Eyub-Mezmurlar-Sül.Özd.-Vaiz-Ezgi

kitaplaryla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

Mez 16 Rabbe sığındım tur kir
Mez 37 Kötülere imrenme tur kir
Sül. 6:16 Allahın nefret ettiği şeyler tur kir

Dersler:

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ

1. "Bilgelik ve akılsızlık" tur kir
2. "Grup baskıları" tur kir
3. "Haneler - anne, baba, evlat ilişkileri" tur kir
4. "Dilinin kuvvetini bil!" tur kir
5. "Tembellik ve çalışkanlık" tur kir
6. "Zenginlik ve para" tur kir
7. "Öfke, sinir ve kavga" tur kir
8. "İnsanın yüreği" tur kir
9. "Kötü karakter" tur kir
10. "Mutluluk" tur kir
bütün dersler - (46 sayfa A4) tur kir

Resimler:

Eyub link
Mezmurlar link
Sül.Özd. - Vaiz link
Ezgiler Ezgidi link