Matta 11:2-11

Yahya, İlyas ve İsa

- Bugün birkaç fotoğraf getirdim: bakin sakkallılar, arapça harfler, ama bunlar müslüman değil

- bu insanların kutsal saydıkları bir kitap var: ama bunlar Yahudiler değil

- bakın nasıl suya giriyorlar, sanki vaftiz yapıyorlar, ama bunlar hristyan değil

- bunlar SABİİLER - yeryüzünde 100.000 kişi kadar kaldıö çounlukla İran ve İrak'ta - Yahya'yı Mesih gibi kabul ediyorlar, onun adında sık sık vaftiz oluyorlar

- Nasıl oluyor 2000 sene sonra, hala öyle kişiler var? Yahya ne kadar büyük idi, öyle bir efekt braksın?

2 Yahya da mapusta Mesihin işlerinden için işitmişti. Ve kendi öğrencilerinden iki kişi yolladı. 3 İsa'ya sordular:

"Gelecek olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?"

4 İsa onlara şöyle cevap verdi:

"Döndüğünüzde Yahya'ya anlatırın neleri işittiniz, neleri gördünüz:

5 Körlerin gözleri açılıyor ve sakatlar yürüyor,

lepralılar temizleniyor ve sağığırlar işitiyor,

ölüler diriliyor ve fukaralara 'iyi haber' bildiriliyor.

6 Ve ne mutlu o adama ki, benden kösteklenmez."

7 Oradan ayrıldılar. Ve İsa kalabalıklara Yahya'dan için konuşmaya başladı:

"Issız yerlere neyi görmeye gittiniz? Rüzgârın salladığı bir saz mı? 8 Evet, neyi görmeye gittiniz? Yumuşak rubaları giyiyen bir adam mı? Bakın, yumuşak rubaları giyiyenler, kralların saraylarında oturanlardır. 9 Evet, neyi görmeye gittiniz? Bir peygamber mı? Doru, ama ben size diyorum: o bir peygamberden daha büyüktü. 10 Kitap'ta yazılı olan şu sözler Yahya'dan için yazıldı: "İşte, ben habercimi senin önünden yolluyorum. O, senden önce senin yolunu hazırlayacak."

11 Size do[ru bir şey söyleyeyim: kadından doanların arasında henüz öyle bir kişi çıkmadı, Yahya'dan daha büyük olsun. Ama gökün krallığında en küçük olan, ondan daha büyüktür.

 • A. “Gelecek olan sen misin?” (a.3)

  • 1. Yahya bilirdi İsa kimdir

Yuhanna 1:33-34

33 Ve ben Onu tanımazdım. Ama kim beni yolladı, su ile vaftiz edeyim, O bana demişti: 'Kimde görüyorsun, Ruh onun üzerine iniyor ve onun üzerinde duruyor, işte, Kutsal Ruh'la vaftiz eden odur.' 34 Ben de gördüm ve şahitlik yaparım ki, Allahın Olu budur."

- Yahya vaftiz etti, iki amaçla

   1. (1) yeni bir halk hazırlamak için

- eskiden nasıl Allahın halkından bir parça olurdun - daha douştan beri

- ama Yahya bambaşka bir metodla geldi: vaftiz - putperest halklardan bir kişi Yahudi olmak istedi mi, o rituallardan biri idi

- şimdi Yahya geliyor ve diyor ki: “Siz lazım vaftiz olasınız. Sakın demeyin: İbrahim bizim dedemiz” - neden: çünkü öyle konuşurdular

- ama Yahya diyor: “Öyle değil, Allahın gözünde hepiniz gavursunuz” - bundan sonra kimse otomatik olarak Allahın krallığına girmeyecek - sen tek başına buna karar veriyorsun

- sanki İsa'nın öretişi önceden bildirmeye başladı: Sen yeniden domalısın, Yeni Douş olmadan kimse Allahın krallığına giremez - yok artık 'ümmet', yok artık kutsal halk - bundan sonra Allahın halkı her kuşakta tek tek karar vermiş olan, gönüllü kişilerden oluşuyor

- Yahya yeni bir halk hazırladı, sonra onu İsaya teslim etti

   1. (2) vaftiz bir elek gibi idi, Mesihi bulmak için

- nasıl kumu eleyorsun, sade uygun, ince taneler kalsın - Yahya bütün İsrail halkını vaftiz etti, elekten geçirdi, tek bir kişiyi bulmak için

- Kutsal Ruh kimin üzerinde durursa, kutsal Ruhla vaftiz eden odur

- demek Yahya çok iyi bildi, İsa Mesihtir

  1. 2. Yahya büyük depresyada

- ama şimdi uzun aylar geçti ve Yahyanın beklediği olmadı. Eer İsa Mesih ise, ben neden mapustayım?

- Yahya kendisi için kahırlanmazdı - ama onun kafası alak bulak oldu: beklediği gibi olmadı - beklerdi İsa kendisini ilan etsin, halkı ayaklandırıp Yahyayı mapustan çıkarsın ve sonra kendini kral ilan etsin, Romalıları kovsun

- ama işler beklediği gibi olmadı: İsa çok popüler idi, ama bir Mesih gibi davranmadı

- şimdi biz alıştık Mesih sözünü anlayalım bir kurtarıcı gibi: sanki Mesih geldi insanları tek tek kurtarsın

- ama İsrailliler öyle düşünmüyorlar: onlar için Mesih Yahudilerin kralıdır - daha fazla Atatürk gibi bir general: o 1923'te Grekleri Anadoludan kovdu, İzmirde denize kadar kovaladı sonra bambaşka bir devlet kurdu

- Yahudiler Mesih dedikleri zaman bugüne kadar öyle bir kişiyi bekliyorlar

- Yahya şimdi soruyor “Sen misin, başkasını mı bekleyelim?” - acaba onu nasıl bir tonla, nasıl bir amaçla sordu:

(1) belki: “Haydi kendini göstersene - madem sen Mesih gibi davranmıyorsun, başkası senin yerine geçecek, o yapacak”

- nasıl haçtaki haydut bağırdı: “Eer Mesih isen kendini de, bizi de kurtar!” - İsayı harekete geçirmek istedi

(2) belki: gerçekten süphe etmeye başladı - “Acaba yanıldım mı? Acaba yanlış mı gördüm, boşuna umut ettim”

- o anlar imanlılar korkunç zamanlardır - sen de öyle şüpheye var mı düştüğün - “Belki inandığım her şey yalan”

- Yahya Eski Antlaşma'da bir peygambere çok benziyor: İlyas - ve İlyas da öyle bir şüphe ve umutsuzluk durumuna düştü - Rab de onunla karşılaştı ve şüphelerini dağıtırdı

1.Krallar 19:10-13

İlyas, "RAB'be, Her Şeye Egemen Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim" diye karşılık verdi, "Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar."

- Kral Ahav ve kraliçe İzevel - gerçek Tanrıya Yahveye hizmet etmeyi yasak ettiler

- İlyasın belli bir anlayışı vardı, Rab nasıl işleyecek diye - ama Rab şimdi o konuda deişilik yapacam, artık başka türlü işleyecem diyor

11 RAB, "Daa çık ve önümde dur, yanından geçeceim" dedi. RAB'bin önünde çok güçlü bir rüzgar daları yarıp kayaları parçaladı. Ancak RAB rüzgarın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu, RAB depremin içinde de değildi.

12 Depremden sonra bir ateş çıktı, ancak RAB ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu.

13 İlyas bu sesi duyunca, cüppesiyle yüzünü örttü, çıkıp maaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun, İlyas?" dedi.

- İlyas bilirdi nasıl Rab eskiden beri kendini gösterdi: fırtına, zelzele ve ateş (Musanın zamnında Horev Dağında)

- ama bundan sonra Rab işleyecek yumuşak bir sesle, ince bir yel ile: artık masovo bütün halkla istemiyor uraşsın, ama insanlarla tek tek uraşacak

- Ve şimdi Yahya da tıpatıp aynı durumda: mapusta düşünmeye başladı: “Yalnız ben kaldım! Nerede Rabbin büyük işleri? Göremiyorum!”

- Fark ettiniz mi, bu laf, bu duygu bugün birçok kardeşlerde var: nerede o eski günler? Rab artık işlemiyor. Kişiler artık eskisi gibi kalabalık gelmiyorlar.

- Yahya İsaya baktı ve ondan fırtına, zelzele ve ateş bekledi - masovo halkı ele geçirsin ve sonra kendini kral ilan etsin

- ama öyle olmadı: bir lepralıyı iyileştirirken diyor ki “Sakın kimseye bildirme, sade git kendini kahine göster” (Matta 8:4)

- ekmekleri, balıkları çoaltırdıktan sonra halk deli oldu: İsa önce balkan bindi saklandı, sonra gemilerle, teknelerle onun peşine düşüyorlar

- ve İsa son çare onları bu yanlış fikirden vazgeçirtmek için diyor: “Benim etimi yiyeceniz, kanımı içeceniz” - Yuhana 6:66 çou onu terk ettiler

- artık Rab başka metodla işleyecek, sen onu kabul etmeye hazır mısın?

- eskiden BG'da nasıl: sokaklarda evangelizacia: mikrofonlarla, tonkolonalarla, yonikalarla büyük naara ile. "Ey, Eskiden ne kadar sevgi vardı!”

- şimdi Rab istiyor bambaşka işlesin: insanlarla tek tek - eskiden biz razıydık kişiler gelsin masovo, ama bir şey anlamasınlar, ama artık istiyoruz, her gelen gerçekten kurtulmuş olsun

- bana çok bed geliyor: gidiyorum başka başka kasabalara, görüyorum insanları, güya hepsi imanlı, ama biliyorum, Rab geldi mi, onları almayacak

- birçok güdücüler sanki Yahyanın kafasında: fırtına, zelzele ve ateş gibi büyük işler bekliyorlar - ama Rabbin ince sesle, hafif yelle konuştuğunu anlamıyorlar

- İsanınn cevabı:

5 Körlerin gözleri açılıyor ve sakatlar yürüyor,

lepralılar temizleniyor ve sağırlar işitiyor,

ölüler diriliyor ve fukaralara 'iyi haber' bildiriliyor.

6 Ve ne mutlu o adama ki, benden kösteklenmez."

- eski peygamberler (mesela Yeşaya) zaten söylediler: "Mesih geldi mi, öyle mucizeler yapacak"

- ama anlamı daha büyük: İsa diyor: "Zamanlar deişecek, artık bambaşka olacak!"

- artık Rabbin işi böyle olacak - değil: ordularla düşmanları yenmek, değil: milyonluk bir halkı bir kerekten denizden geçirmek - değil: yeryüzünde bir centyr, bir kral, bir saray, nereye herkes altınları getiriyor

- ama Rabbin işi artık zayıf, atılmış ve alçakgönüllü insanlarla olacak - sen de onların arasında mısın? Sen de kendini kör mü sayıyorsun - yoksa Ferisiler gibi: "Biz kör değiliz, görüyoruz!"

- sen de mi kendini lepralı sayıyorsun - hani Rabbim gözünde irenç?

- sen de mi kendini Lazar gibi ölü ve sanki bir mezarda imiş gibi hissediyorsun?

.... o zaman senin için umut var, o zaman Mesihin krallığında sana yer var

 • B. "Kitap'ta yazılı olan şu sözler Yahya'dan için yazıldı" (a.10)

- Kutsal Kitapı bir kitap gibi görmeye alıştık - ama unumayalım ki, Malaki ve Matta arasında 430 sene geçti

- EA'nın son sözlerine dikkat edelim, çünkü İsa onları tekrarlıyor ve diyor ki onlar Yahya için konuşuoyr:

Malaki 4:4-6

4 "Kulum Musa'nın yasasını, bütün İsrail'e iletmesi için Horev Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın.

5 "RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceim.

6 O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim."

- nasıl Yusufun hayatından sonra 430 sene Mısırda Allah sustu, uzun bir bekleme zamanı idi, aynı onun gibi şimdi Allah 430 sene sustu, peygamber göndermedi - Malaki'nin son sözleri, nasıl geceleyin radyo stanciası kapanıyor: "Bugünün yayına son veriyoruz. Yarın saat yedide gene görüşmek üzere"

- aynı biçimde Malaki diyor ki: "Siz o kadar Rabden uzaklaitınız. Bir daha ondan haber almayacanız. Sadece o son korkunç hesaplaşma gününden önce bir kere daha size İlyas'ı gönderecem"

- İlyas hiç ölmeden göke alındı - sanki kişilerde öyle bir anlayış braktı: o görevini tamamlamadı, lazım bir daha gelsin

- Ve Yahudiler beklerdiler aynı insan yeryüzüne dönsün, bukvalno aynı kişi, aynı beden: Tişbe kasabasından İlyas

- Fısıh Bayramında sofra yapılıyor ve İlyası bekliyorlar: belki İlyas bu sene dönecek, diye ona kapı açıyorlar ve bir kadeh şarap yere döküyorlar

- bu peygamberlik sözlerine bakarak Mesih gelmeden önce İlyas dönecek diyorlar.

