Hezekiel - Daniel kitapları

Vaazlar:

Hez 47:1-12 Daha derin sulara dal !

tur kir

Dan 1 "On gün deneme"

tur kir

Dan 2 "Dört dünya krallıkları ve Allahın krallığı"

tur kir

Dan 3 "Kompromis yok!"

tur kir

Dan 4 "Yedi sene ineklerle"

tur kir

Dan 5 "Mene, mene, tekel ve parsin"

tur kir

Dan 6 "Daniel, aslanlar ve sen"

tur kir

Dan 7 "Dört canavarı yenen İnsanoğlu"

tur kir

Dan 9 "7+62+1 - Daniel'in 70 haftası"

tur kir

Powerpoint:

DANİEL kitabı

Giriş Babil emperatorluğu, Yeruşalim'in yıkılışı, sürgünlük zamanı

kir

Dan 1 Daniel ve üç arkadaşı; 10 gün deneme

kir

Dan 2 Nebukadnezzar'ın gördüğü heykel

kir

Dan 3 Şadrak, Mişak ve Abed-Nego ateşli fırında

kir

Dan 4 Nebukadnezar'ın alçaltılması

kir

Dan 5 Belşazar'ın büyük sofrası; duvardaki el yazısı

kir

Dan 6 Kral Daryus; Daniel aslan çukurunda

kir

Resimler:

Hezekiel link
Daniel link