Tuz ve aydınlık

Matта 5:13-16

13 Dünyanın tuzu sizsiniz. Ama tuz kendi dadını kaybetti mi, neyle onu tuzlayacan? O artık bir işe yaramıyor; sade dışarı atılmaya yarıyor, öyle ki, insanların ayaklarının altında çiğnensin.

14 Dünyanın aydınlığı sizsiniz. Tepe üzerine kurulan kasaba saklı kalamaz. 15 Kimse de bir lamba yakıp onu bir teknenin altına koymaz. Hayır, onu bir mumluğun içine koyar, öyle ki, evdekilerin hepsine aydınlık versin.

16 Aynı onun gibi, sizin de aydınlığınız insanların önünde parlasın. Öyle ki, sizin iyi işlerinizi görüp gökteki Babanızı şanlasınlar.

TUZ - IŞIK

Tuz üretmek için 2 yol var:

  1. denizden – o zaman su havalandıktan sonra en aşağıda, en dipte tuz kalıyor, onu kullanıyorsun.

  2. toprağın altından, minalardan tuz çıkarıyorlar... gene en aşağıdan.

Aydınlık da nereden geliyor: bütün ışık güneşten geliyor: ya direktno, ya da bir yakıttan: petrol, gaz güneşten enerji alan bitkilerden, mum ve zeytinyağı gene bitkilerden

A. Dünyanın TUZU siszsiniz

1. Tuz tat veriyor

1.Petrus 1:18-19

Çünkü biliyorsunuz, dedelerinizden kalma boş hayatınızdan kurtuldunuz, ama değil gümüş ve altın gibi çürüyen şeylerle. Hayır, Mesihin kıymetli kanıyla kurtuldunuz. Onun kanı, kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanı gibidir.

2. Tuz koruyor

Yaratılış 18:26

RAB, "Eğer Sodom'da elli doğru kişi bulursam, onların hatırına bütün kenti bağışlayacağım" diye karşılık verdi.

Matta 24:21-22

Çünkü o vakıt öyle büyük bir çeki olacak ki, dünyanın kuruluşundan bu yana hiç olmamış, bir daha da olmayacak. O günler kısaltırılmaydı, hiç bir can kurtulmayacaydı. Ama seçili olanlardan için o günler kısaltırılacak."

3. Tuz temiz kılıyor

Levililer 2:13

Bütün sunulara tuz katacaksınız.

1.Petrus 2:5

Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de, o evin içinde diri taşlar olun. Öyle ki, bir kutsal görevliler grubu olasınız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesihin eliyle Allaha makbul oluyorlar.

Dünyanın tuzu sizsiniz = siz dünya için kahinlik, aracılık yapacaksınız.

4. AMA tuz tadını kaybederse... neyle gene tuzlansın

- “Aga sen ne yapıyon bütün gün?”

- “Aa, ben BG'ın en hızlı aşçısının mutfağında duruyorum. O da beni en sonunda yemeğe koyuyor. Bütün yemeğin tadını ben getiriyorum. Bensiz bir şey olmuyor. Ya sen ne yapıyon?”

- “A be brak, attılar beni sokağa, gelen geçen beni eziyor. Hayat mı bu?”

B. Dünyanın AYDINLIĞI sizsiniz

1) YAHUDİLER dünyanın aydınlığı olacaktı

Romalılar 2:17-20

Ama sen madem Yahudi adını taşıyorsun, ve madem kendine güveniyorsun... körlere yol göstermeye, karanlıkta olanlara aydınlık olmaya, anlayışsız kişilerin terbiyecisi olmaya, olgunlaşmamış kişilerin muallimi olmaya...”

2) MESİH dünyanın aydınlığı olacaktı

Yeşaya 49:6

Kulum olman yeterli değil. Seni uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın.”

- bu ayet gelecek Mesih için konuşuyor.

Ve sonra İsa kendisi bunu tekrarlıyor:

(1) doğru pozisyonda olmalı: lazım hem ışığa baksın, hem de ışığı vermek istediği yere baksın. Biz de lazım hem Mesihe bakalım, hem de karanlıkta olan insanlara.

(2) Aynada lazım leke olmasın. Hayatımız temiz değilse, eğer günah varsa, İsa'nın aydınlığı bize geçmiyor, biz de onu başkalarına veremiyoruz

1.Tim 6:17-18

Bu hayatta zengin olanlara şöyle akıl ver: yüksek gönüllü olmasınlar, ne de zenginliğe güvenmesinler. (Ona güven olmaz). Ama yaşayan Allaha güvensinler. O bize bütün şeyleri bola gani veriyor, onlarla şen olalım diye. 18 İyilik yapsınlar, iyi işlerden yana zengin olsunlar, açık elle versinler, paylaşmaya hazır olsunlar."

Titus 2:14

O, bizi her türlü haksızlıktan kurtarsın diye, kendini bizim için teslim etti. Kendine öz malı olarak bir halk temizledi. Onlar da iyi işler yapmaya hevesli olan kişilerdir.

Efes 2:10

Çünkü biz kendimiz Allahın işiyiz. İyi işler için Mesih İsa'da yaratıldık. Allah o iyi işleri önceden hazırladı, hep onlarla uğraşalım diye.

1.Tim 2:9-10

Aynı onun gibi, kadınlar uygun rubalarla süslensinler, hani saygınlıkla ve gösteriş olmadan. Değil örülmüş saçlar, altınlar, inciler ya da pahalı rubalarla. 10 Ama "Ben Allahtan korkuyorum" diyen kadınlara nasıl layıksa, öyle süslensinler, demek iyi işlerle

İbraniler 10:24

Biz gene bakalım, birbirimize sevgi ve iyi işler için iştah verelim.

SON: