Rab için işlemek

Giriş:

A. Çalışmak için ne lazımsa herşey var

1. yapılması gereken iş var

"Beni kim gönderdi, Onun istediğini yerine getirmek ve Onun işini tamamlamak - işte, benim yiyentim odur. 35 Siz demiyor musunuz, 'Daha dört ay ve harman vaktı olacak'? Bakın, ben de size diyorum ki, gözlerinizi kaldırın ve tarlaları görün. Onlar zaten harman olacak kadar beyaz olmuşlar. 36 Ve kim onları biçerse, karşılığını alıyor, sonsuz yaşam için yemiş topluyor.

a. gitmek - Yuhanna 20:21

“Size barış olsun. Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum."”

b. haberi yaymak - Markos 16:15-16

"Bütün dünyaya gidin ve 'iyi haberi' bütün insanlara bildirin. 16 Kim iman edip vaftiz olursa, o kurtulacak. Ama kim iman etmezse, o davalanacak.”

c. kilise kurmak - Matta 28:18-20

“Gökte ve yeryüzünde bütün kuvvet bana verildi. 19 Onun için gidin, bütün milletleri öğrenci olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adında vaftiz edin. 20 Onlara öğretirin, size her ne buyurduysam, onu yerine getirsinler. Ve işte, ben her vakıt sizinle birlikteyim, hem de dünyanın sonuna kadar."

d. öğretirmek - Luka 24:25-27

“Ama İsa onlara dedi: "Ey siz akılsız adamlar! Peygamberlerin söylediklerini yürekten çok zor inanıyorsunuz! Hani Mesih, lazım değil mi idi, bu şeyleri çeksin de öyle şanına girsin?"

Sonra Musa ve bütün peygamberlerden tutup bütün Kutsal Kitap'ta kendisinden için ne kadar şeyler yazılmışsa, onlara açıklamaya başladı.”

e. yeni halklara ulaşmak - Apo 1:8

“Ama Kutsal Ruh üzerinize geldi mi, kuvvet alacanız. O vakıt benim şahitlerim olacaksınız, hem Yeruşalim kasabasında, hem bütün Yahudiye ve Samiriye sancaklarında, hem de dünyanın en uzak köşelerinde."”

2. Patron var

Luka 17:7-10

"Diyelim, birinizin tarlada işleyen ya da koyunları güden bir hizmetçisi var. Dışarıdan gelince, ona hemen diyecek mi: 'Hazır gelmişken, sofraya buyur'? 8 Yoksa şöyle demeyecek mi: 'Bana yemek hazırla, peşkir tak, bana hizmet et, yiyeyim, içeyim. Ben bitirdikten sonra, sen de yiyip içecen.' 9 Adam hizmetçisine hiç şükür edecek mi, buyur edilen şeyleri yaptı diye? 10 Aynı onun gibi, size buyrulan herşeyi yerine getirdikten sonra, şöyle konuşacaksınız: 'Biz ancak kıymetsiz kullarız. Ne lazım idi yapalım, sade onu yaptık.'"

3. aylık var

Efes 2:8-10

8 Çünkü merhametten ve iman ile kurtuldunuz. O da sizin yaptığınız bir şey değil, Allahın bir bahşişidir. 9 İyi işlerden için de kurtulmadınız; öyle ki hiç kimse övünmesin. 10 Çünkü biz kendimiz Allahın işiyiz. İyi işler için Mesih İsa'da yaratıldık. Allah o iyi işleri önceden hazırladı, hep onlarla uğraşalım diye.

1.Kor 16:58

“Böylelikle, sevgili kardeşlerim, sarsılmadan sağlam durun. Her zaman Rabbin işinde çalışkan olun. Bilesiniz, Rab'teki çalışmalarınız boşa gitmeyecek.”

4. güç var

Efesliler 4:7-8

“Ama Mesih her birimize merhametinden verip derece derece vergiler dağıtırdı. 8 Onun için şöyle deniliyor :"Ne vakıt yukarıya çıktı, Mapusluğu mapusa attı, Ve insanlara bahşişler dağıtırdı.”

5. tek eksiklik: işçiler

Matta 9:36-38

“Kalabalıkları görünce onlara acıdı, çünkü sıkıntılı ve perişandılar, sanki çobansız bir sürü gibi. 37 O zaman öğrencilerine dedi:

"Harman büyük, ama işçiler az. 38 Onun için, harmanın sahibine yalvarın ki, harmanına işçiler yollasın."

Matta 20:1-7

“Gökün krallığı bir bağ sahibine benziyor. Adam sabah erkenden gitmiş, üzüm bağına işçi tutsun. 2 İşçilerle anlaşmış, gündelikleri bir dinar olsun. Sonra onlara üzüm bağına yollamış. 3 Saat dokuzda çarşıya çıkıp başkalarını görmüş, nasıl boş duruyorlar. 4 Onlara demiş: 'Siz de gidin üzüm bağına. Hakkınız ne kadarsa, size ödeyecem.'

Öylelikle onlar da gitmiş. 5 Sonra saat öğlen onikide, ve gene saat üçte bir daha gitmiş ve gene öyle yapmış. 6 Saat akşam üstü beşte çıkıp gene başkalarını boş dururken bulmuş. Onlara demiş: 'Ne için bütün gün burada boş duruyorsunuz?'

7 Ona demişler: 'Çünkü kimse bizi tutmadı.' Onlara demiş: 'Siz de üzüm bağına gidin.'

B. Bahaneler: MUSA

1. “Niye ben? Ben yapamayacam!” (3:11-12)

Çıkış 3:11

Musa, "Ben kimim ki firavuna gidip İsrailliler'i Mısır'dan çıkarayım?" diye karşılık verdi.

2. “Kimin yetkisi ile bu işi yapacam?” (3:13-15)

Çıkış 3:13

Musa şöyle karşılık verdi: "İsrailliler'e gidip, 'Beni size atalarınızın Tanrısı gönderdi' dersem, 'Adı nedir?' diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim?"

3. “Ya problem çıkarsa?” (4:1-9)

Çıkış 4:1

Musa, "Ya bana inanmazlarsa?" dedi, "Sözümü dinlemez, 'RAB sana görünmedi' derlerse, ne olacak?"

(1) değneği yılan oluyor, sonra gene eski haline dönüyor,

(2) eli önce lepralı oluyor, sonra iyileşiyor,

(3) Nil ırmağından su alıp kana çevirmek

4. “Ama ben güzel konuşamıyorum!”

Çıkış 4:10

Musa RAB'be, "Aman, ya Rab!" dedi, "Ben kulun ne geçmişte, ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır, tutuk biriyim."

“Musa, Mısırlıların bütün bilgisinde yetiştirilmiş bir adamdı. Hem sözde, hem işte çok kuvvetli bir adamdı.” (Apo 7:22)

"Kim ağız verdi insana? İnsanı sağır, dilsiz, görür ya da görmez yapan kim? Ben değil miyim? Şimdi git! Ben konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim." (Çıkış 4:11-12)

Luka 21:15

“Çünkü size konuşacak sözler ve anlayışı veren benim. Düşmanlarınız ona karşı duramayacaklar, bir söz söyleyemeyecekler.”

5. “Başkasını gönder” (a.13-17)

SON: