'Kriza' hakkında düşünceler

Giriş: Kriza aslında nedir?

A. Beterin beteri var

B. inişi nerede çıkışı da orada

C. Bu daha bir şey değil

Açıklama 6:5-6

“Ne vakıt üçüncü mühürü açtı, işittim nasıl üçüncü malük, "Gel" dedi. Bir de baktım ve işte, kapkara bir beygir. Ve onun sırtına kim binmişti, onun elinde bir kantar vardı. 6 Ve işittim, sanki dört malüğün ortasından bir ses geldi. Dedi ki, "Bir kile buğday bir dinara, ve üç kile arpa bir dinara. Ama zeytinyağa ve üzümlere dokunma."”

bir dinar bir nanitsa idi - on kat pahalılık olmuş - sanki bütün gün ekmeğe işliyorsun (3 Leva)

Matta 24:4-8

"Bakın kimse sizi saptırmasın. 5 Çünkü çok kişi benim adımla gelip, 'Mesih benim' diyecekler ve birçoklarını saptıracaklar. 6 Muharebelerden için haberler ve laflar duyacanız. Gene de hiç korkmayın. Çünkü bunlar lazım olsun, ama bunlar henüz son demek değil. 7 Millet millete karşı kalkacak, krallık krallığa karşı kalkacak. Kimi yerlerde kıtlıklar ve zelzeleler olacak. 8 Bütün bunlar sade doğum sancılarının başıdır.

D. Bize bir ders oldu

1. asıl ihtiyacım nedir? Ben realno mu harcıyorum?

Rom 13:8

“Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye borcunuz olmasın. Çünkü kim başkasını severse, Allah kanunu yerine getirmiş oluyor.”

1.Tim 6:6-9

6 Ama memnunluk getirip Allah yolunda yürümek - aslında büyük kazanç budur. 7 Çünkü dünyaya hiçbir şey getirmedik, ne de buradan bir şey götüremeyecez. 8 Yiyeceğimiz var mı, giyeceğimiz var mı - o kadar yeter bize. 9 Zengin olmak isteyenler, denemeye ve kapana düşecekler. Bir sürü akılsız ve zararlı heveslere kapılacaklar. Bunlar da insanı battırıp, maf ediyorlar, yok ediyorlar.

2. asıl prioritetim nedir: en birinci - sonra

Matta 6:31-34

“Onun için kahırlanmayın, 'Ne yiyecez, ne içecez, ne giyecez' diye. 32 Çünkü Allahsız milletler hep böyle şeylerin derdine düşüyorlar. Ama gökteki Babanız biliyor, açan bütün bu şeylere ihtiyacınız var. 33 Siz gene, en birinci Onun krallığının ve Onun doğruluğunun peşine düşün. O vakıt size bütün bu şeyler de verilecek 34 Onun için, siz yarınki gün için kahırlanmayın. Hayır, yarınki gün kendisi için kahırlanacak. Her günün derdi kendine yeter.”

E. Krizalarda asıl imanlılar belli oluyor

1.Kor. 3:11-13

“Koyulan temel İsa Mesihtir. Ondan başka bir temel hiç kimse koyamaz. 12 Şimdi, bu temelin üzerinde kişi ev kaldırmaya kalkıyor: kimisi altın, gümüş ve kıymetli taşlarla, kimisi gene tahta, ot ve kamışla. 13 Herkesin işi belli olacak. O gün, o işi ilan edecek. Çünkü ateşle açığa çıkarılacak. Ve herkesin işi nasıl olduğunu, ateş onu ölçecek.”

1.Kor 11:18-19

“Çünkü birinci olarak, ne vakıt toplantıda bir araya geliyorsunuz, ne kadar duyduysam, aranızda bölünmeler var. Bir parça da inanıyorum öyledir diye. 19 Evet, aranızda lazım ayrı ayrı gruplar olsun. Öyle ki, aranızda denenmiş kişiler kimdir belli olsun.”

F. Rab bizi sarsalayıp yolluyor

Apo 8:1

“Saul da onu öldürmeye razı gelmişti. O günde Yeruşalim'deki topluluğa karşı büyük bir eziyet başladı. Apostollardan başka, hepsi Yahudiye ve Samiriye sancaklarına dağıldılar.”

G. Rab bizi brakmayacak

İbraniler 13:5-6

“Hayatınız para sevgisinden uzak olsun. Elinizde ne kadar varsa, o kadarla yetinin. Çünkü Allah dedi: "Ben seni hiç bir daim brakmayacam, seni hiç bir daim terk etmeyecem."

Onun için kurajla diyoruz ki, "Rab benim yardımcımdır, ben korkmam. İnsanlar bana ne yapacak?"

H. Rab yeni bir kuşak imanlı yaratıyor

Yuhanna 16:20-21

“Size çok doğru bir şey söyleyeyim: siz ağlayacanız ve dövüneceniz. Dünya sevinecek, siz gene üzüleceniz. Ama üzüntünüz sevince dönecek. 21 Kadın bir kızanı doğururken sancılanıyor, çünkü onun vaktı gelmiştir. Ama kızanı doğurduktan sonra, o sıkıntıları artık hatırlamıyor. Çünkü seviniyor, bir insan dünyaya geldi diye.”