Matta 17:1-9

Mesihin balkandaki şanlanması

Giriş:

- 1895 senesinde Almanya'da bir fizikçi yeni bir metod buldu, insanın bedenin içine baksın: onun adı: Wilhelm Röntgen. Karanlık bir odanın içinde, elektrik ampullarla bir deney, bir eksperiment yaparken, birdenbire duvarda kendi iskeletini gördü. O büyük buluştan sonra doktorlar o metodu kullanmaya başladılar, bir kişinin görünmeyen içini göstermek için.

- 1921 senesinde John Larson adında bir Kanadalı, 'yalan makinesi' denilen bir aparat yaptı. Bir kişinin pulsu, tansiyonu ve terlemesi ölçülüyor ve böylece onun yalan söyleyip söylemediği anlaşılıyor. Gene görüyoruz bir metod, nasıl bir insanın gerçek hali meydana çıkıyor.

- bugün de bir olay hakkında okumak istiyoruz, nerede İsa kendi kişiliğini göstermek ve kendi özünü tanıtırmak istedi. Öğrenciler İsanın kim olduğu nu ancak çok yavaş anladılar. Farklı olduğunu anladılar

Matta 17:1

Altı gün sonra İsa, Petrus'u, Yakub'u ve onun kardeşi Yuhanna'yı ayrı olarak yanına alıp yüksek bir balkana götürdü.”

- Durum neydi?

- 'altı gün sonra' - o zaman ne olmuştu?

- Petrus ikrar etti, İsa Mesihtir, İsa onu övdü

- arkasından İsa açıkladı nasıl lazımdı ölsün, Petrus ona engel olmak istedi, İsa onu keskin sözlerle azarladı

- sonra İsa öğrencilerine dedi ki, onlar da çeki görecekler, herkes lazım kendi haçını taşısın

- biz bugün o 'haç' sözü aacık yumuşatırdık: “Kocam geceleri hep hırıldayor, te işte lazım haçımı taşıyım”

- ama o günlerde çok korkunç bir şey idi. Bugün herkes altından haçları boynuna takıyor. 1789 Fransız devriminde, çok kişi giyotinler idam ettiler. O vakıt kimi Parisli kadınlar, haç yerine altından giyotinler boynuna takmaya başladılar. Sen bugün öyle bir şey yaparsan ?

- ama İsanın sözleri o kadar sert idi: “Herkes kendi giyotinini kaldırsın, arkamdan gelsin”

- sanıyorum, öğrenciler bunu işitince çok bunalıma düştüler, çok sıkıldılar, bütün hafta alıp verdiler: “Yahu, bu yolun sonunda öldürülmek varsa, devam edeyim mi? Değer mi acaba? Hani, İsa Mesih olacaktı. Mesih olarak o lazım bütün düşmanlarını öldürsün, değil onlar onu öldürsünler?”

- İsa onların düşüncelerini bilirdi. Bu laf onların imanına bir saldırı gibi idi. Ve ihtiyaçları vardı, imanları kuvvetlendirilsin.

- Biz de aynı durumlara gelmiyor muyuz? Bizim de ihtiyacımız var, birisi gelip imanımızı kuvvetlendirsin.

- Ben burada 2 senedir, görüyorum dünya nasıl hızla büyük bir krizanın içine dalıyor, nasıl Açıklama kitabının sözleri gerçekleşiyor, nasıl her tarafta Mesihçilere büyük saldırılar var.

- Nasıl Ester kitabında Haman İsraillileri bütün yok etmeye çalıştı, aynı biçimde bugünlerde Mesihin düşmanları büsbütün yok etmeye çalışlıyorlar. Ve ben de, aynı apostollar gibi, iman zayıflığına düşüyorum, benim de onların gibi ihtiyacım var.

- Ve bu durumda İsa karar veriyor, kısa bir an için geleceğini görsünler, İsa'nın nasıl olacağını görsünler, ve onunla beraber, biz de nasıl olacaz diye görsünler.

- okuyoruz: (Matta 17:2-9)

2 Onların önünde İsa'nın görünüşü değişti. Onun yüzü güneş gibi parlamaya başladı. Rubaları da ışık gibi beyaz oldular. 3 Ve işte, onlara Musa ve İlyas göründü, nasıl İsa'yla konuşurdular. 4 Petrus cevap verip İsa'ya dedi:

"Efendimiz, iyi ki buradayız. İstersen, burada üç tane çardak kurayım: bir tane senin için, bir tane Musa için, bir tane de İlyas için."

