Sevinmek

Giriş:

1) Sevinmek Allahın buyruğudur

2) Sevinmek bize zor gelebilir

3) Bizim sevincimiz bambaşka

1.Kor 10:25

“Onlar çürüyen bir taç için yarışıyorlar, biz gene çürümeyen bir taç için yarışıyoruz.”

A. Rabde bir kişi nasıl seviniyor?

1. Aradığını bulan kişi gibi

Matta 2:10

“Yıldızı görünce o kadar çok sevindiler ki, kenarı yok.”

Matta 13:44

“Gökün krallığı tarlanın içinde saklı olan bir hazineye benziyor. Adam onu bulmuş ama gene saklamış. Ona o kadar sevinmiş ki, gidip varını yoğunu satmış ve o tarlayı satın almış.”

2. Efendisinden övülen hizmetçi gibi

Matta 25:21

“Efendisi ona demiş: 'İyi yaptın, sen iyi ve sadikan bir hizmetçisin. Sen az bir şeyle dürüst davrandın, ben de seni çok şeylerin üstüne koyacam. Efendinin sevincine katıl.'”

3. İstediğini alan bir kızan gibi

23 Ve o günde bana bir şey sormayacanız. Size çok doğru bir şey söyleyeyim: Babadan benim adımla her ne dilerseniz, O size verecek. 24 Şimdiye kadar henüz benim adımla bir şey sormadınız. Sorun, alacanız. Öyle ki, sevinciniz tamam olsun.

4. Evine ünlü misafir gelen ev sahibi gibi

Luka 19:5-6

“İsa oraya gelince gözlerini kaldırıp adama dedi: "Haydi, Zakay, şevik ol, aşağı in! Bugün lazım senin evinde misafir kalayım." Adam acele acele aşağı indi, İsa'yı büyük bir sevinçle kabul etti.”

5. Rekoltayı toplayan çiftçiler gibi

Yuhanna 4:35-36

“Bakın, ben de size diyorum ki, gözlerinizi kaldırın ve tarlaları görün. Onlar zaten harman olacak kadar beyaz olmuşlar. 36 Ve kim onları biçerse, karşılığını alıyor, sonsuz yaşam için yemiş topluyor. Öyle ki, kim ekerse ve kim biçerse, o ikisi birlikte sevinsinler.”

6. Bebeğini doğuran bir ana gibi

Yuhanna 16:20-22

“Size çok doğru bir şey söyleyeyim: siz ağlayacanız ve dövüneceniz. Dünya sevinecek, siz gene üzüleceniz. Ama üzüntünüz sevince dönecek. 21 Kadın bir kızanı doğururken sancılanıyor, çünkü onun vaktı gelmiştir. Ama kızanı doğurduktan sonra, o sıkıntıları artık hatırlamıyor. Çünkü seviniyor, bir insan dünyaya geldi diye. 22 Sahi, sizin de dakkada üzüntünüz var. Ama sizi tekrar görecem. Yüreğiniz sevinecek, kimse de o sevinci sizden almayacak.”

7. İşi iyi giden bir firma sahibi gibi

Apo 15:3

“Öylelikle topluluk onları yolcu etti. Finike ve Samiriye sancaklarından geçtiler. Orada uzun uzun anlatırdılar, Allahsız milletler nasıl Allaha döndü. Bununla bütün kardeşlere büyük sevinç getirdiler.”

Fil 1:17-18

“Ama öbürler Mesihi anlatırıyorlar değil temiz bir yürekle, ama kendilerini yükseltirsinler diye. Sanıyorlar ki, mapusluğumda bana zarar verecekler. 18 Fark etmez! Ama gösteriş için, ama hakikatla, yeter ki, Mesih anlatırılsın. Evet buna seviniyorum, sevinecem de.”

8. Borçları bağışlanan bir kişi gibi

Luka 4:18-19

“'Rabbin Ruhu benim üzerimdedir: Çünkü beni meshetti, fukaralara iyi haberi getireyim diye. Beni yolladı, mapusta olanlara 'çıkabilirsiniz' ve körlere 'göreceğiniz' ilan edeyim diye, ezilenleri serbest edeyim diye, 19 Rabbin sevinç ve kurtuluş senesini ilan edeyim diye.'"

B. Çekiler içinde sevinç

1. Çekilerde seviniyoruz, çünkü peygamberlerin evlatları sayılacaz

Matta 5:10-11

“Ne mutlu doğruluktan için çeki çekenlere, çünkü gökün krallığı onlarındır. 11 Benden için size sövdüler mi, çeki çektirdiler mi, sizden için yalan yere türlü türlü kötü laf çıkardılar mı, o vakıt ne mutlu size. 12 Sevinin, şen olun, çünkü gökte bahşişiniz büyüktür. Zaten sizden önceki peygamberlere de aynı öyle çeki çektirdiler.”

2. Çekilerde seviniyoruz, çünkü büyük karşılığımız olacak

Luka 6:22-23

“Ne mutlu size, eger İnsanoğlu'nun yüzünden insanlar sizden azetmezlerse, sizi uğratırlarsa, size söverlerse, sizden için zem ederlerse. 23 O günde sevinçten oynayın, fırlayın. Çünkü işte, gökte bahşişiniz büyük olacak. Bakın, onların dedeleri, peygamberlere de aynısını yapardılar.”

1.Pet 4:12

“Sevgililer, aranızda ateşli bir deneme oluyor. Siz ona şaşmayın, sanki size çok şaşılacak bir şey oluyormuş gibi. 13 Tersine, Mesihin çekilerine ne kadar ortak olursanız, o kadar sevinin. Çünkü Mesihin şanlılığı ortaya çıkacağı zaman, sevinçle coşacanız.”

3. Çekilerde seviniyoruz, çünkü İsa’ya benzer olacaz

İbr 12:2

“Gözlerimizi İsa'ya dikelim, imanımızı başlattıran ve tamamlayan Odur. Kendisi için bir sevinç hazırlanmıştı, ve o sevincin uğruna haçın utancına hiç önem vermeden dayandı. Ve artık Allahın kral iskemlesinin sağında oturdu.”

4. Çekilerde seviniyoruz, çünkü imanda karakterimiz sağlam olacak

Yakup 1:2-4

“Kardeşlerim, türlü çeşit denemelere düştünüz mü, onu bütün sevinç sayın. 3 Bilesiniz ki, imanınız denendi mi, sabırı meydana getiriyor. 4 Sabır da işini tamamlasın. Öyle ki, kusursuz ve tastamam olasanız, hiç bir meselede eksik kalmayasınız.”

1.Petrus 1:6-7

“Siz ona seviniyorsunuz. Olabilir, dakkada kısa bir vakıt için türlü çeşit denemelerde lazım üzülesiniz. Ama gene de seviniyorsunuz. 7 Bununla imanınız belli ediliyor. Çürüyen altın bile ateşten geçmekle deneniyor. Ama sizin imanınız ondan daha kıymetlidir. Denemeleriniz sebep olsun, İsa Mesih görüneceği vakıt övgü, şanlılık ve saygı kazanasınız. 8 Siz Onu görmeden seviyorsunuz. Öyle ki, Onu dakkada görmeseniz bile, gene de iman ediyorsunuz. Ve öyle bir sevinçle coşuyorsunuz - sözlerle anlatılmaz ve şanlı bir sevinç.”

5. Çekilerde seviniyoruz, çünkü bizim için şereftir

Apo 5:41

“Parlamentodan ayrılırken sevindiler, o ad için çeki çekmeye layık sayıldılar diye.”

6. Çekilerde seviniyoruz, çünkü zaten bu dünyadan değiliz

İbr 10:34

“Mallarınızı güpegündüz alıp götürdüler, siz de onu sevinçle karşıladınız. Çünkü bilirdiniz ki, sizin daha yüksek ve kalıcı bir malınız var.”

2.Kor 6:8-10

- Sanki aldatırıcı imişik, ama hakikatçıyız.

9 - Tanınmayan kişiler gibiyiz, ama tanınıyoruz.

- Ölenler gibiyiz, ama bakın, yaşıyoruz.

- Ceza çekenler gibiyiz, ama öldürülmüyoruz.

10 - Sanki kahırlıyız, ama her zaman seviniyoruz.

- Sanki fukarayız, ama çok kişi zenginleştiriyoruz.

- Sanki hiç bir şeyimiz yok, ama her şeye sahibiz.

C. Yanlış sevinç

1. Sevinçte kıskançlık yok

Yuhanna 3:29-30

“Gelin kimin ise, işte, güveyi odur. Ama güveyinin dostu, onun yanında durup onu sesliyor. Ve onun sesini işitti mi, gayet fazla seviniyor. Evet, böylelikle benim sevincim tamam oldu. 30 O lazım büyüsün, ben gene lazım küçüleyim.”

2. Sevinçte haksızlık yok

1.Kor 13:6

“Sevgi haksızlığa sevinmez, ama doğruluğa sevinir.”

3. Tek başına sevinmek yok

Rom 12:15

Kim sevinirse, onlarla birlikte sevinin. Kim ağlarsa, onlarla birlikte ağlayın.

1.Kor 12:26

Bir parça acı çekerse, bütün parçalar acı çekiyorlar. Bir parça şerefli olursa, bütün parçalar onunla seviniyor

4. Bu dünyaya sevinmek yok

1.Kor 7:29-31

“Kardeşler, bunu söylüyorum, çünkü zamanlar artık fena oldu. Öbür kişilere gene şu kalıyor: evli olanlar bile, sanki evli değilmişler gibi olsunlar. 30 Ağlayanlar, ağlamamış gibi olsunlar. Sevinenler, sevinmemiş gibi olsunlar. Satın alanlar, o şeye sahip değilmiş gibi olsunlar. 31 Ve bu dünyanın mallarını kullananlar, kendi malları değilmiş gibi kullansınlar. Çünkü bu dünyanın hali uçup gidiyor.”

D. Sevinç ve Kutsal Ruh

1.Sel 1:7

“Allahın haberini büyük sıkıntılar içinde kabul ettiniz. Ama gene de Kutsal Ruh'ta büyük sevinciniz vardı.”

Rom 14:17

“Çünkü Allahın krallığı yemek ve içmek demek değildir, ama doğruluk ve barış ve Kutsal Ruh'ta sevinç demektir.”

Gal 5:22

“Ama Ruhun yemişi şöyle: sevgi, sevinç, barış, sabır, yavaşlık, iyilik, sadikan olmak, yumuşaklık ve kendini zaptettirmek.”