ama İzebel'i gömmeye giden adamlar başından, ayaklarından, ellerinden başka bir şey bulamadılar. 36 Geri dönüp durumu Yehu'ya bildirdiler. Yehu onlara şöyle dedi: "İlyas aracılığıyla konuşan RAB'bin sözü yerine geldi. RAB, 'Yizreel topraklarında İzebel'in ölüsünü köpekler yiyecek demişti. 37 'İzebel'in leşi Yizreel topraklarına gübre olacak ve kimse, bu İzebel'dir, diyemeyecek."

- her kralın, her kraliçenin büyük, süslü mezarı vardır - öylece anılıyorlar - ama İzebel kraliçe olarak anılmasın diye Rab ona mezar vermedi

- en gururlu kadın için, en büyük aşağılanma - ölüme mahkum edi,len suçluları öyle yaprdılar


- imanlının anılması iki türlü:


(1) onun yaptığı işleri ve hayatında braktığı izler konuşuyor


Matta 27:12-13

Kadın bu parfümü benim bedenimin üzerine döktü, beni cenazeye hazırlamak için. 13 Size doğru bir şey söyleyeyim: bütün dünyada 'iyi haber' nerede bildirilecekse, orada bu kadının yaptığı da bildirilecek, kadın anılsın diye."

- bu kadının mezarı çoktan yok oldu, ne üzerinde bir taş, ne de içinde bir kemik kalmadı - ama onun yaptığı işler anılıyor: 2000 sene sonra, çok uzak bir devlette

- sen de daha hayatta iken kendine öyle bir mezartaşı hazırla: seni ansınlar konuştuğun merhametli sözlerinden için, senin gülüşün için, senin iyi işlerinden için - kalıcı sade budur - mezartaşları aladatırıyor: kötü insanları iyi gösteriyor, iyi insanlar unutuluyor

(2) asıl anılmak Rabbin katındadır

İbraniler 6:10

Çünkü Allah haksız değildir ki, çalışmalarınızı ve sevginizi unutsun. Kutsallara hizmet etmekle Onun adına sevgi gösterdiniz, ve hâlâ da onu yapıyorsunuz.

D. Yehu Ahav'ın bütün soyunu öldürüyor

2.Krallar 10:1-36

1 Ahav'ın Samiriye'de yetmiş oğlu vardı. Yehu mektuplar yazıp Samiriye'ye gönderdi. Yizreel'in yöneticilerine, ileri gelenlere ve Ahav'ın çocuklarını koruyanlara yazdığı mektuplarda Yehu şöyle diyordu:

2 "Efendinizin oğulları sizinle birliktedir. Savaş arabalarınız, atlarınız, silahlarınız var. Duvarlı bir kasabada yaşıyorsunuz. Bu mektubu aldığınız gibi efendinizin oğullarından en iyi ve en uygun olanı seçip babasının tahtına oturtun. Ve efendinizin ailesini korumak için savaşın."

4 Ama onlar dehşete düştüler. "İki kral Yehu'yla başa çıkamadı, biz nasıl çıkarız?" dediler. 5 Saray sorumlusu, kent valisi, ileri gelenler ve Ahav'ın çocuklarını koruyanlar Yehu'ya şu haberi gönderdi: "Biz senin kullarınız, söyleyeceğin her şeyi yapmaya hazırız. Kimseyi kral yapmaya niyetimiz yok. Kendin için en iyi olan neyse onu yap."

6 Yehu onlara ikinci bir mektup yazdı: "Eğer siz benden yana ve bana bağlıysanız, efendinizin oğullarının başını kesip yarın bu saatlerde Yizreel'e, bana getirin." 7 Kasabanın ileri gelenleri Yehu'nun mektubunu alınca, Ahav'ın yetmiş oğlunu öldürüp başlarını küfelere koydular ve Yizreel kasabasına, Yehu'ya gönderdiler. 8 Haberci gelip Yehu'ya, "Kral oğullarının başlarını getirdiler" diye haber verdi. Yehu, "Onları iki yığın halinde kasabanın kapısının girişine bırakın, sabaha kadar orada kalsınlar" dedi.

9 Ertesi sabah Yehu halkın önüne çıkıp şöyle dedi: "Efendime düzen kurup onu öldüren benim, sizin suçunuz yok. Ama bunları kim öldürdü? 10 Bu olay gösteriyor ki, RAB'bin Ahav'ın ailesine ilişkin söylediği hiçbir söz boşa çıkmayacaktır. RAB, kulu İlyas aracılığıyla verdiği sözü yerine getirdi." 11 Sonra Yizreel'de Ahav'ın öteki akrabalarının hepsini, bütün yüksek görevlilerini, yakın arkadaşlarını ve kâhinlerini* öldürdü. Sağ kalan olmadı.

