1.+2. PETRUS - YAHUDA

Mektuplarıyla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

1.Petrus

2:1-10 Bekleme odasından çıkmak

2.Petrus

1:3-10 İmanda büyümek tur kir

Dersler:

1.PETRUS mektubu
- soru cevap biçiminde kolay bir kurs
(18 sayfa A4)
tur kir