Hezekiel - Daniel

kitaplaryla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

Hez 47:1-12 Daha derin sulara dal ! tur kir
Dan 1 "On gün deneme" tur kir
b. 2 "Dört dünya krallıkları ve Allahın krallığı" tur kir
b. 3 "Kompromis yok!" tur kir
b. 4 "Yedi sene ineklerle" tur kir
b. 5 "Mene, mene, tekel ve parsin" tur kir
b. 6 "Daniel, aslanlar ve sen" tur kir
b. 7 "Dört canavarı yenen İnsanoğlu" tur kir
b. 9 "7+62+1 - Daniel'in 70 haftası" tur kir

Powerpoint:

DANİEL kitabı

Giriş Babil emperatorluğu, Yeruşalim'in yıkılışı, sürgünlük zamanı kir
b. 1 Daniel ve üç arkadaşı; 10 gün deneme kir
b. 2 Nebukadnezzar'ın gördüğü heykel kir
b. 3 Şadrak, Mişak ve Abed-Nego ateşli fırında kir
b. 4 Nebukadnezar'ın alçaltılması kir
b. 5 Belşazar'ın büyük sofrası; duvardaki el yazısı kir
b. 6 Kral Daryus; Daniel aslan çukurunda kir

Resimler:

Hezekiel link
Daniel link