MARKOS - LUKA kitapları

Vaazlar:

Luka
5:1-11
İsa ilk öğrencilerine çağırıyor

tur kir

Luka
10:38-42
Meryem ile Marta

tur kir

Luka
11:33-36
Ruhsal gözlerimize dikkat edelim

tur kir

Luka
16:1-13
Sahtekar idarecí benzetmesi

tur kir

Luka
16:19-31
Fukara Lazar benzetmesi

tur kir

Luka
23:19-31
"Bugün benimle birlike cennette olacan!"

tur kir

Tiyatro:

"On Lepralı" - Luka 17:11-19
Sıradan bir Yahudi vatandaş cüzamdan hastanlıyor ve en sonunda İsa onu iyileştiriyor. Öbür dokuz lepralı teşekkür etmiyorlar.   
- yaş grubu: küçük/orta - zorluk derecesi: kolay - 7/8 sayfa

tur kir