1. + 2. Timoteyus - Titus - Filimun

Mektuplarıyla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

Titus

2:1-6 Yaşlılar ve gençler, kadınlar ve erkekler tur kir

Powerpoint:

- "Timoteyus'ta bir gezi"
Timoteyus ve Titus mektuplarından güdücülere akıl
tur kir

Kitaplar:

TİTUS mektubu - "Fark Var"
- Titus mektubunu ayet ayet açıklayan bir tevsir (komentar)
tur