Onun suretinde
Yaratılış 1:26-27

Giriş:

- Pavlus bu sözleri Atina’da, yani okumuşluğun merkezinde konuştu

- demek istedi ki, “İster Yahudi ollaım (yani, gerçek tanrıya tapanlar), ister Grek (= kafir) olalım (yani, putlara tapanlar), her insan Allahın soyundandır”

- yanlış söylüyorlar: değil SURAT, ama SURET

- o da “benzeyişinde, ona benzer olarak” demektir

A. Tanrının erkek ve dişi tabiyeti insanda bulunuyor

1. ‘erkek’ ve ‘dişi’ sözleri iki farklı karakter için kullanılıyor

(a) dişi: “ana yüreği, ana sevgisi”

Yeşaya 49:15-16

Ama RAB, "Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?" diyor, "Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir, Ama ben seni asla unutmam. Bak, adını avuçlarıma kazıdım, Duvarlarını gözlüyorum sürekli.

(b) erkek: “baba terbiyesi”

Yeşaya 63:16

Babamız sensin. İbrahim bizi tanımasa da, İsrail bizi kabul etmese de, Babamız'sın, ya RAB, Ezelden beri adın "Kurtarıcımız"dır.

Yasa 32:6

RAB'be böyle mi karşılık verilir, Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk? Sizi yaratan, size biçim veren, Babanız, Yaratıcınız O değil mi?

2. sadece Kutsal Kitaptaki Tanrıda bu iki tabiyet birleşiyor

(a) merhamet: İsa Tanrının merhameti oldu: (Rom 5:15)

(b) kanun: İsa Tanrının doğruluğu oldu (Rom 3:25-26)

3. Mesih imanlısı da kendisinde bu iki tarafı birleştiriyor

B. Tanrının öz sıfatları insanda bulunuyor

1. İncilde, Allah kimdir diye bize açıklanıyor

- Allahın özü gizli kalmıyor, o istiyor kendini bize tanıtsın

Yuh 1:18

Hiç kimse, hiç bir zaman Allahı görmemiştir - ama Tek Doğan, kendisi Allah Olan, evet Babanın bağrında Olan, işte O Allahı açıkladı.

- “açıkladı” = İsa Mesih Tanrıyı gösteriyor,

- bir kalıp dökülen materyalın şeklini nasıl gösterirse,

- bir ayak izi ayağın kendisini nasıl gösterirse

2. Allahın öz sıfatları

- Allah Ruhtur (Yuh. 4:24)

- Allah aydınlıktır (1.Yuh. 1:5)

- Allah sevgidir (1.Yuh. 4:16)

3. bunların hepsi bir derece insanlarda da bulunuyor

- insanlarla hayvanların aasında fark var mı? İşte budur, Allahın öz sıfatları bir parça insalarda da bulunuyor

- bu demek değil ki, insan birer tanrıdır, ama Allahın benzeyişinde yaratılmıştır

4. insanın RUH tarafı vardır

a. Yaratılış 2:7 – Allah insana burnundan kendi ruhundan üflüyor

- hiçbir hayvana öyle yapmadı = insan hayvanlardan bu konuda çok farklı

- aslında buna gerek yoktu; sadece yaşamak için topraktan yaratılmak yeterlidir

b. 1.Kor. 15:34 - "Birinci insan olan Adem, yaşayan bir can oldu."

- birçok imanlılarda bir can / ruh tartışması var; hani, can ve ruh aynı mı, farklı mı?

- ama: Adem can OLDU, değil: onun bir canı oldu

- demek: Allah seni ölmez olarak, sonsuzluk için yarattı, çünkü ruh ölmez

c. bu bizim için ne demek?

(1) yaratıcılık

- insanda var fırsat yepyeni, etrafında olmayan bir şey meydana getirsin

- mesela: arılarda çok güzel ve sağlam kovanlar yaratıyor, ama onlar binlerce seneden aynı hiç değişmiyor, yeni bir model çıkaramıyorlar

- ama insan binlerce çeşit araba, bina ve pabuç yaratabilir

- Allah insanı öyle yarattı ki, geride kalıcı bir şey braksın

- bir bahçivanla tanıştım: aslına değil okumuş bir kişi - onun işi: bahçeler planlıyor, çiçek ekiyor, patikalar düzüyor – dedi: “Şimdi kasabada arabayla gezerken o bahçelerden geçiyorum ve kendi kendime diyorum:”Te bak, onu sen yaptın. Ve ondan çok mutlu oluyorum”

- bu boş bir övünme değil, Allahın planına göre yaşamak demektir

- sen ölünce bir şey geride brakıyor musun?

(2) kendi ruhumuza dikkat edelim

- herkes kendi bedenine bakıyor, ya ruhuna? Ona önem veriyor muyuz?

- Yakup 4:5 “O, bize vermiş olduğu ruhunu kıskançlıkla özlüyor.”

- onun üflediği ruh, sanki Allahın huzuruna dönmeye özlüyor

- her insan bunu bir parça hissediyor:

Vaiz 3:11 “İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu.” = her insan bir parça anlıyor ki, bu beden hayatı herşey değildir, onun ötesinde bir şey var (= sonsuzluk)

- herkes bu sebepten bir boşluk hissediyor ve bu boşluğu türlü çeşit meselelerle doldurmaya çalışıyor

(3) Kutsal Ruhun vergilerine ön verelim

- Allahın Ruhu imanlılarına veriliyor, iş yapsınlar diye

- Rab isityor, Onun Ruhu bizden kalıcı yemişler versin

- sende onlar var mı?

5. insanın AYDINLIK tarafı vardır

a. insan aydınlığı ve karanlığı fark edebilir

- insan iyiyi ve kötüyü anlayabilir

- bütün varlıkların arasında bir tek onun bu gücü var; ahlak (moral) anlayabilen tek varlık

- hayvanlar da bize kötü görünen şeyler yapıyor, kendi cinsini öldürüyor, ama sadece gerek varken

- ama sadece insan hiç bir sebebp yokken başkasına fenalık, işkence yapar

- bunun için her insana bir vıcdan (duygu) verildi = o son barieryadır

- Rom 2::15 – her insanın farklı olabilir, ama herkesin vicdanı onu suçlu kılıyor, onu davalıyor

b. madem onu anlıyoruz: lazım aydınlıkta yürüyelim; 1.Yuh. 1:5-10

- hem Allahın önünde, hem de insanların önünde

6. insanın SEVGİ tarafı vardır

a. ‘Sevgi’ sözü insandan insana farklı anlaşılıyor

- kimisi ‘sevgi’ diyor ama aslında ‘aşk’ için konuşuyor

- kimisi ‘sevgi’ diyor ama aslında ‘beğenmek’ için konuşuyor

- kimisi ‘sevgi’ diyor ama aslında ‘alışkanlık’ için konuşuyor

b. onun için soralım: ‘sevgi’ sözü Kutsal Kİtap’t anasıl geçiyor?

- sevgi = kendi çıkarını aramamak, başkasının iyiliğini düşünmek

- sevgi KK’ta her zaman ‘karar verip, kendi isteklerinden vazgeçmek’ demektir

- onun için YA’da başka bir söz kullanılıyor: ‘agape’ sevgisi = kurban edici bir sevgi:

c. öyle bir sevgi sadece insanda var

- hayvanlarda birtakım yemekleri beğenip ‘severler’

- hayvanlarda başka hayvanlarına ‘aşk’ oluyorlar

- kimi jayvanlar bile kendi yavrularını ölmeye hazırdırlar

- ama bunlar sadece reflekstir, yani o hayvan buna karar vermiyor, onu yapmaya meburdur

- sadece insanbaşkasını sevmeye karar verebilir

d. bu sevgi, Allahın sevgisine benziyor:

Rom 5:8

Ama Allah bize kendi sevgisini şöyle gösteriyor: biz ne vakıt henüz günahkâr idik, Mesih bizim için öldü.

e. ama bu sevgi artık insana normal gelmiyor

- öbür iki benzer tarafı insanda örtülü ise, sevgi de artık öyledir

- günahın sonucu olarak, insan sevgisizdir (Rom 1:31)

- artık insanın ilk refleksi, ilk düşüncesi “O meseleden benim ne faydam olacak?”

- sevginin tersi ‘nefret’ değildir, ‘bencilliktir’, egoizma

C. Rab, kişiyi kurtardıktan sonra, onda bu üç sıfatı yeniden canlandırıyor

1. İnsanın ruh tarafını canlandırıyor

- 2.Kor. 1:22

“O bizi mühürledi ve yüreğimize kapora olarak Ruh'u verdi.”

2. İnsanın yüreğine aydınlık veriyor

- 2.Kor 4:6

“Allah bir vakıt bir sözü ile karanlıktan ışık parlatırmıştı. Ve şimdi bizim yüreklerimize de ışık saldı, Onun şanlılığını bilelim diye. Ve Allahın şanlılığı Mesihin yüzünde belli oldu.”

3. İnsanın yüreğine sevgi veriyor

- Rom 5:5

“bize Kutsal Ruh verildi, o da Allahın sevgisini artık yüreklerimize döktü.”

Son: