Küçük peygamberler

kitaplaryla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

YOEL kitabı tur kir
YUNUS kitabı tur kir
SEFANYA kitabı tur kir
HAGAY kitabı tur kir
Hag 1-2 "Rabbin evi mi, kendi evlerimiz mi?" tur kir
ZEKERYA kitabı tur kir
MALAKİ kitabı tur kir

Resimler:

Küçük peygamberler link