Yuhanna 1:21

Ve ona sordular: "O zaman ne? Sen İlyas mısın?" O da "Deilim" dedi.

- Yahudilerin güdücüleri herşeyi materyalno anladılar. Eer Yahya deseydi: "Ben İlyas'ım" onu kabul etmeyeceydiler: "Senin babanı tanıyoruz. O bize anlatırdı nasıl dodun. Sen İlyas olamazsın!"

  1. - başmelek şahitlik yaptı:

Luka 1:17

Rabbin önünden gidecek. İlyas'ın ruhu ve kuvveti onda olacak. Öyle ki, babalarının yüreklerini yeniden kızanlarına döndürecek. Seslemeyenleri de doru kişilerin aklına döndürecek. Böylelikle Rabbe hazırlanmış bir halk yetiştirecek."

- İlyasın ruhu ve kuvveti: Yahya aynı çölde yaşadı, kralın günahlarını ortaya çıkardı (karısına karşı), aynı biçimde giyindi (deve tüyünden rubalar ve deriden kayış) insanlardan uzak, uzun saçlı ve sakıllı - bakımsız, bütün ruh dünyasında yaşayan bir peygamber

  1. - İsa şahitlik yaptı:

- Ne vakıt balkanda onun görünüşü deişti, Musa ile İlyas onun yanında idiler - Malaki 4'te Musa ve İlyas geçiyor - örenciler hemen anladılar ki: "Artık Rab 4430 sene sustuktan sonra yeniden halkına konuştu."


Matta 17:3, 10-13

Ve işte, onlara Musa ve İlyas göründü, nasıl İsa'yla konuşurdular

10 Onun örencileri de Ona şunu sordular:"Madem öyle, kanun muallimleri nasıl diyorlar ki, en birinci lazım İlyas gelsin?"

11 O da onlara cevap verip dedi: "Evet, İlyas sahiden de geliyor ve herşeyi yeniden sıraya sokacak. 12 Ama ben size diyorum: İlyas zaten geldi, ama onu tanıyamadılar, ve ona istedikleri gibi yaptılar. İnsanolu da onların ellerinden aynı çekiyi görecek."

13 O vakıt örenciler anladılar ki, İsa onlara vaftizci Yahya'dan için konuştu.

 • V. "kadından doanların arasında henüz öyle bir kişi çıkmadı, Yahya'dan daha büyük olsun." (a.11)

- ilk bakışta öyle değil: Yahya sanki ne yaptı? - İlyas çok daha büyük işler yaptı:

- gökyüzünü kapadı, yamur yamasın - yemek çoaltırdı - beygirlerden daha hızlı kaçtı - ölüleri diriltirdi

- ve en önemlisi: düşmanlarını yendi (450 put peygamberi) ve nasıl geldiler onu yakalamaya, askerlerin üzerine ateş yağıdırdı - ama askerler Yahya için gelirken o bir şey yapamadı: tutuklandı, mapusa atıldı ve en sonunda onun kafasını kestiler

- başka peygamberle gelecek zaman için peygamberlik yaptılar: Yeşaya, Daniğel - o kadar büyük sözler verdiler; insanlığın tarihini bir razpisaniğe gibi anlattılar

- Yahya sade tek bir peygamberlik yaptı: "Benden sonra başka birisi gelecek - o benden büyüktür."

- İsa gene de diyor: "En büyük peygamber Yahya idi" - nasıl?

(1) öbür peygamberler onun hakkında konuştular, geleceini söylediler

- kişiler diyorlar: "İsa peygamber idi" - cevabım: İsa peygamberden daha büyüktü, çünkü onun yolunu hazırlayan bir perygamberi var. Peygamerin peygamberi olur mu?"

- ama Yahyanın gelişi bile hazırlandı ü o bile daha önce bildirildi

(2) Daha anasının karnında iken Kutsal Ruh ile dolu olacak. (Luka 1:15)

- EA'da peygamberler büyüdükten sonra belli bir günde peygamber olmaya çağırıldılar, ancak o zaman Kutsal Ruhu aldılar

- mesela: Elişa - İlyas'ı nasıl gördü göke çıkarken, o zaman Kutsal Ruhu aldı

(3) çünkü kendi gözleriyle Mesihi gördü -

- Balam: Musa'nın zamanında, İsrail çölde iken Mesih'in gelecei hakkında konuştu

Sayılar 24:17

'Onu görüyorum, ama şimdilik değil, Ona bakıyorum, ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek.

- ama Yahya, daha domadan önce bile İsayı tanıdı

Luka 1:41

Ve öyle oldu ki, Elizabet Meryem'in selamını işitince, onun karnındaki bebek fırladı. Elizabet de Kutsal Ruh'la doldu.

- EA'daki en büyük Allah adamları bile Allahın aydınlığına sahip idiler - ama o sadece bir mum kadar aydınlık

- Malaki 4:2 (aynı bölümde nerede Yahyanın gelişinibildiriyor) "Işınlarıyla şifa getiren doruluk güneşi doacak"

- ikinci İlyasın, yani Yahyanın gelişinin zamanında Allahın aydınlığı doacak bir güneş gibi

 • G. "Ama gökün krallığında en küçük olan, ondan daha büyüktür" (a.11)

- bu laf bize bugün çok büyük kuraj versin: ne ? sen Yahya'dan, yani en büyük peygamberden daha büyük imişin?

- sen kendi mülüslüğünü zor yenip toplantıya geliyorsun? Sen ki, sıradan bir hayat yaşıyorsun, gündelik problemlerle uraşıyorsun - Yahyadan büyük müsün?

- Yahya çölde yaşadı, insanlardan uzak: ama sen yarım saate dayanamıyorsun, Rable yalnız kalasın, hemen huzursuz oluyorsun

- Yahya çekirge ve yaban balı yedi: ama onları spetsialitet dükkanından porıçka yapmadı - ne bulduysa yedi, ama biz ne kadar zaman ayırıyoruz yemee

- Yahya ölmüş hayvanların posatkilerini giydi: ama sen ne kadar zaman geçiriyorsun aynanın önünde, ne kadar para harcıyorsun hep daha güzel rubalar için

- ve en önemlisi: Yahya Allahın sözünü konuştu hiç korkmadan, hiç kendini düşünmeden - ama biz ne kadar da korkuyoruz insanların laflarından, "aman farklı olmayalım"

- George Verwer, bir misyanın başı: "Bana öyle on tane genç ver, hani kendi hayatını, kendi keyfini düşünmüyorlar, ve ben bütün dünyayı deiştirecem"

- keşke bugün Yahya gibi yaşayan birkaç protsent imanlı olsa

- ama gene de Rab İsa sana diyor ki, sen Yahyadan büyüksün - onun için önce kendi durumunu anla:

Luka 10:23-24

"Ne mutlu o gözlere ki, sizin gördüklerinizi görüyorlar. 24 Size şunu söyleyeyim: Çok peygamber ve krallar vardı, sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Ve sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler."

Yuhanna 3:29

Gelin kimin ise, işte, güveyi odur. Ama güveyinin dostu, onun yanında durup onu sesliyor. Ve onun sesini işitti mi, gayet fazla seviniyor. Evet, böylelikle benim sevincim tamam oldu.

- Yahya güveyin dostu idi - sen gene gelinsin, gelinin bir parçasısın -

- Yahya düğünde misafir idi - ama sen düğünün sebebisin, herkesin gözleri senin üzerinde

- onun için: "Allahın krallığı yakındır" - "Senin krallığın gelsin" diye yalvarıyoruz - onu özle, onun için yaşa - nasıl Yahya özledi o günleri görsün, sen de özle

- nasıl Yahya bu hayata boşverdi, sen de aynısını yap: bu hayatın temalarına boşver, zaten onlar kalmayacak

- nasıl Yahya için konuşuldu: "Rabbin yolu hazırlayın, her tepeyi yok edin, dereleri doldurun!" - nasıl Yahya Mesihin birinci gelişini hazırladı, biz de onun ikinci gelişini hazırlıyoruz

- Yahya kaç sene çölde yaşadı, Mesih ortaya çıkana kadar - sen de şimdi aynı durumdasın