Kilise konuları

Vaazlar:

Birlik şarttır tur kir
Topluluk bir ailedir tur kir

Kitaplar:

Toplandığınızda
- İncil'e göre tapınmak nasıl olmalı?
- 1.Korintliler 11-14 bölümleri üzerine bir açıklama (84 sayfa)
tur

Dersler:

"Kilise nedir?" tur kir
"Kilise nasıl sağlam olacak?" - Efes 4 tur kir
"Kilise için hanenin önemi" tur kir
"Kilise İsrail midir?" tur kir
"Kilise tarihi: denominasyonlar" tur kir
"Kilise tarihi: misyonerlik " tur kir
"Kilisede kadının yeri" tur kir
"Birlik" - asıl birliği nasıl oluşturabiliriz? tur kir
Tapınma semineri tur kir

Powerpoint:

Güdücü semineri

1 "BG'daki güdücülere uyarı" -   lat kir
2 "İsa ve kilise"
- Başçoban İsa'nın örneği
  lat kir
3 "Kilisenin işi nedir?"
- Kilisenin en baştaki beş görevi
  lat kir
4 "Kilisenin organizasyonu"
Kilisenin içinde vergiler ve görevler- 1
  lat kir
5 "Birlik ve ruhsal vergiler"
Kilisenin içinde vergiler ve görevler - 2
  lat kir
6 "Kilise nasıl güdülür"
- Güdücülerin işi
  lat kir
7 "Timoteyus'ta bir gezi"
Timoteyus ve Titus mektuplarından güdücülere akıl
  lat kir
8 "Çoban, ihtiyar, menecır"
- Güdücülük görevine üç bakış
  lat kir
9 "Ruhsal yetki nasıl kazanılır?"
Kutsal Kitap'ta 6 kişinin hayatından dersler
  lat kir
10 "Güdücüler için on emir"
Güdücüler aralarında nasıl anlaşma olabilir?
  lat kir
bütün dersler
(tek bir ZIP dosyası; 2,3 MB)
kir