YARATILIŞ kitabı

Vaazlar:

1:26-27 Allahın suretinde yaratıldık

tur kir

Powerpoint:

b. 1-2 "İnsan ne için yaratıldı?"

tur kir

b. 1-2 "İlk Zaman" - 1.parça

kir

b. 4-11 "İlk Zaman" - 2.parça

kir

b.12-23 "Dedeler Zamanı" - 1.parça

kir

b.24-50 "Dedeler Zamanı" - 2.parça

kir

- Yaratılış kitabı

tur

İbrahim'in hayatı

1 Yar 11:24 - 12:3

tur

2 Yar 12:4-20

tur

3 Yar 13:1 - 14:24

tur

4 Yar 14 - Mezmur 110 - İbr 7 - Melkizedek

tur

4 Zoom dersi (04.01.2022)

5 Yar 15:1-18

tur

6 Yar 16:1-16

tur

7 Yar 17:1-27

tur

8 Yar 18:1-19:38

tur

Tiyatro:

"İbrahim'in Hayatı"
- İbrahim'in son yıllarını canlandırıyor
- yaş grubu: orta/büyük - zorluk derecesi: zor - 12/13 sayfa

tur kir

Resimler:

Başlangıç link
Adem ve Havva link
Kayın ve Habil link
Nuh link
İbrahim link
İshak link
Esav ve Yakup link
Yusuf link
Başka olaylar link