Allahın sevgisi ve insanın sevgisi

A. Dört çeşit sevgi – dört ayrı söz kullanılıyor

1. ‘filia’

- Beğenmek ve arkadaşlık sevgisi

- “Kapuçino çok seviyorum!”

- Sevilen şeyi görüyorsun, o da senin düşüncelerine yatkındır

- Bu tür sevgi her zaman güzel, kuvvetli, zengin ve iyi olanı sever

- bu tür sevgi karşılıklı bir sevgidir

2. ‘eros’

- Kadın ve erkek arasındaki sevgi

- İnsanın bedeninin içinde programlaşmış bir hareket

- İnsanın yalnız kalması iyi değildir. Adem kendini tamamlayacak bir eşe ihtiyaç hissetti

- Bu sebep oluyor, kadın erkek aşk olunca birbirilerinin iyi taraflarını görsünler

- bu tür sevgi karşılıklı bir sevgidir

3. ‘storge’

- Refleks olan sevgi

- Kişi bütün grupun faydalanması için iyilik yapıyor

- Mesela pelikan kuşları: yangın olunca anası yavrularını korumak için onları kanatlarıyla örtüyor ve kendisi ölüyor

- İnsan da ailesini ya da vatanını kurtarmak için ölmeye hazırdır

- Bizim cinsten olanları bu tür sevgiyle seviyoruz: birbirimize yardım etmezsek, cinsimiz dağılacak

- bu tür sevgi karşılıklı bir sevgidir

4. ‘agape’

- Karşılıksız sevgi, karar veren sevgi

- İncil’de sevgi sözü hep bu anlamda kullanılıyor

- Başkasının ihtiyacını görüyorsun ve bu ihtiyacı karşılamaya karar veriyorsun, kendini feda eden sevgi

- Bu sevgi senin duygularına bağlı değil, prosto karar veriyorsun – biz buna alışık değiliz. Sanki önce bir şey hissetmek lazım, sonra sevecez.

- bu tür sevgi karşılıksız bir sevgidir

5. “Seni seviyorum” derken, nasıl bir sevgi kastediyorsun:

1. “Seni beğeniyorum hoşuma gidiyorsun”

2. “İçimde bir güç var beni sana doğru çekiyor”

3. “Seni sevmeye mecburum”

4. “Senin ihtiyacın var, ben de ne lazımsa onu yapacam”

6. Davud’un hayatından örnekler

a) 1.Sam. 20:17 – Yonatan = Arkadaşlık sevgisi

b) 1.Sam. 18:20 – Mihal = kadın ve erkek arasında sevgi

c) 2.Sam. 18:33 – Avsalom = Reflek sevgisi

d) 2.Sam. 24:1-22 – Saul = karşılıksız sevgi

B. Kimi sevmek lazım

1. Allahı

“Muallim Musa'nın kanununda en büyük buyruk hangisidir?"

Ve İsa ona şöyle konuştu: "'Allahın olan Rabbi seveceksin bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla. 'En büyük ve en birinci buyruk budur.“

“Ve İsa ona şöyle konuştu: 'Allahın olan Rabbi seveceksin bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla.'”

a. Allahı bütün yürekten sevmek

b. Allahı bütün canla sevmek

c. Allahı bütün akılla sevmek

2. komşumuzu

“Ama ona benzeyen ikinci bir tane daha var: 'Komşunu kendin gibi seveceksin.'”

3. düşmanlarımızı

“Ama, ey siz beni sesleyenler, ben size diyorum ki, Düşmanlarınızı sevin!“

4. kardeşlerimizi

“Son olarak, hepiniz bir fikirde olun, duygularınızı birbirinizle paylaşın, kardeşleri sevin.”

C. Allahın sevgisini nerede görüyoruz?

1. o bizi yarattı ve ayakta tutuyor

“Gelin, eğilelim, tapalım; bizi yaratan RAB’bin önünde diz çökelim. Çünkü O, bizim Allahı­mızıdır; onun otlattırdığı halkı biziz. onun koruduğu sürüsü biziz.”

“Gene de kendini şahitsiz brakmadı: mesela, iyilik yapmak için, size gökten yağmur gönderip bereketli aylar veriyor. O yiyentilerle yüreklerinizi de mutlulukla dolduruyor."

2. o bizi kurtardı

“Çünkü ne vakıt biz henüz zayıf idik, Mesih tam vakıtla Allahsız kişiler için öldü. 7 Doğru bir kişi için olsun bile, başka biri için ölen adam çok zor bulunuyor. Belki doğru bir kişi için gene de birisi bulunabilir, ölmeyi göze alsın. 8 Ama Allah bize kendi sevgisini şöyle gösteriyor: biz ne vakıt henüz günahkâr idik, Mesih bizim için öldü.

9 Ve O bizi Allahın öfkesinden de kurtaracak. Bu artık çok daha kesindir, madem onun kanı sayesinde suçsuz sayıldık. 10 Çünkü neden: biz ne vakıt henüz Allaha düşman idik, Onun Oğlunun ölmesi ile Onunla barıştık. Artık barıştıktan sonra, Onun yaşaması ile kurtulacaz. Bu daha da kesindir.

“Ama İsa bunu işitince dedi: "Değil sağlam olanlara, ama hasta olanlara doktor lazım. 13 Siz gene, gidin ve öğrenin, şu söz ne istiyor söylesin: 'Ben merhamet istiyorum, değil kurban'. Çünkü ben gelmedim, doğru olanları çağırayım, ben geldim, günahkârları çağırayım.”

3. o sonsuzca bizimle birlikte olmak istiyor

“Bakın! Allahın evi insanların ortasındadır. O, onlarla birlikte oturacak. Onlar Onun halkı olacaklar, ve Allahın kendisi onların arasında olacak. 4 Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Ölüm de artık olmayacak. Ve artık ne yas tutmak, ne ağlamak ne de acılar olmayacak. Çünkü evelki şeyler yok oldu.”

D. sevgiyi nasıl öğrenecez?

1. Allahın sevgisini anla (merhametsiz hizmetçi benzetmesi)

Krala karşı olan borcu: 34 ton altın !!!

İkinci himetçisin ona karşı olan borcu: üç aylık kadar

Şimdi anlıyorsun, Rab sana ne kadarını bağışladı

2. cinsini genişletir – kardeşler senin kardeşlerindir

3. sevgi bir risktir – ama kazancı çok büyük