5 O daha konuşurken, işte, parlak bir bulut gelip onların üstüne gölge saldı. Ve buluttan şöyle bir ses geldi: "Sevgili Oğlum budur, Onunla ferahlanıyorum. Onu sesleyeceksiniz!"

6 Öğrenciler bunu işitince çok fazla korktular ve yere kapandılar. 7 İsa gelip onlara dokundu ve dedi: "Kalkın, korkmayın!"

8 Gözlerini kaldırıp gördüler, nasıl İsa yalnız dururdu, başka kimseyi görmediler. 9 Balkandan inerken İsa onlara şöyle ısmarladı: "İnsanoğlu ölülerden dirilene kadar, bu görüntüyü kimseye anlatırmayın."- bu olay o 3 kişinin hayatında büyük bir iz braktı; onu bir daha unutamadılar:

(1) Yuhanna 1:14 - “Ve Söz beden oldu, aramızda oturdu. Biz de Onun şanlılığını gördük.” - değil sade obşto olarak, genel bir anlamda, Hayır “şanlılığını gördük” - yani: kendi gözlerimle gördüm

(2) 2.Petrus 1:16-18

kurnazca uydurulmuş masalların peşine taklaşmadık. Hayır, biz Onun büyüklüğünün göz şahitleri olduk. 17 Çünkü O, ne vakıt Baba Allahtan saygınlık ve şanlılık aldı, Ona en yüksek ve en şanlı Olandan şöyle bir ses geldi: "Bu benim sevgili Oğlumdur, Ondan memnunum." 18 Ve biz, ne zaman Onunla birlikte kutsal balkanda idik, gökten gelen bu sesi kendimiz işittik.”

A. Bu olay geriye bakıyor

- İsa öğrencileri balkana götürdü

- İsa yeni Musa'dır

1. parlak rubalar

- en başta lazım anlayalım ki, İsa burada birhangi trik, birhangi metod kullanmadı. Markos 9:3 diyor ki:

öyle bir beyaz ki, dünyanın en hızlı çamaşırcısı bile onu yapamaz.”

- bu şıllaklık, bu parıltı Allahın katından gelen bir olaydır, direktno ruhsal bir hakikatı göstermek istiyor

- Mezmur 104:1-2

"Ey RAB, Allahım, sen ne büyüksün! Kuşanmışın şanlılık ve parıltıyla, sarılmışın ışığa bir manto gibi.”

- 1.Tim 6:16 - “Yaklaşılmaz aydınlıkta oturan Odur.”

2. parlak yüz

- Çıkış 34:29

Musa elinde iki antlaşma levhasıyla Sina Dağı'ndan indi. RAB'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu, ama kendisi bunun farkında değildi.”

- bakmakla baktığın şeye benzemeye başlıyorsun. İsa da sonsuzlukta Babasıyla beraber olduğu için, Allahın sıfatındaki aydınlığı paylaşıyor, onunlar bir oluyor

- 2.Kor. 3:18

Ve biz hepimiz, sanki bir bakır aynasına bakarak, örtülmemiş bir yüzle Rabbin şanlılığını görüyoruz. Ve Rabbin Ruhu bizi bir şanlılık derecesinden başka dereceye değiştiriyor. Böylelikle bizi gördüğümüz görüntünün haline getiriyor.”

3. Musa ve İlyas

- bu ikisi EA'nın en büyük adamları idi, Allaha en yakın olan kişiler idi. Sanki iki çağın, iki epohanın en büyük önderleri idi. Ve şimdi İsa ile konuşuyorlar: sanki göstermek istiyor ki, şimdi İsa ile yeni bir çağ, bir epoha başlıyor.

- şimdi artık iyice anladılar ne için mesele oluyor: Musa 1500 sene ölü idi, İlyas 700 sene ölü idi ve gene de görünüyorlar. İlyas ölmeden göke alındı, ateş arabalarıyla. onu açıkça biliyoruz.

- Musa öldü ve gömüldü. Ama kimse onun mezarını bilmiyor. Ve zamanla Yahudilerin arasında birtakım söylentiler ve masallar ortaya çıktı ki, Musa diri olarak Allahın katında imiş ve İsrail halkı için yalvarırmış.

- o ikisi İsa ile konuştular: o bile İsa'nın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ama Luka incilinde okuyoruz ne konuda konuştular:

Konuştular, İsa Yeruşalim'de nasıl bir son bulacak” (Luka 9:31)

- bu bir tarafta İsanın çekeceği acılarını gösteriyor. Musa'nın getirdiği en büyük yenilik kurban sistenidir. Ve burada Musanın kendisi İsa ile konuşuyor, nasıl kısa bir zaman sonra kurban olacak.

- sanki İsa'nın bir hafta önce söylediği sözlerini doğruluyor. Sanki Petrus, Yuhanna ve Yakub'a gelecek hakkında bir garanti veriyor ki, gerçekten öyle olacak.

- ama İlyas da konuştu İsa ile: ve sanıyorum, o ne dedi? “Haçta ölmek ve mezara konulmak senin sonun değildir. Ben nasıl göke alındım, sen de aynı biçimde dirilecen ve göke alınacan”.

- çünkü İsa onu da bir hafta önce bildirmişti.

- ve burada nasıl o iki adamı görüyoruz, Musa ve İlyas'ı, onlar Kutsal Kitap'ın iki büyük parçasını gösteriyor: Kanun ve peygamberler. Ve nasıl burada kişiler konuşuyor, o kitaplar da İsa hakkında konuşuyor.

- İsa dirildikten sonra o hakikatı gösterdi. Emayus yolunda o iki öğrenci ile konuşurken, onlara dedi: (Luka 24:25-27)

Ey siz akılsız adamlar! Peygamberlerin söylediklerini yürekten çok zor inanıyorsunuz! Hani Mesih, lazım değil mi idi, bu şeyleri çeksin de öyle şanına girsin?" Sonra Musa ve bütün peygamberlerden tutup bütün Kutsal Kitap'ta kendisinden için ne kadar şeyler yazılmışsa, onlara açıklamaya başladı.” - fark ettiniz mi, 'Musa ve peygamberlerden' başladı.

4. Petrus isteği: 3 çardak kursun

bu söz, sazevi demektir. Yani, sazlarda, dallardan ve yapraklardan çabucak kurulan bir koliba. Yahudiler, EA'daki buyruğa göre öyle bir bayram kutlardılar: ona 'Sukot' derdiler.

O bayramın 3 anlamı vardı:

a) bir rekolte bayramı: her sene son ekinkleri topladıktan sonra, bir hafta tarlada yaşardılar ve o bayramla Rabbe şükür ederdiler

b) Musa'nın kanunu bu Bayramı buyurdu, İsrail halkının çöldeki hayatını andırmak için. “Bak, 40 sene evleriniz yoktu, çölde boş boş gerzerdiniz. Sonra, ben sizi güzel topraklara yerleştirdim.”

c) ama peygamberler kitaplarında bu bayramın bir 3. anlamı çıkıyor: Mesih geldi mi, onun krallığında bütün dünya o bayramı kutlayacak:

Zekerya 14:16

"Yeruşalim'e saldıran uluslardan sağ kalanların hepsi Her Şeye Egemen RAB olan Kral'a tapınmak ve Çardak Bayramı'nı* kutlamak için yıldan yıla Yeruşalim'e gidecekler."

Sanki Petrus İsa'ya diyor: “Bak İsa, ben seni Mesih olarak tanıdım, sen de krallğını kuracaksın dedin (“kilisemi”). Ve şimdi görüyorum sen onu başlamışsın. İşte, şimdi vakıttır, şimdi kendini ilan et.”

Ama Petrus bir şey unuttu. Daha doğrusu unutmadı, ama bir kestirme kullanmak istedi: haçtaki ölümü.

5. bulut

- önce diyor: o bulut gölge saldı, sonra okuyoruz: o bulutun içine daldılar. Hemen de anladılar ki, bu sıradan bir bulut değil, ama Allahın varlığını, Allahın orada olduğunu gösteren bir bulut.

- EA'da Rab kendini sık sık o bulatta gösterdiç Onun İbranice adı: Şekina

- Çıkış 24:15-18

Musa dağa çıkınca, bulut dağı kapladı. 16 RAB'bin görkemi Sina Dağı'nın üzerine indi. Bulut dağı altı gün örttü. Yedinci gün RAB bulutun içinden Musa'ya seslendi. 17 RAB'bin görkemi İsrailliler'e dağın doruğunda yakıcı bir ateş gibi görünüyordu. 18 Musa bulutun içinden dağa çıktı. Kırk gün kırk gece dağda kaldı.

- demek bu büyük bir olay idi: nasıl çok eskiden Allah kendini Musaya açıkladı, şimdi yeniden kendini açıklıyor. Yeni bir zaman başlıyor: değil, Musa'nın kanun zamanı, değil İlyasın peygamber zamanı ama Allahın oğlu zamanı.

- Artık bundan sonra bize kanun lazım değil: biz biliyoruz, Allah ne istiyor insandan. Bize lazım öyle bir kişi, kim bize yardım ediyor onu yerine getirelim

- Artık bundan sonra bize peygamber lazım değil: biz biliyoruz doğru yolu. Bize yol gösteren ama o yolda yürümemize yardım eden bir kişi lazım.

6. Gökten bir ses

- Petrus o 3 kişiyi görünce, istiyor İsa'ya bir kompliment yapsın: “İyi ki buradayız. İyi ki, bu olayı gördük. İsa, şimdi anlıyoruz, sen Musa ve İlyas kadar büyük bir kişisin”

- 3 tane çardak yapalım, burada kalasınız: kanun ve peygamberler ve İsa - sanki Yeni Antlaşma Eski Antlaşmaya eklendi. Sanki sadece kitabın devamı.

- Ama birdenbire gökten bir ses geliyor: “Hayır, öyle değil. Petrus, sen daha anlamadın, İsa kimdir. BU benim sevgili oğlumdur, onunla ferahlanıyorum, onunla gurur duyuyorum”

- 'Oğlumdur' - değil kulum, değil hizmetçim, değil benim işçim. Bir patron ne kadar işçileriyle sevinirse, hiç bir zaman bir babanın kendi oğluyla övündüğü kadar övünmez, onun kadar gurur duymaz.

- İşte, Musa ne kadar büyük ise de, sadece bir hizmetçidir. İlyas peygamberlerin en büyüğü olsa bile, o sadece bir hizçetçidir.

- ve gökten gelen bu sesle, Allah göstermek istedi ki, İsa Musa'dan ve bütün peygamberlerden daha büyüktü. Değil peygamberlerin en büyüğü olsun, ama bambaşka bir kategoridedir.

- İbraniler 1:1-3

1 Eski zamanlarda Allah dedelerimize birçok defa ve birçok yollarda peygamberlerle konuştu. 2 Ama bu son günlerde bize kendi Oğlu ile konuştu:

Onu her şeyin üzerine mirasçı kıldı. - Ve zaten Onunla dünyaları yaratmıştı. - 3 Oğul, Allahın şanlılığının şıllantısıdır ve Onda Allahın asıl tabiyetini görüyoruz. - Kendi kuvvetli sözüyle her şeyi ayakta tutuyor. - Günahlardan paklama işini bitirdikten sonra, yukarıdaki Büyük Kralın sağında oturdu.

- hiç bir peygamber onu yapamaz

- ve aynı zaman İsa Musadan da büyüktür. - İbraniler 3:3-6

İsa, Musa'dan daha büyük şanlılığa layık sayıldı. Ne kadar evin sahibi, onu yapan ustadan daha büyük saygınlık görüyor. 4 Çünkü her evin var bir kişisi, onu kaldırsın. Ama her bir şeyi kaldıran Allahtır. 5 Sahi, Musa da bütün evinin üzerinde sadikan sayıldı, tıpkı nasıl bir hizmetçi sadikan sayılıyor... 6 Mesih gene, kendi evinin üzerinde bir oğul gibi sadikan sayıldı.”

- bu belki bize normal gelebilir. 2000 sene içinde bu habere alıştık. Ama Yuhanna, Petrus ve Yakup için bu bir şok idi, onu beklemediler.

- en sonunda Musa ve İlyas ortadan kayboldular, onlar yok artık: İsa yalnız duruyor. İşte bundan sonra onu sesleyeceklerdi.

B. Bu olay ileriye bakıyor

- nasıl bu sahne geriye baktı, İsrailin tarihinden kişiler getirdi, aynı biçimde ileri bakıyor. Hem İsa'nın geleceğini gösterdi, hem de bizim geleceğimiz gösteriyor.

