Saklı hazine ve sedef boncuğu benzetmesi

Matta 13:44-46

44 Gökün krallığı tarlanın içinde saklı olan bir hazineye benziyor. Adam onu bulmuş ama gene saklamış. Ona o kadar sevinmiş ki, gidip varını yoğunu satmış ve o tarlayı satın almış.

45 Ve gene, gökün krallığı güzel sedef boncuklarını arayan bir tücara benziyor. 46 Çok kıymetli bir sedef boncuğu bulunca, adam gidip varını yoğunu satmış ve o sedef boncuğunu satın almış.


Farklı taraflar:

(1) biri fukara, öbürü zengin

(2) biri rastgele buluyor, öbürü uzun seneler arıyor

Rom 10:20

İşaya gene daha büyük kurajla diyor ki, "Beni aramayanlar beni buldu. Beni soruşturmayanlara göründüm."


Rom 10:2

Onlar için şahitlik yapabilirim ki, Allah için kıskançtırlar, gene de bilgisiz bir kıskançlıkla.

Benzer taraflar:

ikisi herşeyi satıyor – sonra daha kıymetli bir şeyi elde ediyor

Giriş:

- tekrar aklımıza getirelim: tema = Allahın krallığı

- çok yanlış fikirler, onun için İsa çok öğretiş veriyor

- Allahın krallığı geldi mi, sanki İsrail dünyanın tsnetırı olacak

- E.A.’te: Israil askeri bir süper güç

Yeşaya 2:2-3

RAB'bin Tapınağı'nın kurulduğu dağ,

Gelecekte dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak.

Ulusların hepsi oraya akın edecek.

3 Birçok halk gelecek,

"Haydi, RAB'bin Dağı'na,

Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım" diyecekler,

"O bize kendi yolunu öğretsin,

Biz de O'nun yolundan gidelim."

Çünkü Yasa Siyon'dan,

RAB'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak.

Yeşaya 25:10

RAB'bin eli bu dağın üzerinde kalacak,

Ama Moav gübre çukurundaki saman gibi

Kendi yerinde çiğnenecek.

A. Allahın krallığı saklıdır

- sesleyenler için büyük bir şok: SAKLIDIR – değil güçlü ve süslü görünen bir krallık

- Süleyman’ın krallığı:

2.Tarihler 9:22-23

“Kral Süleyman dünyanın bütün krallarından daha zengin, daha bilgeydi. Tanrı'nın Süleyman'a verdiği bilgeliği dinlemek için dünyanın bütün kralları onu görmek isterlerdi.”

- kontrast: Allahın krallığı hem her yerden görülüyor (Matta 5:14 “tepeye kurulan kasaba”) – hem de saklıdır

- demek: krallığın var olduğunu herkes biliyor - ama krallık olduğunu anlamıyorlar - daha büyük bir şey bekliyorlar

- müjde saklıdır = anlaşılmıyor

2.Kor 4:3

“Ama bizim 'iyi haberimiz' örtülü ise de, ancak maf olanlar için örtülüdür.”

- gerçek- asıl kilise her zaman saklıdır – değil katedrallarda

B. Allahın krallığı kıymetlidir (hazine ve sedef boncuğu)

1. bu zenginlik hem kolay anlaşılıyor (tarladaki hazine), hem de zor anlaşılıyor (sedef boncuğu)

- altının kullanılışı var: dişler, eletronik ama sedef boncukları sade süs için

- Hazine: Altınların kıymeti ortada - onu herkes anlayabilir

Sedef boncuğu: Sadece ekspertler onun kıymetini anlayabilir (hudojnik resim gibi)

- Krallığın kıymetini bazı taraflarda hemen anlıyoruz: şifa, sonsuz yaşam, sevgi

ama bazı tarafları zor anlaşılıyor:

Kol. 1:19 - Çünkü Baba razı geldi, bütün doluluğu Onda bulunsun,;

Yuh. 1:16-17 - Biz de hepimiz Onun doluluğundan aldık; merhamet üstüne merhamet aldık. 17 Çünkü Allah kanunu Musa'dan verildi, ama merhamet ve hakikat İsa Mesih ile oldu.

Kol. 2:3 - Anlayışın ve bilginin bütün zenginlikleri Mesihin içinde saklıdır.

2. bu zenginlik farklı:

paylaştıkça azalmıyor, çoğalıyor (ekmek ve balık mucizesi, talebelerinin ellerinde oldu)

- 2.Kor. 6:10 – fukaralar (= postollar) kişileri zenginleştiriyor

2.Kor 4:7 – bu hazine bizim hayatlarımızda yaşayan Mesihtir

3. Bu zenginlik nasıl meydana geliyor?

Dünyanın en pahalı sedef boncuğu kolyesini yapmaya kalktılar: üç sene aradılar, fiyatı: 3,2 milyon dolar

- bu kadar büyük kıymet nereden geliyor? Küçük bir kum tanesi olarak başlıyor, midye onu çıkarmak için reaksiya gösteriyor – gittikçe büyüyor

- Allahın krallığı da öyle: en başta Mesih (acı çekmesi, iğrenç, kasaplar dini)

- sonra: imanlılar da aynısını çekiyorlar

Kol. 1:24

Sizin hatırınıza seve seve çeki çekiyorum. Mesihin çekilerinden geri kalanı tamamlıyorum. Onu kendi bedenimle ve Onun bedeninin hatırına (demek kilisenin hatırına), tamamlıyorum.

4. Bu zenginlik nedir?

(a) yaşam

(b) umut

(c) Allahın gücü

- yeni insan olmak

- Kutsal Ruh (onun için krallığa toprak lazım değil – Stalin ‘papanın kaç tane ordusu var?’)

- İsa’nın aracılığı

- melekler

C. Bu krallığı kazanmak için herşeyi satmak lazım

1. ister çok olsun (tüccar), ister az olsun – ama100%

2. Mesih’e gelince ne brakıyoruz?

a. günahlarımız

- Yuh 3:14 çöldeki bakır yılanı (imanla İsa’ya bakan kurtulur)

- kurtulmak isteyen, kendi günahından nefret etmeli

- değil: kurtulayım, ama gene de bazı günahları saklayım

- bunlardan nefret ediyor musun? yalan – ikiyüzlülük - gurur

b. bizi bu dünyaya bağlayan mallar

- Matta 19:23

Ve İsa öğrencilerine dedi:

"Size doğru bir şey söyleyeyim: zengin bir adam için gökün krallığına girmek, ne kadar da zordur! 24 Bir de size şunu söyleyeyim: deve için daha kolaydır, iğnenin deliğinden geçsin, ne kadar zengin adam Allahın krallığına girsin."

- kişi uğraşıyor bir malı elde etsin – vakti ve gücü kalmıyor. Allahın krallığını düşünsün

c. bizi bu dünyaya bağlayan ilişkiler – anne, baba, karı, kızan v.s.

Matta 10:34-37

Sanmayın ki, geldim yeryüzüne barışıklık getireyim. Ben gelmedim barışıklık getirmeye, geldim bir kılıç getirmeye. 35 Çünkü ben bir adamın babasıyla arasını bozmaya geldim; ve bir kızın anasıyla arasını bozmaya geldim; ve bir gelinin kaynanasıyla arasını bozmaya geldim. 36 Ve adamın kendi ev halkı bile ona düşman olacak. 37 Kim babasını ve anasını benden daha çok severse, o bana layık değildir. Ve kim oğlunu ya da kızını benden daha çok severse, o bana layık değildir.

d. hayatımız – (a.38)

‘Kim kendi canını daha çok severse…’ (ama o çok büyük – daha küçük şeyler bizim için daha zor, daha önemli)

e. kendi arzularımız

- kişi İsa’ya geldikten sonra artık kendi hayatını kontrol etmiyor

1.Kor 6:18-19

Yoksa bilmiyor musunuz ki, bedeniniz Kutsal Ruhun evidir. O Kutsal Ruhu Allahtan aldınız, ve O şimdi içinizde oturuyor. Siz artık kendinizin efendisi değilsiniz. 20 Siz bir fiyatla satın alındınız. Onun için bedenlerinizle Allaha şan getirin.

- vits: Brezhnev 1. Mai için Baytoş’a bir volga hediye etmiş…. Volan bizde kalıyor

- Yuh 3 – Ruhtan doğanlar rüzgar gibidir

Rom 8:12-14

İşte kardeşler, biz borçluyuz - ama bedene borçlu değiliz ki, beden düşüncesine göre yaşayalım. 13 Çünkü bedene göre yaşarsanız, öleceniz. Ama eger Ruhla bedenin işlerini yok ederseniz, yaşayacanız. 14 Allahın Ruhu kimi güderse, Allah evlatları onlardır.

- imanlı için artık ‘CANIM ÇEKMİYOR’ diye bir şey yok

SON:

* en sonunda her iki adam herşeyi kaybettiler ve herşeyi kazandılar:

(1) örnek: Pavlus:

Fil 3:4-8

Aslında benim fırsatım var, beden şeylere güveneyim. Başkaları beden şeylere güvenmeye düşünseler, ben daha da fazla güvenebilirdim: 5 Sekiz günlük iken sünnet oldum, İsrail halkındanım, Benyamin cinsinden, İbranilerin İbranisi. Kanun dersen, Ferisi idim. 6 Allah için kıskançlık dersen, kiliseye eziyet eden biri idim. Kanundan gelen doğruluk dersen, kusursuzdum.

7 Ama benim için kâr olan şeyleri, Mesihin hatırına hepsini zarar saydım. 8 Mesih İsa'yı, Rabbimi tanımak en yüksek şeydir. Ve işte, Onun hatırı için artık herşeyi zarar sayıyorum. Onun hatırına her bir şeyi kaybettim, herşeyi bokluk sayıyorum, sade sade Mesihi kazanayım diye.

(2) örnek: Eric Lidell