Sevgi Allahı mı?

Geçenlerde bir kardeşle konuştum, dedi bana: "Çok vaktim oluyor artık ve hep Eski Antlaşmayı okuyuyorum. Yahu, hiç bilmezdim, Allah ne kadar acımasız, ne kadar öfkeli. Her kitapta sade ölüm anlatırıyor. Ben beklerdim Allah hep sevgi olsun. Ama iyi ki Yeni Antlaşmada bu değişti. Değil mi, Yeni Antlaşmada Allah sevgi Allahıdır."

- bu çok yaygın bir düşünce: sanki eskiden Allah öfke dolu ve acımasız idi, ama İsadan sonra sanki Allah yatıştı, yumuşadı

- "Allah baba iyidir" kaç defa bu lafı işittim - çoğu insanlar işte Allahı bir Noel Baba gibi düşünüyorlar: hep bahşişler dağıtan güleryüzlü bir dede, kalın sesi var, ara sıra biraz azarlıyor bizi... ama asla kızanları dövmez, asla kalkıp korku saçmaz etrafına

- arkadaş, sana bir haberim var: Allah eski zamanlarda da sevgisini gössterirdi ve bugünlerde de korkunçtur, aynı korkunç işleri yapıyor

A. eski Antlaşmada

1) Mısırdaki ilk doğanlar belası

- 10. ve en büyük bela olarak, Rab buyurdu Mısırlıların bürün ilk doğnaları ölecek

- birinic 9 bela, sanki doğal afetler, prirodno bedstvie idi, her sene olurdu - ama sonuncu hiç olmamış ve direktno Allahtan

Exo 12:29 Gece yarısı RAB tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü.

Exo 12:30 O gece firavunla görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu. Çünkü ölüsü olmayan ev yoktu.

- nasıl bu haksızlk değil mi, Firavun yüreğini sertleşti Allaha karşı ve ceza olarak bütün halktan oğullar ölüyor?

- ama Rab sade düşmanları değil, kendi halkına da o kadar sert davranıyor

2) Akan olayı

- Yeşu 7:21-26

Jos 7:11 İsrailliler günah işlediler. Onlarla yaptığım ve yerine getirmelerini buyurduğum antlaşmayı bozdular. Koşulsuz adanmış eşyaların bir kısmını çalıp kendi eşyaları arasına gizlediler ve yalan söylediler.

Jos 7:20 Akan, "Doğru" diye karşılık verdi, "İsrail'in Tanrısı RAB'be karşı günah işledim. Yaptığım şu:

Jos 7:21 Ganimetin içinde Şinar işi güzel bir kaftan, iki yüz şekel gümüş, elli şekel ağırlığında bir külçe altın görünce dayanamayıp aldım. En altta gümüş olmak üzere, tümünü çadırımın ortasında toprağa gömdüm."

Jos 7:22 Yeşu'nun görevlendirdiği adamlar hemen çadıra koştular. Gömülmüş eşyaları orada buldular. Gümüş en alttaydı.

Jos 7:23 Tümünü çadırdan çıkardılar, Yeşu'ya ve İsrail halkına getirip RAB'bin önünde yere serdiler.

Jos 7:24 Yeşu ile İsrail halkı, Zerah oğlu Akan'ı, gümüşü, altın külçeyi, kaftanı, Akan'ın oğullarıyla kızlarını, sığır ve davarlarıyla eşeğini, çadırıyla bütün eşyalarını alıp Akor Vadisi'ne götürdüler.

Jos 7:25 Yeşu Akan'a, "Bizi neden bu felakete sürükledin?" dedi, "RAB de bugün seni felakete sürükleyecek." Ardından bütün İsrail halkı Akan'ı taşa tuttu; kendisine ait ne varsa taşlayıp yaktı.

- buna ne gerek vardı: adam çaldığı malını geri verseydi, ceza ödeseydi yetmez miydi

- hem bütün kadınları ve kızanları da öldürdüler

3) Benyamin cinsi

- Beytlehem kasabasında bir Levili adamın karısı ziyan edip öldürüyorlar. Adam da bir biçağı aldı, kasap gibi kadının bedenini 12 parça yaptı ve her cinse bir parça yolladı

- bir araya geliyorlar ve karar veriyorlar. Benyamin cinsi, Beytlehem kasabasından suçluları çıkarsınlar, ama yapmıyorlar

- bunun üzerine bütün cinse savaş açıyorlar: bir günde 25.000 kişi öllyüor, birkaç gün sonra da gene 25.000 kişi - neredeyse bütün cins yok olacaydı

- Bazen Allah adamları sanki çok hasas

4) Elişa'nın olayı

2Ki 2:23 Elişa oradan ayrılıp Beytel'e giderken kentin küçük çocukları yola döküldüler. "Defol, defol, kel kafalı!" diyerek onunla alay ettiler.

2Ki 2:24 Elişa arkasına dönüp çocuklara baktı ve RAB'bin adıyla onları lanetledi. Bunun üzerine ormandan çıkan iki dişi ayı çocuklardan kırk ikisini parçaladı. 2Ki 2:25 Elişa oradan Karmel Dağı'na gitti, sonra Samiriye'ye döndü.

- o olaydan az önce Rab İlyası ateş arabların içinde göke aldı ve herhalde onun haberi her tarafa yayıldı

- bazı delikanlılar da bunu alay teması yaptılar: "Haydi yukarı çık"

- kel kafalı: o zamanlarda çok seyrek idi, sanki güçsüz anlamına gelirdi

- ama gene de: Elişa lanet okuyor, ileniyor ve ceza olara hemen iki ayı gelip onları parçalıyor - bu çok aşırı değil mi, aacık eğlenmek için hemen ölüm

5) Mikal

- Saulun kızı ve Davudun birinci karısı.

- ne zaman Anlaşma sandığını Yeruşalime getirdiler, müzik çaldılar, Davut da 'Rabbin önünde oynadı'

2Sa 6:20 Davut ailesini kutsamak için eve döndüğünde, Saul'un kızı Mikal onu karşılamaya çıktı. Davut'a şöyle dedi: "İsrail Kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine! Değersiz biri gibi, kullarının cariyeleri önünde soyundun."

2Sa 6:21 Davut, "Baban ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan RAB'bin önünde oynadım!" diye karşılık verdi, "Evet, RAB'bin önünde oynayacağım.

2Sa 6:22 Üstelik kendimi bundan daha da küçük düşüreceğim, hiçe sayacağım. Ama sözünü ettiğin o cariyeler beni onurlandıracaklar."

2Sa 6:23 Saul'un kızı Mikal'ın ölene dek çocuğu olmadı.- bir kadın için en büyük lanet bu idi: çocuk doğuramamak - ve sanıyorum Mikalın amacı kötü bile değildi: istedi kocası kendini küçük düşürmesin, halkın arasında laf çıkmasın

- ama Davudun yaptığı kutsal bir şey idi. Not: bugünlerde kimi kiliselerde oynuyorlar ve bu ayeti kullanıyorlar: Davut da oynadı

- ama sanıyorum oynayan imanlıların çoğunu birhangi olaya sevinmiyorlar, sade müziğe seviniyorlar, Rabbe değil ama makama coşuyorlar

6) Musanın ölümü

- Musa 120 sene yaşadı: 40 sene sarayda, 40 sene Midyan da çoban olarak ve gene 40 sene halkın güdücüsü olarak

- halktan çok çekti, halk inat idi - 2 defa kayadan su çıkarmak olayını okuyoruz- 2 defa oldu

- ama ikinci defa kızdı ve biraz kendine güvenmeye başladı: "Ben ve Harun size bu kayadan su çıkarlım mı?2 diye sordu, sonra değnekle vurdu. Ama Rab demişti: sade değinekle göster ve olacak

günahı: öfke ve bir an için kendine güvenmek - ceza: Kenan toparğına ayak basmayacan, sade uzaktan görecen

Deu 3:25 İzin ver de Şeria Irmağı'ndan geçip karşı yakadaki o verimli ülkeyi, o güzel dağlık bölgeyi ve Lübnan'ı göreyim.

Deu 3:26 "Ama RAB sizin yüzünüzden bana öfkelendi, yalvarışıma kulak asmadı. Bana, 'Yeter artık! dedi, 'Bir daha bu konudan söz etme bana.

Deu 3:27 Pisga Dağı'na çık. Batıya, kuzeye, güneye, doğuya bak. Gözlerinle gör. Çünkü Şeria Irmağı'ndan geçmeyeceksin.

- sen düşün . bütün ama bütün hayatını Rabbin hizmetine vermişsin, ve o kadar küçük bir anlık günah yüzünden Rab sana kızıyor

7) Sept günü

- Rab yasak etti, cumartesi günü işlenilsin, bütün gün Rabbin idi, ona adanmış idi - değil bizim gibi bugün Pazar günü Rabbe bir saat veriyoruz, sanki çok imiş

- bugünlerde bazı kiliseler hevesleniyorlar gene o günü tutsünlar: ana bekleyin Rab nasıl bir sıra koydu:

Num 15:32 İsrailliler çöldeyken, Şabat Günü* odun toplayan birini buldular.