1. İsa'nın geleceği

- Açıklama 1:13-16

Onun rubası ayaklarına kadar uzanırdı. Onun göğüsü de altın bir kuşakla kuşanmış idi. 14 Onun kafası ve saçları beyaz idi, yapağı gibi bembeyaz idi. Onun gözleri yanan ateş gibi idi. 15 Onun ayakları bakır gibi, fırında kor haline gelmiş bakır gibi idi. Onun sesi harıl harıl akan sulara benzerdi.16 Onun sağ elinde yedi yıldız vardı. Onun ağzından keskin, iki ağızlıbir kılıç uzanırdı. Onun yüzü bütün kuvvetiyle parlayan güneş gibi idi.

- Yuhanna İsa'yı ikinci defa o vaziyette görüyor - ve şimdi O Musa ile İlyas'ın balkanda konuştukları gerçekleşti. İsa şanlılığına girmişti ve artık öyle bir kral gibi hüküm sürüyor.

- Ve bu önemlidir. Biz bir krala hizmet ediyoruz, değil bir prense. Aralarındaki fark ne: prens daha bekliyor, krallığını alsın, ama İsa şanlandı, kral rubalarını giyiyor. Bütün zorluklarında bunu unutma.

2. bizim geleceğimiz

- şimdi zayıflık içindeyiz. Düşünebiliyor muyuz, Petrus, Yuhanna ve Yakup o balkandan ne kadar büyük bir güvenlik ve coşku ile indiler. Sanıyorum, onlarda öyle bir duygu vardı: “Biz artık Allahın yeni sistemini gördük. Bizim kadar hızlı kimse yok”

- Ama nasıl sarfoş bir kişi gece ne kadar coştuysa, uçtuysa, sabahlayın ayılıyor, apostollar da hemen ayıldılar. Balkandan inerken, öbür 9 apostollan karşılaştılar. Onlar bir çocuk için dua etsinler, ondan kötü ruh çıksınmış, ama hiç bir şey olmadı.... Rezillik, onu hep yapardılar, ama şimdi yapamıyorlar.

Matta 17:19-20

Sonra öğrencileri ayrıca İsa'ya gelip sordular: "Biz kötü ruhu neden uğratıramadık?" 20 İsa onlara dedi: "İmanınız çok az da, ondan.”

- Ve bu zayıflık içinde yaşarsak da, hep öyle kalmayacaz. Allah nasıl İsanın bedenini şanlantırdıysa, bizi de aynı biçimde şanlantıracak:

1.Yuhanna 3:2

Sevgililer, biz şimdiden Allahın evlatlarıyız, ve ne olacaz henüz belli değil. Ama şunu biliyoruz: O ne vakıt ortaya çıkarsa, biz o vakıt Ona benzer olacaz, çünkü Onu olduğu gibi görecez.”

- bu olay ileri bakıyor ve oradan duran iki kişi, dünyanın sonunda İsa ile karşılaşacak iki grup insan gösteriyor, insanlığın iki grubunu temsil ediyor:

- Musa ölmüştü, ve İsa ile o balkanda görünürken, ölüydü... Aynı biçimde dünyanın sonunda İsa yeryüzüne dönünce milyarlarca kişiler ölülerden dirilecek ve öyle onunla karşılaşacaklar.

- İlyas gene diri idi, ne zaman balkanda İsa ile göründü. O gene İsanın ikinci gelişinde hayatta olanları temsil ediyor. Herkes mezardan dirilmeyecek, ama onların bedenleri, tıpkı İlyasın bedeni gibi bir anda değişecek

- 1.Korintliler 15:52-53

Bakın, size saklı bir şey anlatıracam: Hepimiz uykuya dalmayacaz (hepimiz ölmeyecez), ama hepimiz değiştirilecez. 52 Bir an içinde, bir göz kıpmasında, son boru çalınınca, (çünkü boru sahiden de çalınacak, ölüler de çürümez olarak dirilecek), işte o zaman değiştirilecez.”

Son:

- O zamana kadar bizim vazifemiz nedir: “Bu benim sevgili Oğlumdur. Onu sesleyin”

- Birçok kişi ölü bir peygambere hizmet ediyorlar, ve gene de titriyorlar, en ufak detaylarına kadar ona benzer olsunlar.

- Biz bugün gördük, nasıl İsa bütün bunlardan büyüktür. Nasıl uğraşmayalım, ona benzer olmaya, nasıl en küçük detaylarına kadar istemeyecem ona benzer olayım.

- Bakmayacam onun saçlarına ya da sakalına, ama onun sevgisine, onun yavaşlığına, onun kutsallığına ... işte o konularda ona benzer olmak istiyorum.