Cenneti hazırlayan İsa
(Yuhanna 14:1-6)

1 "Yüreğiniz sıkılmasın. Allaha iman edin - bana da iman edin. 2 Benim Babamın evinde çok odalar var. Öyle olmasaydı, onu size bildireceydim. Ben gidiyorum, size bir yer hazırlayayım. 3 Ve madem size bir yer hazırlamaya gidiyorum, tekrar dönüp sizi yanıma alacam. Öyle ki, ben nerede isem, siz de orada olasınız. 4 Ben nereye gidiyorum, oraya giden yolu biliyorsunuz."

5 Tomas Ona dedi:

"Rab, sen nereye gidiyorsun bilmiyoruz. Ve oraya giden yolu da nasıl bilecez?"

6 İsa ona dedi:

"Yol ve hakikat ve yaşam ben'im. Bensiz hiç kimse Baba'ya gelemez. 7 Beni tanısaydınız, Babamı da tanımış olacaydınız. Bundan öte siz Onu tanıyorsunuz, hem de Onu gördünüz."

--------------------------------------------------------

Giriş:

A. Cennet nasıl olacak ?

1. Hazırlanmış bir yer

a.2 – “Ben gidiyorum, size bir yer hazırlayayım.”

a. İsa nasıl “yer hazırlıyor”

(1) kendi kurbanı ile = girenler için fırsat alıyor = yolcuları çağırıyor, yola koyuyor

(2) kendi dirilişi ile = sonsuz yaşamı kazanıyor = yolcuları hazırlıyor

(3) kendi duası ile = yolcuları hedefe ulaştırıyor (üçakların pilotları var, ama her aerogarada radar ekranlarında trafik kontrolcuları var; onlar pilotla konuşarak nerede ve nasıl inceğini gösteriyorlar – hayatının pilotu sensin, ama Rab İsa’nın sesine kulak verdin mi, o seni sağ salim eve getirecek

b. a.3 – “tekrar dönüp sizi yanıma alacam”

Açıklama 7:9

Bu meselelerden sonra baktım, ve işte, büyük bir kalabalık. Kimse onların sayısını hesaplayamadı. Onlar her milletten, her cinsten, her halktan ve her dilden idiler. Kral iskemlesinin önünde ve Kuzu'nun önünde dururdular. Beyaz kaftanlar giymişlerdi ve ellerinde palmiye dalları vardı.

2. Kalabalık bir yer

a. a.2 – “Benim Babamın evinde çok odalar var”

b. biliyoruz, Allah sevgidir,

c. madem sonsuzlara kadar oradayız, şimdiden başla kardeşini sevmeye

3. Sonsuz bir yer

Mezmur 145:113

Sonsuzdur, senin hükümetin, kuşaktan kuşağa sürer krallığın.

İbraniler 11:9-10

Allah ona bir yer için söz vermişti, İbrahim de imanla orada bir gurbetçi olarak yaşadı. ... 10 Sağlam temelleri olan kasabayı aradı. O kasabayı planlayan ve kaldıran da Allahın kendisidir.”

4. Kusursuz bir yer

Açıklama 21:27

Ve mundarlık getiren şeyler, ya da iğrenç şeyler yapan ya da yalan söyleyen kişiler oraya asla giremeyecekler. Sade kimin adı Kuzu'nun yaşam kitabında yazılı ise, onlar oraya girecekler.

B. Cennette kim olacak ?

1. Satın alınmış bir halk

a. büyük şok: kimse layık değildir cennete girmeye

b. Rab oraya girenleri satın aldı

2. Doğru bir halk

Açıklama 7:4-5

Onlar kendilerini kadınlarla lekelenmemiş kişilerdir, çünkü delikanlıdırlar.

Ve Kuzu her nereye giderse, onlar da Onun peşinden gidiyorlar.

Onlar insanların arasından satın alındılar, Allaha ve Kuzu'ya ilk yemişler olsunlar diye.

5 Ve onların ağzında hiç bir yalan bulunmadı. Onlar kusursuzdurlar.

3. Sevinen bir halk – ne için sevinecez?

- değil kendi halimizde keyf çatmak, ama başkalarla sevinmek

- oradaki durumu insan sözlerle anlatamayız, ama sadece bir parça biliyoruz:

a. Rab oradadır

b. sevdiğimiz kişiler oradadır


d. yüklerimiz kaldırılacak, dinlenecez

Açıklama 14:13

“Bundan sonra Rabde ölenlere ne mutlu. Evet, Ruh öyle diyor. Çünkü onlar zahmetlerinden dinlenecekler. Onların yaptıkları, kendilerinin peşinden gelecekler."

e. ödüller

Matta 19:21

“Eger tastamam olmak istersen, git mallarını sat ve fukaralara dağıtır. O vakıt gökte zenginliğin olacak. Sonra gel, arkama düş."

C. Cennete giden yol nerede ?

1. yol bellidir: İsa’nın kendisi

- Tomas’ın sorusu

a. değil din, ama bir kişi - onu hiç unutmayalım

- din diyor: sen şunu şunu yapmak zorundasın – o zaman Allah seni kabul ediyor

- İsa diyor, “Bak, ben zaten herşeyi yaptım senin için. Şimdi sen de gel peşime takıl, benimle birlikte yürü”

- dikkat etmezsek, seçtiğimiz yol gene bir din oluyor, canlı bir kişi, bir yolculuk değil

Son: