ROMALILAR

Kitabıyla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

5:1-2 Kurtulusun faydaları tur kir
5:3-6 Imanda büyümek için 5 adım tur kir
5:12-21 Önce ve sonra - Allahın sevgisi tur kir
8:26-34 İki şefaatçımız tur kir
8:28-30 Kaderimiz İsa tur kir

Dersler:

ROMALILAR mektubu
- Soru / cevap biçiminde bir kurs
- ciddi öğrenciler için-
tur kir

Powerpoint:

1 Romalılara giriş tur
2 Rom 1:18-20 tur
3 Rom 1:21-32 tur
4 Rom 2:1-16 tur
5 Rom 2:17 - 3:20 tur
6 Rom 3:21-26 tur
7 Rom 4 tur
8 Rom 5 tur
9 Rom 6 tur

Kitaplar:

ROMALILAR mektubu - komentar
- Çok detaylı, her ayeti tek tek inceleyen bir açıklama kitabı
Bölüm 1-8 (103 sayfa)
Bölüm 9-16 (104 sayfa)
tur
tur
ROMALILAR mektubu - "Aslı gibi müjde"
- Romalılar üzere bir açıklama kitabı (komentar)
- yazarı: Stuart Olyott (PDF formatında - 202 sayfa)
tur