1.nişanlı mucize:

Kana'daki düğün

Yuhanna 2:1-11

1 Üçüncü günde Celile sancağındaki Kana köyünde bir düğün oldu. İsa'nın anası da orada idi. 2 İsa ve Onun öğrencileri de o düğüne davetli idiler. 3 Ve ne zaman onların şarapları bittiydi, anası İsa'ya dedi: "Şarapları bitmiş!"

4 İsa ona dedi: "Hanımefendi, benden ne istiyorsun? Benim vaktım henüz gelmedi." 5 Ama anası hizmetçilere dedi: "Size her ne buyurursa, onu yapın."

6 O evde altı tane taştan yapılma küp dururdu. Onlar Yahudilerin temizlemek adetleri için kullanılırdı. Her biri aşağı yukarı seksen yüzyirmi litre alırdı. 7 İsa onlara dedi: "Küpleri suyla doldurun!"

Ve onları ağzına kadar suyla doldurdular. 8 Onlara dedi: "Şimdi de sudan çekin ve başhizmetçiye götürün." Ve ona götürdüler. 9 Başhizmetçi de sudan olmuş şaraptan tattı, ve onun nereden geldiğini bilmezdi (ama suyu çeken hizmetçiler onu bilirdiler). O vakıt güveyiyi çağırdı. 10 Ve ona dedi: "Herkes en başta güzel şarabı veriyor. Sonra sarfoş oldular mı, daha düşük olan şarabı veriyor. Sen gene, güzel şarabı şimdiye kadar saklamışsın."

11 Bu, İsa'nın birinci nişanlı mucizesi idi. Onu Celile sancağının Kana köyünde yaptı ve böylelikle kendi şanlılığını gösterdi. Öğrencileri de Ona iman ettiler.

Giriş:

- Yuhanna İncilinde yedi tane nişanlı mucize geçiyor. Biz de onları bundan sonraki haftalarda inceleyecez.

- ne demek: nişan, nişanlı mucize? Eskiden Avrupanın soylu kişilerin arasında adet vardı: iki centilmen kavga başlatmak istedilerse, birisi eldiven çıkarıp öbürünün ayaklarının önüne atardı. bu hareketin anlamı buydu. Demek, bir hareketi görmek yeterli değil, aynı zaman onun anlamını da bilmek lazım

- bir kişi bunu görürse, anlıyor ki, bunun daha derin anlamı var

- bir delikanlı nasıl sevgilisine bir yüzük verirse... Bu demek değil sadece seni seviyorum, ama 'seninle evlenmek istiyorum' - onun için zaten 'nişanlanmak' deniliyor buna, sembolik bir hareket diye.

- aynı biçimde Yuh. kendi incili için 7 tane mucize seçiyor - İsa yeryüzünde iken yüzlerce mucize işledi. Yuhanna 20:30

- “İsa öğrencilerinin önünde daha bir sürü nişanlı mucizeler yaptı, ki onlar bu kitapta yazılı değildir. 31 Ama bunlar yazıldı ki, İsa Mesihtir ve Allahın Oğludur diye iman edesiniz, ve iman ettikten sonra Onun adıyla sonsuz yaşamınız olsun diye.”

- ama Yuhanna sade 7 tanesini seçti ve diyor ki: “Bakın bunlar sadece mucize, sadece harika değil. Bunlar birer nişandır. Yani, bunların derin ve saklı bir anlamı var. Ruhsal birer hakikat gösteriyorlar.

- İsa bazı mucizeleri yaptı...

(1) kişilere acıdığı için (dul kadının tek oğlu)

(2) zor durumdan çıkabilmek için (balığın ağzında para)

(3) peygamberlik sözlerini yerine getirmek için (sıpayı çözün, ve bir kişi sorarsa, diyeceniz: 'Rabbin ihtiyacı var ondan)

(4) ama bazıların yaptı ruhsal bir ders vermek için: incir ağacını lanetlemek

ve tam bu konuda konuşuyor Yuhanna. Sanki diyor ki, “Bakmayın sade ne kadar büyük işler yapıldı, ama bakın onun ruhsal anlamına da'

- bugünlerde birçok imanl Rabbin mucizelerini görmüşler, ama onları birer nişan olarak anlmadılar:

- mucizlerin en büyük anlamı değil, bu yeryüzünde birhangi faydamız olsun

(1) İsanın dediği gibi: “Siz beni aramıyorsunuz, nişanlı mucizeleri gördüğünüz için, ama ekmeklerden yiyip doyduğunuz için”

- sadece materyalno faydalarına baktılar

- bazen şaka olarak: balık stikerin yanında bir de ekmek stikerleri yapalım

- transformatıon videosunda: Boliviada bir köy gösteriyor, köylüler değişiklik için dua etmişler ve insan kolu kadar havuç çıkıyor

- ama mucizelerin asıl anlamı: Allah gökten senin hayatına karışıyor - o gökteki perde yırtıldı - artık Allah uzak, dokunmayan bir Tanrı değildir, ama sana yakın olan, seninle ilgilenen bir babadır

- Allah dünyayı yaratırken belli kanunlar koydu - sanki dünyayı bir saat gibi kurdu, o artık otomatik gidiyor

- ama arasıra saati durduruyor, yeni bir iş yapıyor

- mesela: ağır olan bir şey suyun içine batıyor ... bu hep öyledir, kanundur

- ama arasıra Allah kendisi bu kanunu bozuyor:

Elişa - onun öğrencileri bir baltanın demirini suya düşürdüler - Elişa da mucize yapıp onu suyun üzerine çıkarıyor (2. Krallar 6:1-7)

İsa: suda yürüdü

- insan bunu görünce 2 tür tepki>, reaksya olabilir:

(a) bundan bana ne fayda gelebilir? (b) bir hayranlık duygusu; Allah sanki iskemlesinden kalkıp sıf bana bir ders vermek için tabiatın sırasını bozdu

A. durum ne idi?

- İsa ilk öğrencilerini çağırmıştı (Yuhanna 1) - ama Yahya görevine devam ederdi

- Kana köyünde bir düğün oldu. Anası Meryem orada hizmetçilerine buyuruyor: demek o herhade yakın bir akraba idi, Hem de büyük bir düğün idi ve uzun sürdü: en azında 500 kişi 3-4 gün devam ettiler

- şarap bitince: beklenenden cok daha fazla misafir geldi. Meryem de kendini sorumlu hissediyor, kişileri şimdi boş brakmayalım, belki yemek buldular, ama yeterince şarap yoktu

- anası sanki İsayı dürtüyor, sanki onu zorlamak istiyor mucize yapsın. İsa: “Saatim henüz gelmedi” - çünkü Yahya daha mahpusa atılmamıştı, hizmetine devam ederdi

- ama İsa bu mucizeyi sanki saklıdan yaptı tek bir amaçla: öğrencilerine kendi gücüne göstermek için - Yuh 2:11.. “böylelikle kendi şanlılığını gösterdi. Öğrencileri de Ona iman ettiler.”

B. Yahudiler içki konusunda daha rahat davrandılar

- çünkü şaşıyoruz: nasıl İsa burada 500 litre şarap yapabilir? Sanki insana kuraj veriyor sarhoşluk yapsınlar. Bu nasıl İncilde yazılabilir?

- birçok kişi için içki sanki korkunç bir günahtır, sanki bir damla bile bizi Allahtan ayırıyor

- ve gerçekten de sarhoşluk EA'da çok kötü bir şey olarak gösteriliyor

Isa 5:11 Sabah erkenden kalkıp içki peşinden koşanların, gece geç vakte kadar şarap içip kızışanların vay haline!

Pro 23:31-32 Şarabın kızıl rengine, Kadehte ışımasına, Boğazdan aşağı süzülüvermesine bakma. Sonunda yılan gibi ısırır, Engerek gibi sokar.

- sarhoş olmak rezilliktir, Onu bir karakter günahı gibi kabul ederdiler

- ama ondan başka şarabı bir bereket olarak görürdüler:

(1) Yahuda: Yaratılış 49:12 "Gözleri şaraptan kızıl, Dişleri sütten beyaz olacak”.

- Yakubun en bereketli oğlu Yahuda. Ona şarap ve süt yakışıyor: bereketli içecekler

(2) Hakimler 9:13 Yifta bir benzetme anlatıyor: ağaçlar arasında bir konuşma: zeytin ağacı, incir agacı ve asma konuşuyor kim kral olsun - Jdg 9:13 Asma, 'İnsanlara zevk veren yeni şarabımı bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim?”

- Kimse yanlış anlamasın: burada kimseye kuraj vermek istemiyorum içki içsin. Ama İsanın yaptığını açıklamaya bakıyorum.

- ne kadar şarap yaptı: ölçekler,n ne kadar olduğu tam belli değil, ama diyelim 500 litre yaptı. Ve diyelim 500 kişi misafir idi orada, hem düğün en azında daha 2 gün devam etti

- demek kisi başına iki gün için birer litre şarap düştü, demek günde yarım litre. O da çok aşırı değildi, herkes neşeli olana kadar içebildi, ama değil sarhoş olacak kadar.

C. Bu mucize nasıl bir nişandır?

1. İsa her şeyin kalitesine değiştiriyor

- tek bir mucize bütün 4 incilde geçiyor: ekmekleri ve balıkları çoğaltırmak. O da sanki en büyük, en göze çarpan bir olay.

- orada miktar, koliçestvo değişti: çok az bir şey aldı ve çoğaltırdı - ama burada İsa miktarı, koliçestvoyu çoğaltırmıyor. Ne kadar su varsa, o kadar şarap çıkıyor. Bir damla bile fazla değil.

- burada değişen materyanın kalitesi, kaçestvosu: sıradan, her yerde bulunan ve değeri olmayan bir şey çok seyrek bulunan, çok lüks olan bir şeye dönüşüyor

- araştırdım: dünyanın en pahalı şarapları:

beyaz: Almanyadan - Egon Muller-Scharzhof firmasından, 'Riesling Trockenbeerenauslese' - 7.080 dolar bir şişe

kırmızı: Fransadan - Henri Jayer Richebourg firmasından, 'Grand Cru' - 16.500 dolar bir şişe

- bunlar sadece birer şişe - ama İsa 500 litre yaptı. Düşünebilir misin, ne kadar büyük bir servet orada dururdu? Ne kadar değerli bir şey idi?

- aynı biçimde İsa sıradan bir şey alıp onu çok aşırı değerli bir şey yapıyor. Sanki yeni öğrencilerine, henüz 3 günlük, bir ders vermek istiyor: beni izlediniz mi, size daha uzun ömür vermeyecem, ama sizin hayatınız o kadar kıymetli olacak, nasıl bu şarap kıymetli oldu

- düşünüyorum Petrus ve Andreas, Yuhanna ve Yakup. Henüz babalarının işini braktılar, pek bir şey anlamadılar onların başına ne gelecek, onların hayatları nasıl değişecek

- “Sizi insan balıkçıları yapacam” - pazarda satmak için balıkları toplamak iyi bir zanaat, ama kimse seni alkışlamayacak. Ama Allahın krallığı için insanları toplamak - o artık çok şerefli bir görev

- “Denemeleriniz sebep olsun, İsa Mesih görüneceği vakıt övgü, şanlılık ve saygı kazanasınız.” (1.Petrus 1:7)

- Efendisi ona demiş: 'İyi yaptın, sen iyi ve sadikan bir hizmetçisin. Sen az bir şeyle dürüst davrandın, ben de seni çok şeylerin üstüne koyacam. Efendinin sevincine katıl.' (Matta 25:21)

- sizin hayatınız herkese güzel bir tat verecek: herkes senin yaşamına hayran kalacak, çünkü İsa seni eline alıp değiştrdi

- “İsa bize sonsuz yaşam veriyor” derken koliçestvo demek istemiyor: değil aynı yaşam hep devam etsin...

... ama kaçestvo: çok daha kıymetli ve anlamlı bir yaşam, hem de sonsuza kadar.

- Sen onu istiyor musun? Eskiden nasıl yaşardın, ama hep öyle devam edecen? Ben istemem! Ben istiyorum İsa benim hayatımı alsın ve o pahalı şarabı gibi içten değiştirsin, bana bir değer versin

2. İsa gerçek asmadır

- orada taştan, sert materyal, topraktan küpler vardı - içinde su bulunurdu - onlar orada yüz sene dursun bir şey değişmeyecek - ama İsa'nın tek bir sözü yeterli: o zaman su şaraba dönüyor

- aslında bu protsesin kendisi bir mucize değidlir: her gün oluyor. Size soruyorum: nerede sert topraktan ve sudan şarap yapılıyor? O ikisinin ortasında bir şey lazım olsun: o da asmadır

- İsa bu mucize ile göstermek istiyor “Ben asmayım” - zaten sonra onu açık açık söylüyor: Yuh 15:1-2

"Asıl asma ben'im. Babam da bağcıdır. Babam bende yemiş vermeyen her çubuğu kesiyor. Ve yemiş veren her çubuğu temizliyor, öyle ki, daha da fazla yemiş versin”

- bir tarafça biz o şarabı meydana getirecez. Bu mucize yapmakla İsa öğrencilerine gösteriyor ki, kendisi asmadır, onlar gene çubuklardır - “Ben şimdi nasıl bu şarabı yaptım, siz de belli bir zaman sonra, yeni şarap yapacanız. dünyaya yepyeni bir hayat getireceniz”

- çubuğun tek bir işi, tek bir görevi vardır: asmada kalmak. Aslında çok kolay bir iş. Bir kanal oluyorsun: Allahın kuvveti, besi Mesihten geçsin, ondan sonra senden de geçek ve öyle yeniş olacak

- ama unutmayalım: 'asma' sözü Yahudiler için özel anlam taşırdı: çünkü İsa demiyor, 'Ben asmayım', ama 'Gerçek, asıl asma benim'

Mezmur 80:8-9 Mısır'dan bir asma çubuğu getirdin, Ulusları kovup onu diktin. Onun için toprağı hazırladın, Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı.

Yeremya 2:21 Oysa ben seni en iyi cinsten Seçme bir asma olarak dikmiştim. Nasıl oldu da yozlaşıp yabanıl asmaya döndün?

- evet, 'asma' EA'da hep İsrail halkı için kullanılan bir sözdür. Asma İsraildir. Ve İsa derken, ASIL asma benim demek istiyor, asıl İsrail halkı benim ve kim bende durursa, o da İsrail halkından oluyor

- İsa o suyu şaraba çevirirken, öğrencileri anladılar ki, burada İsrail halkının sahibi duruyor

3. İsa dinin sonudur

- dikkat edersek o kocaman küplerde duran su içmek için değildi, ama yıkanmak için. Biz sokaktan gelince, yemekten önce ellerimzi yıkıyoruz, pis ve yağlı oldukları için. Ama Yahudilerin arasında başka bir adet yayıldı: yemekten önce abdest almak. Sanki yetmiyor Musanın yasak ettiği etleri yemeyesin, lazım daha kutsal olasın

- ve insanlar buna çok dikkat ederdiler: “Aman abdestim bozulmasın!”

"Senin öğrencilerin dedelerimizin adetlerini neden tutmuyorlar? Çünkü ekmek yerken ellerini yıkamıyorlar." (Matta 15:2)

- bu Allahın buyruğu değildi, insanların uydurduğu bir dinsel adet idi. Bu taştan küpler, aşağı yukarı cami avlularındaki çeşmelere benzerdiler. Kişi en başta oraya gidip abdest alırdı.

- ama düşünün ne kadar büyük şok: İsa artık suyu şaraba çevirdi. Ve bir kişi geliyor, abdest alsın orada. Açıyor musluğu ve bekliyor su çıksın, ama şarap çıkıyor. Artık neyle yıkanayım?

- evet, İsa'nın mucizesinin nişan tarafı: Allahın önünde teniz durabilmek için artık su yeterli değil. Şarap burada kanın semboludur. Kan bizi yıkıyor:

- Açıklama 7: 14 - “Bunlar, büyük sıkıntıdan geçmiş olan kişilerdir. Rubalarını Kuzu'nun kanında yıkayıp bembeyaz ettiler.”

- İbraniler 9:14 - “Mesihin kanı ne kadar daha fazla duygularınızı ölü işlerden temizleyecek; öyle ki, artık diri Allaha hizmet edesiniz.”

- bütün dinler içinde insan uğraşıyor kendi kendini kurtarsın, Allahın önünde kendi ellerini yıkasın. Ama İsa bu mucize ile öğrencilerine bir ders verdi. Bu abdest suyunu görüyor musunuz? Gün gelecek onun yerine kendi kanımı verecem. O zaman herşey değişecek.

- artık soğuk ritual değil, canlı bir kutlama olacak. Çünkü şarap her zaman sevincin sembooludur. İsa gene bu temada dedi ki, “Yeni şarabı eski derilere dökmeyin”. Evet, İsanın yeni şarabı, yani yeni inancı, eski derilerei yani herhangi bir din sistemine dökmeyin.

İsa büyük bir kutlama, bir parti yapıyor. İstiyor herkes sevinsin. Bizim hizmetimiz, inancımız ölü bir sistem, ölü bir inanç olmasın.

- Efes 5:18 “Şarapla sarfoş olmayın; o edepsiz bir şeydir. Onun yerine Kutsal Ruh'la dolu olun.”

- kutsal ruh bizi sevindirsin, o bize yeni şeyler göstersin, o bizi dua ettirsin, değil mecburiyet, değil alışkanlık. İlahi söylerken, anlayalım ki, İsa bize bu yeni şarabı sunuyor

5