1.+2. PETRUS - YAHUDA

Vaazlar:

1.Petrus

2:1-10 Bekleme odasından çıkmak

2.Petrus

1:3-10 İmanda büyümek

tur kir

Dersler:

1.PETRUS mektubu
- soru cevap biçiminde kolay bir kurs
(18 sayfa A4)

tur kir