AÇIKLAMA (Vahiy, Esinleme)

Kitabıyla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

1:4-6 Isa hakkinda 7 hakikat tur kir
1:12-20 Insanoğlu'na benzeyen tur kir
2:1-7 EFES kilisesi tur kir
2:8-11 İZMİR kilisesi tur kir
2:12-17 BERGAMA kilisesi tur kir
2:18-29 TİYATİRA kilisesi tur kir
3:1-6 SARDİS kilisesi tur kir
3:7-13 FILADELFIYA kilisesi tur kir
3:14-22 LAODIKYA kilisesi tur kir
4:1-12 Allahın krallık odası - Tapınma nedir? tur kir
5:1-14 Aslan ile Kuzu - Mesihin tabiatı ve müjdenin özü tur kir
6:1-8 Yedi mühür serisi - Dört beygir tur kir
6:9-11 Yedi mühür serisi - 5. mühür
7:1-17 144.000 ve büyük kalabalik tur
7 Mühürlenmiş kuzular
12:1-12 Kırmızı ejder ve şanlı kadın tur kir
13:1-9 Denizden çıkan canavar tur kir
13:11-18 Topraktan çıkan canavar tur kir
13:12-14 Canavarın putu evlerimizde tur kir
19:6-9 Mahalle düğünleri ve gökteki düğün

Powerpoint:

Giriş Yuhanna'nın zamanı; Romalı emperatorlar; kilisenin durumu v.s. tur kir
1 İsa'nın görünmesi; yedi kilise tur kir
2-3 Yedi kiliseye mektup tur
4-5 Allahın kral iskemlesi, kuzu ve tomar tur
6 Yedi mühür tur
7 144.000 kişi ve büyük kalabalık tur
8 Yedi borazan: 1.-4. borazan tur
9 Yedi borazan: 5.-7. borazan tur
10-11 Büyük melek ve tomar; iki şahit tur
12-13 Kadın, çocuk ve ejder; canavarlar ve sahte peygamber tur
14 Kuzu ile 144.000 kişi; üç melek, dünyanın harmanı tur
15-16 Yedi tas tur
17-18 Kadın ve canavar; Babilin yıkılması tur
19 Göklerin açılması ve beyaz beygirlinin görünmesi
20 Şeytanın bağlanması, 1000 sene ve sonsuz davalama
21-22 Yeni Yeruşalim, yaşam ırmağı ve son sözler