Yarışı bitir !

Giriş:

A. Kiminle yarışıyoruz?

1.Kor. 10:24-26

“Yoksa bilmez misiniz ki, bir yarışta hepsi koşuyorlar, ama sade bir kişi madalyayı kazanıyor? Demek, öyle koşun, madalyayı alasınız. 25 Ama kim spor yarışmalarına katılırsa, her şeyde kendini kontrol ediyor. Onlar çürüyen bir taç için yarışıyorlar, biz gene çürümeyen bir taç için yarışıyoruz. 26 Onun için, yolunu şaşırmış biri gibi koşmuyorum. Havaya yumruk atan biri gibi dövüşmüyorum. 27 Hayır, ben bedenime sert davranıyorum, onu kendime köle yapıyorum. Öyle ki, başkalarına haberi getirdikten sonra, ben kendim eksik bulunmayayım.”

KONTROL - sanki kendi hayatının arabasını aydıyorsun - volanı kimseye verme !

1. ne başka kişilere (akrabalar, ahbaplar)

2. ne de materyalno bir şeye (sigara, içki, yemek)

3. ne de başka düşüncelere (adetler, meraklar (araba, toto, futbol, balıkçılık, televizyon ...))

4. ne de kötü ruhlara (bakımcılık, müslümanlık)

B. Kazancımız ne olacak?

- çürümez taç

2.Tim 4:6-8

“Çünkü benim kanım zaten adak şarabı gibi dökülüyor. Vakıt yakınladı artık, ben ayrılayım. 7 Ben iyi muharebede dövüştüm, yarışı bitirdim, imanı kolladım. 8 Artık bundan sonra doğruluğun tacı benim için hazırdır. Doğru hakim olan Rab o tacı bana son günde verecek. Ve değil sade bana versin, ama her kim Onun gelişini severse, ona da verecek.”

Yakup 1:12

“Ne mutlu denemeye dayanan adama. Çünkü tamam bulundu mu, yaşam tacını alacak. Rab o tacı kendisini seven kişilere söz verdi.”

1.Kor 10:25

“Onlar çürüyen bir taç için yarışıyorlar, biz gene çürümeyen bir taç için yarışıyoruz.”

C. Nasıl yarışmak lazım?

1. kurallara göre

2.Tim 2:5

“Ve birisi spor oyunlarına katılırsa, lazım o sporun sırasına uygun olarak katılsın. Yoksa madalyayı alamayacak.”

- 1896 Atinada birinci olmipyatlar yapıldı ve birinci maraton koşusu

- Spiridon Belokas adında bir Grek koşucu üçüncü yerde kaldı, bronz kazandı

- ama sonra anladılar ki, birkaç kilometre beygir arabasına binmiş

- madalyayı ondan geri aldılar

Matta 22:11-13

“Ama kral ne zaman misafirlere bakmak için içeri girdi, orada düğün rubalarını giyimemiş olan birini görmüş. 12 Ona demiş: 'Arkadaş, nasıl oluyor da, sen düğün rubaları olmadan buraya girdin?' Adamın dili tutulmuş. 13 O zaman kral, hizmetçilere demiş: 'Onu ellerinden ve ayaklarından bağlayın ve dışarı atın, karanlığın en kenarına atın.”

2. disiplin lazım

1.Kor 10:25

“Ama kim spor yarışmalarına katılırsa, her şeyde kendini kontrol ediyor.”3. gereksiz şeyleri atmak lazım

İbr. 12:1-2

“Evet gördük ki, etrafımızda o kadar büyük bir kalabalık şahitler var. Madem öyle, bütün yüklerden ve bizi çok çabuk saran günahtan soyunalım. Ve bizim için hazırlanmış olan yarışta sabırla koşalım.”

a. günahtan soyunmak -

b. yüklerden soyunmak - dünya için kaygılar, kahırlar, mal sevgisi

D. Nereye koşuyoruz?

İbr. 12:2

“Gözlerimizi İsa'ya dikelim, imanımızı başlattıran ve tamamlayan Odur.”

E. Koşu ne kadar uzundur?

İbr. 12:1

“Ve bizim için hazırlanmış olan yarışta sabırla koşalım.”

Açık 2:10

“Sen ölüm derecesine kadar sadikan ol. O zaman sana yaşam tacını verecem.”

SON:


1.Krallar 18:42-46

“Ahav yiyip içmek üzere oradan ayrılınca, İlyas Karmel Dağı'nın tepesine çıktı. Yere kapanarak başını dizlerinin arasına koydu. 43 Sonra uşağına, "Haydi git, denize doğru bak!" dedi. Uşağı gidip denize baktı ve, "Hiçbir şey görmedim" diye karşılık verdi. İlyas, uşağına yedi kez, "Git, bak" dedi.

44 Yedinci kez gidip bakan uşak, "Denizden avuç kadar küçük bir bulut çıkıyor" dedi. İlyas şöyle dedi: "Git, Ahav'a, 'Yağmura yakalanmadan arabanı al ve geri dön de."

45 Tam o sırada gökyüzü bulutlarla karardı, rüzgar çıktı, şiddetli bir yağmur başladı. Ahav hemen arabasına binip Yizreel'e gitti. 46 Üzerine RAB'bin gücü inen İlyas kemerini kuşanıp Yizreel'e kadar Ahav'ın önünde koştu.”