İsrailin kralları - 17. vaaz
Elişa'nın ölümü

Giriş:

- geçen vaazda bir ekskurzia yaptık Yahuda krallığını, Ahav'ın kızı Atalıya'nın kötü örneğini gördük. Bugün dönecez gene İsrail krallığına. Bugün son olarak Elişanın hayatına bakacaz.

- Rab İlyas'ı çok kuvvetli biçimde kullandı. Ama Elişa onun ruhundan iki kat diledi. Aynı Kutsal Ruh Elişa'nın hayatında işlemeye devam etti. Hem de daha büyük mucizeler bile yaptı.

A. Elişa ölüm yatağında - ve kralın zoru var

2.Krallar 13:13-14

Yehoaş ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye'de İsrail krallarının yanına gömüldü ve tahtına Yarovam geçti. Elişa ölümcül bir hastalığa yakalandı.

İsrail Kralı Yehoaş gidip onu ziyaret etti, "Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları!" diyerek ağladı.

- bu bizi şaşırtıyor: Elişa vakıtla çok büyük mucize yaptı: çak ölüleri diriltirdi - nasıl olur da kendisi hastalığa düşüyor?

- hastalık Rab tarafından ceza değildir - imanlının garantsyası yok ki, hastlanmasın

- Elişa zaten burada çok yaşlıdır: İlyas'ın onu çağırmasından yakın 65 sene geçti, demek aşağı yukarı 90 yaşında idi

- 4 tane kral gördü, meshetti: Yoram, Yehu, Yehoahaz, Yehoaş - son olarak onu Yehu'yu meshederken gördük - demek bunca sene halkın önüne çıkmadı, ama sakinlik içinde öğrenci yetiştirmeye razı idi.

- "Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları!" diyerek ağladı.

- bu laf sefte işitilmiyor: Elişa bunu İlyas'a söyledi, ne zaman Rab onu göke aldı

- bununla göstermek istedi ki, asıl güç kralın askerlerinde değil, ama Rabbin yardımında

- kral Yehoaş aslında kötü bir kral idi, Rabbin yardımını aramazdı - ama şimdi o kadar çaresiz bir durumda kaldı, çak Elişa'ya başvuruyor - hasta ziyaretine gelmedi, bir amaçla geldi

- çok güzel ruhça laflar yapıyor, ama tabii ki, bir amaçla - biliyoruz: son çare imanlılar - “Sana kadar geldim”

- Elişa ona bakmıyor, halkın durumuna bakıyor - onun için yardım ediyor

B. Sembolik hareketler ve Rabbin işlemesi

2.Krallar 13:15-19

Elişa ona, "Bir yayla birkaç ok al" dedi. Kral yayla okları aldı. 16 Elişa, "Yayı hazırla" dedi. Kral yayı hazırlayınca, Elişa ellerini kralın elleri üzerine koydu. 17 "Doğuya bakan pencereyi aç" dedi. Kral pencereyi açtı. Elişa, "Oku at!" dedi. Kral oku atınca, Elişa, "Bu ok Aramlılar'a karşı sizi zafere ulaştıracak RAB'bin kurtarış okudur" dedi, "Afek kasabasında onları kesin bozguna uğratacaksınız."

18 Sonra, "Öbür okları al" dedi. İsrail Kralı okları alınca, Elişa, "Onları yere vur" dedi. Kral okları üç kez yere vurdu ve durdu. 19 Buna öfkelenen Allah adamı Elişa, "Beş altı kez vurmalıydın, o zaman Aramlılar'a karşı kesin bir zafer kazanırdın" dedi, "Ama şimdi Aramlılar'ı ancak üç kez bozguna uğratacaksın."

1. Yayla ok al - bir ok at

- Elişa, kral Yehoaş'tan sembolik bir hareket istiyor: bir ok atmak

- tabii ki, o ok kimseye vurmayacak, kimseye yaralamayacak: askerlik bakımından hiçbir gücü yok

- ama bu yapılan bir hareket idi: ordular sık sık bunu yapardılar - ne zaman büyük İskender (Aleksander Veliki) İranlılara saldırmaya başladı, en birinci onların topraklarına bir ok attı

- bu sanki askerin ve erkeklerin gururuna yakışan bir hareket, 'benim gücüm onları yenecek' diye bir hava veriyorsun

- ama Elişa kral Yehoaş'a başka bir ders vermek istiyor: kendi elini onun elinin üstüne koyuyor

- ders: sen kendin savaşmayacan: Rab sana benim elimden güç verecek

2.Korintliler 12:9-10

Ama Rab bana dedi, "Benim merhametim sana yeter. Çünkü benim kuvvetim zayıflıkta tamamlanıyor." Onun için, seve seve daha fazla zayıflıklarımla övünecem. Yeter ki, Mesihin kuvveti bende otursun. 10 Onun için, Mesihin hatırına zayıflıklara, aşağılanmalara, eksikliklere, kovalamalara ve sıkıntılara seve seve katlanıyorum. Çünkü ne zaman zayıf isem, o zaman kuvvetliyim.

- kral Yehoaş bunu anladı: çünkü Suriyelilerle uzun seneler savaş sürdürdüler ve ordusu gerçekten çok zayıf kaldı.

- kişi lazım öyle bir duruma, öyle bir anlayışa gelsin: BEN yapamıyorum - insanın normla refleksi: ben yapacam

- Ne zaman zayıf isem, o zaman kuvvetliyim

2.Korintliler 13:4

Sahi, O zayıflık içinde haça gerildi, ama şimdi Allahın kuvveti ile yaşıyor. Sahi, biz de Onda zayıfız, ama Allahın kuvvetiyle Onunla birlikte sizin için yaşayacaz.

- Mesihin hayatı bütün imanlılara standart oluyor: onun hayatında bir haça gerilmek vardı: o anda büsbütün güçsüz idi

- ve Pavlus burada diyor ki: senin hayatında da öyle bir zaman olmalı - özellikle gençlerimiz lazımbunu anlasınlar: bir gün gelecek, o günde kırılacan

- anlayacan ki, “benim gücüm yetmiyor” - Rabbin gücü başka metodla bize gelemez

2. okları yere vur

- ikinci sembolik hareket: okları atmayacan yayla, ama elinle yere değdirecen

- birinci sembolik hareket sanki Yehoaş'ın hoşuna gitti, onu seve seve yaptı - o sanki bir askere yakışan bir hareket idi, güçlü bir pozası var

- ama ikinci hareket ona saçma geliyor, bir kızan oyunu gibi - belki de “Hizmetçilerin ve generallerim önünde rezil olacam” diye düşündü

- Elişa daha önce Suriyeli general Naaman'dan da ona saçma gelen bir sembolik hareket istedi: git yedi defa yıkan Yordan ırmağında ve temizlenecen

- o da önce yapmak istemedi - ama en sonunda gururunu yendi ve lepradan kurtuldu

- Rab bizden de iki tane sembolik hareket yapmamızı bekliyor: vaftiz ve Rabbin sofrası

- mahallede yaşadığmız kerekte ikisinde de kişilerin gözünde rezil duruma düşüyoruz - geçen sene vaftizde, mahalleden bazı delikanlılar geldi ve daha uzaktan bizimle eğlenmeye başladılar

- Rabbin sofrası hakkında hep laf işittiyoruz: onlar sarfoşluk yapıyorlar “Ne bu: bir parça ekmekle şarap dağıtırıyorsunuz” - imanlı utanabilir

1.Korintliler 1:21

Bu dünya kendi akıllılığı ile Allahı tanıyamadı. Madem öyle, Allah, kendi aklıyla razı oldu, akılsız bir haber ilan edilsin, ve o habere iman edenler kurtulsunlar.

- Allah mahsustan insanca saçmalık sayılan bir haber yaydı: İsa'nın ölmesi insanca anlaşılmıyor - onu anlamak ve kabul etmek için Kutsal Ruhunun yardımına muhtacız

1.Korintliler 1:18-19

Çünkü haçın haberi perişan olacak kişiler için akılsızlıktır. Ama bizim gibi kurtulanlar için Allahın kuvvetidir. 19 Nasıl da yazılmıştır: "Akıllı kişilerin akıllılığını yok edecem. Ve kurnaz kişilerin kurnazlığını maf edecem."

- kişiler sık sık İncili okuyup diyorlar: “bu saçmalıktır, logika yok” - benim de cevabım: “Logika istersen, Allahla uğraşma, git matematikayı oku”

- eger sen öyle bir öğretiş ortaya çıkarırsan, insan aklıyla onu herkes çıkarabilsin - o zaman o insandandır, Allahtan değildir

- herkes güçlü bir Allaha inanmaya hazırdır - o nu anlayabilmek için bana gökten bir vahiy gelmesi lazım değil. Onu yaradılıştan bile anlayacam. - Rom 1:20 “Onun kuvveti açıkça görünüyor”

- ama Allahın zayıflık içinde işlemesi: onu sadece vahiy yoluyla anlayacam, Rab kendisi lazım bunu bana açıklasın

- Rab İsrail halkına dedİ. “Yordan ırmağının içine adım atın - o zaman sular açılacak” - saçmalık !!! - ben diyeceydim: “Tamam, dua edecem - imanla! - ve ne vakıt sular açılırsa, o zaman adım atacam”

- İsa Petrus'a dedi: “Bir daha serpmelerini at, balık tutacan” - bu saçmalık idi: Petrus balıkçı, İsa dülger - kim balık konusunda daha fazla anlayacak?

- ama Petrus bu saçmalığa boyun eğmeye hazırdı ve dedi: “Bütün gece deli gibi işledik ve bir ley tutamadık. Ama madem sen buyuruyorsun, deneyecez” - ve en sonunda Petrus İsa'nın önünde diz çküp diyor: “Git benden, günahlı bir insanım”

- Filipus çok başarı bir evangelizacia yaptı Samiriye halkının arasında - Rabbin işinde her gün büyük işler yaptı

- o durumda Rab onu çağırıyor, saçma bir iş yapsın:

Apo 8:26

Ama Rabbin bir meleği Filip'e şöyle konuştu: "Kalk, güneye doğru, Yeruşalim'den Gaze'ye inen yola git!" (O yol ıssız yerlerden geçiyor).

- sanki Sofyada büyük büyük işler yapıyorsun Rab için, sonra bir ses sana diyor, git Rila'ya, balkan yolunda bekle - saçmalık!!!

- ama bu metodla Rab işledi - İsanın iyi haberi çak Afrikanın ortasına kadar yaydı

- şimdi kral Yehoaş sesliyor, Elia'nın dediğini yapıyor - ama sanki yarım yamalak, yüreksiz bir hareket - po formalnost, sade sade “haydi yaptım” denilebilsin

- ve böyle bir itaat bize Rabden yarımyamalak bir cevap verecek

- Elişa öfkelendi: "Beş altı kez vurmalıydın, o zaman Aramlılar'a karşı kesin bir zafer kazanırdın" dedi, "Ama şimdi Aramlılar'ı ancak üç kez bozguna uğratacaksın."

- Rab kral Yehoaş'a altın fırsat verdi: bir kerekte Suriyelileri yok edebilirsin - onlarca sene onlarla savaşlar oldu

- keşke bir de Rab için saçma bir şey yapmaya kalksak

3. yarım yamalak itaat

- kral Yehoaş'ın buradaki problemi: aslında, yürekten iman etmiyor - sade iman etmiş gibi görünmek istiyor

- kaç defa kişileri barıştırıyoruz, ama yürekten af etmiyorlar - ve ilk fırsatta gene birbirlerini boğazlıyorlar

- kaç defa pastorlar para vermek konusunda vaaz ediyorlar, sonra her seferinde diskuslar doluyor - ama değil yürekten, ve bir hafta sonra gene boş

- bir defa cinli bir çocuğun evinde idik - evdekilere buyurduk, bütün muskaları atsınlar - yaptılar, ama değil yürekten, sade bizi memnun etmek için - ilk fırsatta gene hocaları çağırdılar, gene muska yaptırdılar

- yarım yamalak bir itaat ılık olmanın birinci adımıdır: yapıyorsun, ama değil yürekten - insan hatırına

- onun için topluluğumuzda kişilere baskı yapmıyoruz: itaat lazım yürekten olsun, o zaman asıl meyva verecektir

- örnek: Las Vegas Amerikanın en batak yeridir. Kumar, prostitucia, uyuşturucu - her türlü pişlik orada çoğalıyor. - Birkaç sene önce Jeremy Strohmeyer adında bir adam arkadaşı David ile bir kazinoya gitmişler - Jeremy bir genç kızın peşine düştü, ona tuvalette saldırdı. Arkadaşı David o nağarayı işitirken, peşine düştü ve birkaç laf yaptı, kızı braksın - ama fazla uğraşmadı - sonra ikisi oradan kaçtılar: Jeremy kızı zıyan etti, sonra öldürdü - polis onları yakalayınca, Adam'a sordular: “Neden arkadaşına engel olmadın?” - cevap: “Niye başkasının hayatı için kafamı yorayım. Aklıma gelmedi. Ben o kızı tanımazdım.”

- evet: biz de Rabbin buyruklarına yarım yamalak itaat ettik mi, sebep aynı: biz Onu aslında daha yakından tanımıyoruz

C. Ölü kemikler

2.Krallar 13:20

Elişa öldü ve gömüldü. Her ilkbaharda Moav akıncıları İsrail topraklarına girerlerdi. Bir keresinde İsrailliler, ölü gömerken akıncıların geldiğini görünce, ölüyü Elişa'nın mezarına atıp kaçtılar. Ölü Elişa'nın kemiklerine dokununca dirilip ayağa kalktı.

- görüyoruz: Rab daha da işliyor - onun işi bitmedi - kral Yehoaş sandı: aman, Elişa sakın ölmesin, yoksa Rabbin gücü yok olacak

- bu mucize gösteriyor ki, Rabbin gücü önemlidir, değil insanın bedeni: Musa değnekle mucize yaptı: o ölü bir tahta parçası idi - ama Rabbin gücü onda diri idi

- Elişanın ölümünden sonra kırk sene boyunca İsrailde Hiçbir peygamber çıkmadı - onun kemikleri halka bir hatırlatırmak gibi: Rab gene de işliyor - Rab susmadı

- Elişa'nın anlamı: Rab kurtarıyor - onun Yeni Ahit tercümesi: İSA - Elişa İsa için bir örnektir

- nasıl o adam cesedi Elişa'nın kemiklerine dokununca canlandı - aynı biçimde biz de İsa'ya 'dokununca' dirilecez

SON:

- ikinci anlam: ruhsal uyanış

- biz de çok defa “ölü” imanlılara bakıyoruz, hatta kendimiz bile bazen “ölü” görüyoruz - ama Rab ondan yeni yaşam verebilir

Hezekiel 37:1-5,10

RAB'bin eli üzerimdeydi, Ruhu'yla beni dışarı çıkardı, kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu. 2 Beni onların arasında her yöne n dolaştırdı. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik vardı. 3 RAB, "İnsanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi?" diye sordu. Ben, "Sen bilirsin, ey Egemen RAB" diye yanıtladım 4 Bunun üzerine, "Bu kemikler üzerine peygamberlik et" dedi, "Onlara de ki, 'Kuru kemikler, RAB'bin sözünü dinleyin! 5 Egemen RAB bu kemiklere şöyle diyor: İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız.

10 Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içine soluk girince canlanıp ayağa kalktılar. Çok, çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı.

- Hezekiel burada kendi halkının durumunu görüyor: kupkuru, ölü, umutsuz - ama Rab ona kuraj veriyor, canlanacaklar diye

- ben bunu kendi topluluğumuz için diliyorum: Elişa'nın kemikleri bize bugüne kadar konuşuyor: