Örnek olmak

1.Sel 1:6-8

6 Allahın haberini büyük sıkıntılar içinde kabul ettiniz. Ama gene de Kutsal Ruh'ta büyük sevinciniz vardı. Böylelikle hem bizi, hem de Rabbi örnek aldınız. 7 Öyle ki, siz de Makedoniya ve Ahaya sancaklarındaki bütün imanlılara örnek oldunuz. 8 Çünkü siz Allahın haberini yaydınız. Değil sade Makedoniya ve Ahaya'da, hayır, her bir yerde Allaha olan imanınız konuşuluyor. Ve artık yok lüzümü, biz bir şey söyleyelim.

İbr. 13:7

7 Size eskiden güdücülük yapanları anın. Allahın haberini size bildirenler onlar oldu. Onların hayatlarının sonuna bakın, onların imanını örnek alın.

Yakup 5:10-11

10 Kardeşlerim, kötülüğü görmek ve dayanmak teması için, Rabbin adında konuşmuş olan peygamberleri örnek alın. 11 Bakın, dayanan kişileri mutlu sayıyoruz. Eyub'un sabrından için işittiniz, hem de, Rab onun sonunu nasıl etti. Artık görüyorsunuz, Rab çok merhametlidir ve acıyan biridir.

1 Pet 2:12

12 Allahsız milletlerin ortasında iyi bir yaşam sürdürün. Belki de size karşı konuşuyorlar, hani kötülük yapıyormuşunuz diye. Ama Allah gelecek. Ve o günde onlar sizin iyi işlerinize şahitlik yapacaklar, çünkü onları gördüler. Ve Allahı onunla şanlayacaklar.

1 Pet 5:3

3 ... değil size emanet edilen kişilere zorbacılık yapmakla, ama sürüye örnek olmakla.

A. Rab hep örnek göstermekle işledi

1. birinci yerde o KENDİSİ bize her konuda örnektir

2. sonra bize yardımcı olsun diye, ÖRNEK KİŞİLER yetiştiriyor

a. Eyüp - (Eyub 1: 8)

RAB, «Kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü?» dedi, «Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır.» belki en doğru adam kusursuz

b. İbrahim - iman edenlere örnek

c. Davud - bütün kralların örneği

B. Pavlus’un örneği

1. Pavlus sık sık kendini örnek olarak gösteriyor

- 1.Kor 4:16 “Onun için size yalvarırım: beni örnek alın”.

- 1.Kor 7:8 “Evli olmayanlara ve eşi ölmüş olanlara şunu diyeyim: onlar benim gibi kalsalar, kendileri için iyi olacak.”

- 1.Kor 11:1 “Ben nasıl Mesihi örnek aldım, siz de öylece beni örnek alın.”

- Fil 3:17 “Kardeşler, beni örnek alın. Ve bizim örneğimize göre yaşayanlara dikkat edin.”

- Fil 4:9 “Benden ne öğrenmişseniz, benden ne almışsanız, benden ne duymuşsanız ve bende ne görmüşseniz, onu yapın. Ve barış Allahı sizinle olacak.”

- 2.Tim 1:13 Benden sağlam sözler işittin. Onların örneğine Mesih İsa'da olan iman ve sevgi ile bağlı kal.

2. anlayış konusunda örnek oldu

kanun . günah . merhamet

1.Tim 1:12-16

12 Bana kuvvet veren Rabbimiz İsa Mesihe şükürler ediyorum. O beni sadikan saydı ve bana vazife verdi. 13 Çünkü ben daha önce Ona küfür ederdim, Ona karşı giderdim ve Onu aşağılardım. Gene de bana merhamet gösterildi, çünkü bunları cahillikten ve imansızlıkla yapmıştım. 14 Ama Rabbimizin merhameti, Mesih İsa'da olan iman ve sevgi dolup taşıncaya kadar çoğaldı.

15 Şu söz çok doğrudur, herkes lazım onu kabul etsin: "Mesih İsa yeryüzüne indi günahkârları kurtarmak için. Onların en kötüsü gene benim." 16 Ama İsa Mesih istedi, en çok bende bütün sabrını göstersin ve onun için bana merhamet edildi. Maksat, kim benden sonra sonsuz yaşam için Ona iman etmişse, onlara bir örnek olayım.

- önce günahı - sonra kurtuluşu anlamak

bir Ferisi olarak, Allahın kanunu için en kıskanç

- önce Allahın kanununu anlamak:

- baterya gibi: iki polyusu var: plus minus

- minus: ben suçluyum - plus: ama Rab beni gene de sevdi

- bunu ikisini anlamayınca, güç yok

- Luka 7:36-47

3. calışmak konusunda örnek oldu

1.Kor. 15:9-10

9 Çünkü apostolların en küçüğü benim. Ki, aslında layık bile değilim, apostol adını taşıyayım. Çünkü Allahın kilisesine eziyet ederdim. 10 Ama ne isem, Allahın merhameti ile oldum. Ve onun bana gösterdiği merhameti, boşa gitmedi. Hepsinden daha fazla işledim. Aslında ben işlemedim, benimle birlikte olan Allahın merhameti işledi.

- zarejda olmuş baterya işler

4. Pavlus’un hedefi vardı – o da bize örnek

1.Kor. 9:25-27

25 Ama kim spor yarışmalarına katılırsa, her şeyde kendini kontrol ediyor. Onlar çürüyen bir taç için yarışıyorlar, biz gene çürümeyen bir taç için yarışıyoruz. 26 Onun için, yolunu şaşırmış biri gibi koşmuyorum. Havaya yumruk atan biri gibi dövüşmüyorum. 27 Hayır, ben bedenime sert davranıyorum, onu kendime köle yapıyorum. Öyle ki, başkalarına haberi getirdikten sonra, ben kendim eksik bulunmayayım.

- senin hayatında amaç, hedef var mı?

5. başkalarını düşünmek konusunda örnek oldu

- kendi hakkından vazgeçmek:

(1) para yardımı – 1.Kor 9:4-6,14-15

(2) yemek ve içmek konusunda – 1.Kor 8:6,13

(3) ruh vergilerini kullanmak konusunda – 1.Kor 14:18-19

- ama bizde: Madem o yaptı, benim de hakkım var yapayım

Madem o yapmıyor, ben de niye yapayım

C. Her imanlı birer örnek: 2.Kor 3:2-3

1. kutsallar = svetiler (örnek imanlılar)

- başlangıçta iyi fikir: imanlılara örnek göstermekle kuraj vermek

- asıl imanlı şöyle olmalı...

- ama zamanla kişiler onlar gibi uğraşmaktan vazgeçtiler, zaten onun gibi olamam.