1.+2. KORİNTLİLER mektupları

Vaazlar:

1.Korintliler

1:1-9 "Selamlar ve şükranlar"

tur kir

1:10-17 "Bölünmeler"

tur kir

1:17-25 "Haçın haberi"

tur kir

1:26-31 "Çapulcular takımı"

tur kir

2:1-5 "Zayiflikta müjdelemek"

tur kir

2:6-10 "Allahin bílgisi"

tur kir

2:10-16 "Apostollar ve Kutsal Ruh"

tur kir

3:1-4 "Süt ve et"

tur kir

3:5-15 "Ateş düştü mü, kilisen ayakta kalacak mı?"

tur kir

3:16-17 "Allahın evini yıkanlar"

tur kir

3:16 "Rabbin tapınağı biziz - Haleluya !"

tur kir

3:18-20 Pavlus: "Vaizler bir çift sözüm var !"

tur kir

2.Korintliler

1:15-22 "Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun!"

tur kir

2:14-16 "Mesihin yengi alayında"

tur kir

3:1-3 "Mesihin mektuplarıyız"

tur kir

3:6-17 "Derece derece şanlılık"

tur kir

3:18 "Mesih'in aynaları"

tur kir

4:1-5 "Mesihin şahidi - insanların hizmetçisi"

tur kir

4:5-6 "Allahın aydınlığı yüreklerimizde"

tur kir

4:7-12 "Çömlek kaplardaki hazineler"

tur kir

4:13-18 "İman ettim, onun için konuştum"

tur kir

4:16 - 5:10 "Kurajla Rab için yaşamak"
(Richard Hibbert)

5:1-10 "Yeni evimizi giyimek"

tur kir

5:11-17 "Mesihin sevgisi bizi zorluyor"

tur kir

5:18-21 "Büyük transfer ve Mesihin diplomatları"

tur kir

6:14-18 "Uygunsuz bondruk"

tur kir

7:1 "Bedeni ve ruhu lekeleyen şeyler"

tur kir

bölüm 8-9 "Para toplamak konusu"

tur kir

10:3-5 "Kaleleri yıkmak"

tur kir

12:1-10 "Cenneti gördüm"

tur kir

Dersler:

"1.Korintlilere giriş"

tur kir