- bütün suç nereden geldi: “Biz de öbür halklar gibi olalım” - gözle görülen bir tanrı olsun, elle yapılan işlere tapalım - sakın farklı olmayalım

- bizim için ders nerede: var imanlı dünyanın işlerine dalırken ona iyi geliyor, sanki “Yok bir şey, Allah baba iyidir, çok yavaştır” diyor - ama Rab unutmaz

E. Yehu Baal putuna tapanları öldürüyor

18 Yehu, bütün halkı toplayarak dedi: "Ahav Baal'a* az kulluk etti, ben daha çok edeceğim19 Baal'ın bütün peygamberlerini, kâhinlerini, ona tapan herkesi çağırın. Hiçbiri gelmemezlik etmesin. Çünkü Baal'a büyük bir kurban sunacağım. Kim gelmezse öldürülecek." Gerçekte Yehu Baal'a tapanları yok etmek için bir düzen kurmaktaydı.

20 Yehu halka duyurdu: "Baal'ın şerefine bir toplantı yapılacak" 21 Yehu bütün İsrail'e haber saldı. Baal'a tapanların hepsi geldi, gelmeyen kalmadı. Baal'ın tapınağı hıncahınç doldu. 22 Yehu, kutsal giysiler görevlisine, "Baal'a tapanların hepsine giysi çıkar" diye buyruk verdi. Görevli herkese giysi getirdi.

23 O zaman Yehu Baal'ın tapınağına girdi. İçerdekilere, "Çevrenize iyi bakın" dedi, "Aranızda RAB'be tapanlardan kimse olmasın, sadece Baal'a tapanlar olsun." 24 Ardından Yehu'yla Yehonadav kurban ve yakmalık sunu* sunmak üzere içeri girdiler. Yehu tapınağın çevresine seksen kişi yerleştirmiş ve onlara şu buyruğu vermişti: "Elinize teslim ettiğim bu adamlardan biri kaçarsa, bunu canınızla ödersiniz!"

25 Yakmalık sununun sunulması biter bitmez, Yehu askerlere buyruk verdi: "İçeriye girin, hepsini öldürün, hiçbiri kaçmasın!" Askerler hepsini kılıçtan geçirip ölülerini dışarı attılar. Sonra Baal'ın tapınağının iç bölümüne girdiler. 26 Baal'ın tapınağındaki dikili taşları çıkarıp yaktılar. 27 Baal'ın dikili taşını ve tapınağını ortadan kaldırdılar. Halk orayı helaya çevirdi. Orası bugüne kadar da öyle kaldı.

- her bir Baal imanlısı markira oldu, belli olsun diye - artık ortada kimse kalmadı, neutralno olsun

- bugün daha çok insan bakıyorlar ortada kalsınlar diye: kimi kere “Aa, ben de imanlıyım” diyorlar - kimi kere: “Aa, o protestantlarla işim yok” diyorlar “Elhamdullillah, müslümanım”

- ama zaman gelecek ortada kalan olmayacak:

Açıklama 13:15-16

Ona verildi, öbür canavarın putuna soluk versin. Öyle ki, canavarın putu konuştu bile. Ve öyle yaptı ki, kimler öbür canavarın putuna tapmazsa, onlar öldürüldü. 16 Ve herkesi, küçükleri hem de büyükleri, zenginleri hem de fukaraları, serbest kişileri hem de köleleri, herkesi zorlayacak, sağ eline ya da alnına bir nişan alsın.

- ama o kişilerin sonu ne olacak?

Açıklama 19:20-21

Ve o canavar yakalandı. Onunla birlikte o sahte peygamber de yakalandı. O peygamber, canavarın önünde mucizeler yapardı ve onlarla canavarın nişanını alıp onun putuna tapanları saptırırdı. O ikisi diri diri olarak kükürtle yanan ateş gölüne atıldı. 21 Geri kalanlar da beygire binmiş Olanın ağzından çıkan kılıçla öldürüldüler. Ve bütün kuşlar onların etleriyle doydular.

SON: Yehu'nun imanlı hayatı

28 Böylece Yehu İsrail'de Baal'a tapmaya son verdi. 29 Ne var ki, Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan - hani, Beytel ve Dan'daki altın danalara tapmaktan - vazgeçmedi. 30 RAB Yehu'ya dedi "Gözümde doğru olanı yaparak başarılı oldun. Ahav'ın ailesine istediğim her şeyi yaptın. Bunun için senin soyun dört kuşak İsrail tahtında oturacak."

31 Gelgelelim Yehu İsrail'in Tanrısı RAB'bin kanununu yürekten izlemedi, önem vermedi. Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.

- Rabbin işini yaptı... ama karakteri çok zayıf idi: herhalde acımasız ve merhametsiz bir kişi idi - sanki öldürmekten zevk alırdı

- Rab onu kullandı - ama bu demek değil, Rab ondan hoşlandı * sık sık okuyoruz, nasıl cezalandırmak için Rab başka halkların krallarını bile kullanıyor

- Yehu hakkında son söz: doğru olanı yaptı - ama Rabbin kanununa önem vermedi

- baalim biz başlayalım Rabbe önem vermeye