Num 15:33 Odun toplarken adamı bulanlar onu Musa'yla Harun'un ve bütün topluluğun önüne getirdiler.

Num 15:34 Adama ne yapılacağı belirlenmediğinden onu gözaltında tuttular.

Num 15:35 Derken RAB Musa'ya, "O adam öldürülmeli. Bütün topluluk ordugahın dışında onu taşa tutsun" dedi.

Num 15:36 Böylece topluluk adamı ordugahın dışına çıkardı. RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi, onu taşlayarak öldürdüler.

- bu artık aşırı değil mi, ama ne putperestlik, ne katillik, ne zina yaptı - kendi evi için odun topladı... ve Rab ölüm cezasını verdi

- ama diyecez: bunlar hepsi eski antlaşmada oldu, çok şükür yeni antlaşmada yle değil

- değil öyle olaylar yeni antlaşmada yok

- Allahın karakteri birdir, hiç değişmez - İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza kadar aynıdır (İbraniler 13:8)

- ve EA'da Rab kendi adını bildirirken diyor YAHVE, "ne isem o olacam" bugün ne isem yarın da aynı olacam, ben benim

- Allahın karakteri değişmez: EAda günaha nasıl bakarsa, YAda da aynı ciddilikle bakıyorB. Yeni Antlaşmada

1) Hananiya ve Safira

Apo 5:8-9

Petrus sözü alıp şöyle konuştu: "Söyle bana: tarlayı filanca paraya mı sattınız?" Kadın da dedi: "Evet, o paraya."

9 Ondan sonra Petrus ona dedi: "Ne için sözlerinizi birleştirip Rabbin Ruhunu denediniz? Senin kocanı gömen kişiler var ya! Bak, kapıda onların ayak sesleri duyuluyor. Onlar seni de dışarıya taşıyacaklar."


- sadece Allah onları vurmadı, Petrus kadına söyledi ne olacağını. Sanki o razıydı imanlı bir kızkardeil ölsün

- onların günahı neydi? değil para çalmak - ve bugün kaç imanlı bunu yapıyor?

- onların günahı değildi yalan söylemek - ve bugün kaç imanlı onu yapıyor?

- onların günahı 'ruhsal ikiyüzlülük' - kendini daha fazla ruhsal götermek

- bu kadar 'küçük ' saydığımız bir günah için bu kadar korkunç bir ceza olabilir mi? Neden Rab o kadar sert davrandı?2) Hirodes Agripa'nın ölümü

Apo 12:21-23

21 Bir gün karar verdiler, o zaman Hirodes krallık rubalarını giyiyip krallık iskemlesinde oturdu. Ve başladı, onlara bir konuşma yapsın. 22 Halk da şöyle bağırmaya başladı:

"Bu bir insanın sesi değil, bu tanrı sesi!"

23 Ama Hirodes Allahı şanlamadı, ve Rabbin bir meleği onu dakkada vurdu. Ondan sonra kurtlar onu yiyip bitirdi; en sonunda öldü.

- devlet adamları da lazım kabul etsinler, bütün güç Rabden geliyor. Öbür türlü Allah onları ölümle vurabilir3) Tiyatira topluluğundaki peygamber kadın - İzebel

Açıklama 2:20-23

20 Gene de sana karşı birkaç şeyim var: İzebel adındaki kadın kendini peygamber getiriyor. Sen de ona veriyorsun, öğretiş versin ve benim hizmetçilerimi saptırsın; zina etsinlermiş ve putlara adanmış yiyentilerden yesinlermiş. 21 Ben ona zaten zaman tanımıştım. Ama o istemiyor, zinasından tövbe etsin. 22 Bakın, ben onu hasta yatağına atacam. Ve kim onunla zina ettiyse, eger işlerinden tövbe etmezlerse, onları büyük çekiye brakacam. 23 Onun evlatlarını gene ölümlü hastalıkla vuracam. Ve bütün topluluklar bilecek, yürekleri ve düşünceleri araştıran ben'im. Bilecekler ki, her birinize yaptığınız işlere göre karşılık verecem.

- İsa açık açık kendi ağzıyla söylüyor, tövbe etmezseler, imanlıları hastalantıracak, öldürecek4) Rabbin sofrası ve hastalık

1.Kor 11:30

- 29 Çünkü her kim bedeni fark etmeden yerse ve içerse, yiyip içmekle kendi kendini davalamış oluyor. 30 Zaten bu sebepten aranızda birçoğu zayıf ve hasta oldu, birçoğu gene uykuya daldı.

- burada bazılar diyor, bu hastalık ve ölüm, ruhsal hastalık, ruhsal ölüm, - başkaları gene, bu ayetleri bukvalno alıyorlar - ama bence buklvalno, düz anlamda... öünkü uykuya dalmak her zaman ölmek anlamında kullanılıyor

5) İsayı kabul etmeyen kasabalar

Matta 11:20-24

20 O vakıt İsa başladı, o kasabaları azarlasın, nerede en çok kuvvetli mucizelerini yapmıştı, çünkü tövbe etmediler:

21 "Vay senin haline Horazin! Vay senin haline Beytsayda! Çünkü eger sende yapılan kuvvetli mucizeler Tirus ve Sidon kasabalarında yapılmış olsaydı, onlar çoktan çuval ve kül içinde tövbe ederdiler. 22 Ben size diyorum: davalama gününde Tirus ve Sidon kasabaları sizden daha az çeki görecek. 23 Ya sen Kefernahum! Göke kadar mı yükseldin? Sen cendemin dibine batacan. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom kasabasında yapılmış olsaydı, bugüne kadar ayakta duracaydı. 24 Ama ben sana diyorum: davalama gününde Sodom kasabası senden daha az çeki görecek".

- Sodom kasabası gökten gelen ateşle yok oldu - bugün Ölü Denizin dibinde

- İsa'yı seslememek o kadar ağır bir ceza getiriyor6) tapınağın yıkılışı - İ.S. 70 senesinde

Matta 23:35

Öyle ki, yeryüzünde ne kadar suçsuz kan dökülmüşse, o hepsi sizin başınızın üzerine gelsin: doğru bir adam olan Abel'in kanından, çak Berehiyaoğlu Zekeriya'nın kanına kadar (siz onu Allahevi ile kurbanyerinin ortasında öldürdünüz). 36 Size doğru bir şey söyleyeyim: bütün bunları bu kuşak bulacak.

Luka 19:43-44

Çünkü senin üzerine öyle günler gelecek ki, düşmanların senin etrafında rampalar yapacak, seni çepeçevre saracak ve her taraftan sıkıştıracak. 44 Ve seni, hem de senin içindeki evlatlarını yere atacaklar. Ve sende taş üstünde taş brakmayacaklar. Çünkü sen anlamadın, Allah ne vakıt sana geldi."

- Yeruşalimim yıkılışında yüzbinlerce insan öldü, Allahevi yıkıldı, - bir düşünelim: orada kaç tane suçsuz kadın ve kızan vardı.

- İsa burada bir bağlantı kuruyor: bütün bunlar olacak, çünkü siz beni kabul etmedinizİbraniler 10

Peki, kim Allahın Oğlu'nu ayaklarının altında çiğnerse ve kendisini kutsal kılan anlaşmanın kanını sıradan bir şey sayarsa ve merhamet ruhuna karşı dikilirse, ne sanıyorsunuz, o kişi ne kadar daha ağır bir cezaya layık sayılacak. 30 Ne de olsa Rabbi tanıyoruz, O diyor: "İntikam benimdir, karşılık ben verecem." Ve gene: "Rab kendi halkını davalayacak." 31 Evet, diri Allahın eline düşmek korkunç bir şeydir!İbraniler 11:28-29

Allah korkusu ve saygınlık içinde, Allaha makbul biçimde hizmet edelim. 29 Çünkü Allahımız yakıp bitiren bir ateştir. (Yasanın Tekrarı 4:29)- Allah korkusu anlayışın başıdır : ve biz burada daha fazla 'saygı' diye okuyoruz - ama daha iyi olacak gerçekten ölümden korkalım

- Rom 1:18 - Allahın öfkesi gökten belli oluyor - biz sanıyoruz o imansızlar için: İranda deprem oldu mu, "Eh onlar hak ediyorlar, Allahımızı reddetmişler", Japonyada Tsunami oldu mu; "Eh, onlar putperest"

- Yunus gibi Ninivenin karşısında oturup bekliyoruz batsın

- Açıklama 10:10

"Ben de meleğin elinden o küçük ferman kâğıdını aldım ve yedim. Ağzımda bal gibi tatlı idi. Ama karnımda apacı idi. 11 Ve bana dediler, "Sen lazım gene bir sürü halklar, milletler, diller ve krallardan için peygamberlik edesin."

- ama 1.Petrus 4:17 "Çünkü vakıt geldi, davalamak Allahın hanesinden başlasın"

- Ben EA antlaşmaya okuyarak imana geldim, sevgi Allahı, ama birden başka bir tarafı gördüm - EA bizim pedagogostur - bize asıl muallime götüren köle