YARATILIŞ

kitabıyla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

1:26-27 Allahın suretinde yaratıldık tur kir

Powerpoint:

b. 1-2 "İnsan ne için yaratıldı?" tur kir
b. 1-2 "İlk Zaman" - 1.parça kir
b. 4-11 "İlk Zaman" - 2.parça kir
b.12-23 "Dedeler Zamanı" - 1.parça kir
b.24-50 "Dedeler Zamanı" - 2.parça kir
- Yaratılış kitabı tur

Tiyatro:

"İbrahim'in Hayatı"
- İbrahim'in son yıllarını gösteriyor
- yaş grubu: orta/büyük - zorluk derecesi: zor - 12/13 sayfa
tur kir

Resimler:

Başlangıç link
Adem ve Havva link
Kayın ve Habil link
Nuh link
İbrahim link
İshak link
Esav ve Yakup link
Yusuf link
Başka olaylar link